תביעה נגד חברת קידום מילים בגוגל (מילות מפתח)

תביעה נגד חברת קידום מילים בגוגל (מילות מפתח) ביום 22.11.10 התקשרו הצדדים בהסכם על ולפיו הזמין התובע מהנתבעת בניית אתר אינטרנט לעסקו של התובע העוסק בתקליטנות לארועים, כאשר בהתאם לטופס ההזמנה, התחייבה הנתבעת כדלקמן: " * בניית אתר + קידום האתר במילת חיפוש - תקליטנים בקריות הופעה בפורטלים - תקליטנים בקריות, תקליטנים בחיפה, תקליטנים בנהריה מערכת ניהול אתר". ההסכם בין הצדדים היה בתוקף ל- 18 חודשים, כאשר התובע התחייב לשלם לנתבעת סך כולל של 6,769 ₪ בתשלומים חודשיים שנפרשו על פני כל התקופה. בפועל, על פי חשבונית שצורפה לתביעה שילם התובע את הסך של 6,264 ₪ בלבד. בחודש 4/12 בסמוך לתום התקופה על פי ההסכם, הוגשה תביעה זו אשר בה טען התובע כי הנתבעת לא קיימה את התחייבותה על פי ההסכם וזאת בשל הדברים הבאים: האתר שנבנה לתובע, לא הופיע במנועי חיפוש שונים באינטרנט בעמוד הראשון כפי שהתחייבה הנתבעת. לא סופקה מערכת ניהול אתר תקינה שתאפשר לתובע להעלות באתר תכנים. באתר שובצו תמונות שהועתקו מאתרים אחרים ואשר אינם קשורים לעסקו של התובע. מאז יום 11.1.12, ירד האתר מהאינטרנט ועד ליום הגשת התביעה, לא הוחזר ולא הופיע מחדש באינטרנט. בגין כל אלו, ביקש התובע לחייב את הנתבעת להשיב לו את מלוא התשלום ששולם על ידו, בצירוף פיצוי בגין עוגמת נפש ונזקים עקיפים בשל נזק תדמיתי שנגרם לו ולעסקו, ובסה"כ כ-14,000 ש"ח. ביום 27.11.12 ניתן על ידי פסק דין בהעדר הגנה אשר בוטל בהחלטה מיום 21.2.13 לאחר שהנתבעת הגישה, אמנם באיחור, בקשה לביטול פסק הדין אשר מצאתי כי מגלה הגנה לכאורה כנגד הסכום הנתבע, ולפיכך התניתי את הביטול בהפקדת הסך של 6,000 ₪ בקופת בית המשפט. אציין כי במסגרת תגובה מפורטת שהגיש התובע לבקשה לביטול, העלה התובע טענה נוספת שלא הופיעה בכתב התביעה, וטען כי בעוד שהנתבעת התחייבה שהאתר יקודם תחת המונח "תקליטנים" (בחיפה, קריות, נהריה) בלשון רבים, הרי שבפועל האתר הופיע תחת מילות חיפוש "תקליטן" (בחיפה, קריות, נהריה), דבר שלטענתו צמצם את האפשרויות להופעת האתר של התובע בעת ביצוע חיפושים, במנוע החיפוש. בפתח הדברים אציין כי אינני מקבלת את טענת התובע, המשתמעת מאופן ניסוח תביעתו והסעד המבוקש, כי הוא זכאי להחזר מלוא הסכום ששולם על ידו, שכן אין מדובר במצב של ביטול הסכם בשל הפרתו, אלא במצב של קיום חלקי של ההסכם. טענות התובע כפי שפורטו לעיל, גם באם הייתי מקבלת את כולן, היו מביאות אותי למסקנה של אי התאמה בביצוע ולא להפרה המצדיקה את ביטול ההסכם מלכתחילה, מה גם שאין מחלוקת שהתובע קיבל מהנתבעת שירות, לפחות ביחס לבניית אתר והחזקתו "באוויר" למשך מעט יותר מ-12 חודשים (מבלי שבתקופה זו ביקש התובע לבטל את ההסכם!), ולפיכך וודאי שאינו זכאי להחזר מלוא הסכום ששילם. לאחר בחינת טיעוני הצדדים, מקבלת אני את טענת התובע כי הנתבעת לא עמדה בהתחייבותה כלפיו באשר למלוא תקופת ההסכם שכן אין מחלוקת שלמשך ששה חודשים מתוך התקופה עליה שולם, לא היה האתר של התובע ב"אויר". טענת הנתבעת כי ירידת האתר נבעה מנפילת שרת כתוצאה מ"פעילות עוינת", איננה יכולה לפטור אותה מאחריותה להמשך קיום ההסכם, שכן גם בהנחה שכך הם פני הדברים (ושוכנעתי שכך אכן ארע), אין לכך הסבר מדוע האתר לא הוחזר לפעולה מלאה תוך מספר