סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק מטרת סעיף 84 לחוק ההוצל"פ הינה לאפשר לחייב לפתוח תיק הוצל"פ בנסיבות בהן הוא נתקל בקשיים ולא משיקולים זרים ובמטרה להכביד על ביצוע פסק הדין נגדו. סעיף 84 לחוק ההוצל"פ, שכותרתו "ביצוע לפי בקשת חייב", מאפשר פתיחת תיק הוצאה לפועל באופן מיוחד, על ידי החייב: "לא הגיש הזוכה בקשה לביצוע פסק הדין, רשאי החייב לבקש מרשם ההוצאה לפועל הוראות בדבר קיום פסק הדין, ויהא פטור מאחריות אם פעל בתום לב לפי הוראות רשם ההוצאה לפועל". אחת ממטרותיו של הליך מיוחד זה הינה להביא לחסכון בהוצאות החייב, ולתת סעד בידי חייב שרוצה לקיים את חיוביו לפי פסק דין (ר' ספרו של דוד בר אופיר "הוצאה לפועל - הליכים והלכות", פרק שני (מהדורה חמישית) עמוד 603). הוצאה לפועל