"שמיעה רצופה של תיקים פליליים": נוהל 2-13 של נשיא בית המשפט העליון

"שמיעה רצופה של תיקים פליליים": נוהל 2-13 של נשיא בית המשפט העליון: קובע, בין היתר - את הברור מאליו, לפיו - האחריות לניהולו התקין של ההליך ולסיומו בתוך זמן סביר מוטלת על בית המשפט. בבש"פ 2399/14 בענין רסולי (פורסם במאגרי המשפט) קבע כבוד השופט זילברטל, אגב דיון בבקשה להארכת מאסר לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו - 1966, תוך דיון בשאלת מתן הסבר של נאשם ביחס לנחיצות כל עד ועד, כי - "כניסה לשלב ההוכחות בתיק כגון דא מבלי שקיימת, ולו בקווים כלליים 'תוכנית משפט' שנתבררה בגדרו של הליך לפי סעיף 144 לחסד"פ, כמוה ככניסה ליער עבות ללא מפה וללא מצפן". בית המשפט העליוןמשפט פלילישמיעה