בחינת מסוכנות בעבירות סמים

בחינת מסוכנות בעבירות סמים שחרור ממעצר עד תום ההליכים בעבירות של סחר בסם מסוכן לרבות גידול סם, שהוא חוליה משמעותית בשרשרת הסם הוא חריג לכלל החקוק והפסיקתי הגורס כי קשה מאוד לסכל את הסיכון הנובע מאדם אשר נמצאו נגדו ראיות כי מכר סם לאחרים, או גידל סמים. [בש"פ 1191/04 שבת בש"פ 3927/03; לוי בש"פ 6463/09 איליה בש"פ 1965/09 עובדיה, בש"פ 11439/04 - אלקווייד]. יחד עם זאת, שערי החלופה אינם ננעלים במקרים חריגים מן השיקולים הבאים שאינם רשימה סגורה אלא לקט מפסיקה מחייבת של בית המשפט העליון : עברו הפלילי של המשיב נקי או אינו מכביד. המשיב אינו "סוחר סמים טיפוסי" או "חקלאי סמים" שמכירת הסם היא מקור פרנסתו. מכירת סם או גידול סם שאינו מהקשים. מכירת סם או גידול בעבור אדם אחד בלבד. נסיבות מיוחדות אישיות או כאלה הנובעות מביצוע העבירה עצמה עומדות לזכותו. חלופה ראויה, בפרט אם זוכה היא לחוות דעת חיובית של שירות המבחן . [בש"פ 8224/07 סעדה, בש"פ 8572/10 לנקרי ,בש"פ 2880/10 חביב בש"פ 5256/10 ספרוניקוב ] מעצרחזקת המסוכנותסמים