ימים, או שבועות לכל היותר. טענת הנתבעת כי הדבר נבע מחוסר שיתוף פעולה של התובע, נדחית על ידי ומעדיפה אני את גרסת התובע כי פניותיו לנתבעת, לא נענו. אמנם לא ניתן להתעלם מן העובדה כי ברקע אי חידוש האתר עמדה כוונת התובע לתבוע את הנתבעת, והדבר מקבל חיזוק מהעובדה שכתב התביעה נחתם על ידו כבר ביום 15.1.12 (על אף שהוגש רק 3 חודשים מאוחר יותר), דהיינו 4 ימים (!) לאחר נפילת האתר, אולם גם במצב דברים כזה, היה על הנתבעת להראות שעשתה כל מאמץ סביר להחזיר את האתר לאוויר, ולא שוכנעתי כי כך היה. באשר לשאר הטענות ביחס לאי קיום ההסכם, אומר כי טענת התובע שהנתבעת התחייבה לקדם את האתר בכל מנועי החיפוש באינטרנט, איננה עולה מההסכם בין הצדדים. כפי שטענה הנתבעת ההתחייבות לקידום האתר, מבלי שצוין שמדובר בקידום במנועי חיפוש ראשיים (כגון גוגל, נענע וכדומה), עולה בקנה אחד עם טענתה כי כוון לקידום אתר בפורטלים הנגישים לנתבעת. ידוע לכל כי קידום אתר במנועי חיפוש ראשיים הינו ענין הכרוך בתשלום משמעותי, ולא סביר כי התחייבות כזו, נכללה במסגרת ההסכם שבפני. יתרה מכך, היתלות התובע במילים "קידום אתר" שנכללו בהזמנה, אין בהם להצביע דווקא על קידום האתר במנועי חיפוש ראשיים, והסבר הנתבעת כי מדובר בקידום בתוך פורטלים, הינו סביר באותה מידה, ותואם גם את צורת החיפוש המקובלת במנועי החיפוש, בין היתר בתחום של שירותים לארועים שונים. ככל שביקש התובע להיות מקודם במנועי חיפוש ראשיים, צריך היה לדרוש זאת במפורש ולעגן זאת בהסכם, דבר שלא נעשה. גם טענת התובע כי תיוג אתרו תחת המילה "תקליטן" ולא "תקליטנים" פגעה בקידום האתר, נדחית על ידי משלא הוכח כי היה בתיוג זה, כדי לצמצם את הופעת האתר בחיפושים שונים. לעומת זאת הטענה בדבר אי אספקת מערכת תקינה לניהול האתר, מתקבלת על ידי ומדובר בטענה שהועלתה מלכתחילה בהתכתבות בין הצדדים, ועוד זמן רב לפני נפילת האתר. אין ספק כי היה בכך לפגום באיכות המוצר שקיבל התובע וביכולתו להפיק ממנו את מירב התועלת (על דרך של העלאת תכנים וביצוע שינויים) ובשל כך זכאי התובע לפיצוי. מנגד, הטענה בדבר שיבוץ תמונות מועתקות מאתרים אחרים, נדחית על ידי שכן, לא מצאתי שיש בכך לפגוע בדרך כלשהי בפרסום של התובע וטענתו כי היה בכך להטעות לקוחות פוטנציאליים, הינה טענה שנטענה בעלמא, ובכל מקרה לא הוכח כי גרמה לתובע נזק כלשהו. נראה לי כי התובע, לאחר האתר ירד מהאוויר, העלה מן הגורן ומן היקב, את כל הטענת שעלו במהלך ביצוע ההתקשרות בין הצדדים, וזאת כאשר טענות אלו לא הביאו אותו קודם לכן לבקש לבטל את ההתקשרות, והוא המשיך ועשה שימוש באתר, על אף טרוניותיו אלו. לאור כל האמור, אני קובעת כי ההסכם בוצע באופן חלקי בלבד, ומסכום התמורה על הנתבעת להשיב לתובע את הסך של 2,300 ₪ (הכולל הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה) בגין ששה חודשים בהם האתר לא היה באוויר. כמו כן עליה לפצותו בגין אי קיום ההסכם בסוגית אספקת מערכת ניהול אתר בלבד, בסך של 1,000 ₪. כמו כן תישא הנתבעת בהוצאות התובע בגין הליך זה לרבות הבקשה לביטול פסק דין, בסך של 700 ₪. סך הכל מחוייבת הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 4,000 ₪. הסכום יועבר לתובע מתוך הכספים המופקדים בקופת בית המשפט ואילו היתרה תוחזר לנתבעת.מחשבים ואינטרנטגוגלדיני אינטרנט