אי פסיקת הפרשי ריבית והצמדה היא חריג המצריך הנמקה והסבר

אי פסיקת הפרשי ריבית והצמדה היא חריג המצריך הנמקה והסבר "כל אדם, זכאי להשבת כספו בערכו המלא, תוך התחשבות בשינוי בערך הכסף הנובע מחלוף הזמן (ע"א 6705/04 בית הרכב בע"מ נגד עיריית ירושלים, פסקה 86 (21.01.2009)) ... יתירה מכך: הכלל הוא שיש לפסוק לחייב הפרשי ריבית והצמדה, ואי פסיקתם היא חריג המצריך הנמקה והסבר (רע"א 1324/13 ד"ר י.שגב ושות', עורכי דין, נ' רוני מאנה בפסקה 12 (08.04.2012))". (בע"מ 1533/13, פלוני נ' פלונית, טרם פורסם (ניתן ביום 6.11.2013)ריבית והצמדהריביתחובת ההנמקה