גרסה לאופן שבו התרחשה התאונה אינה מתיישבת עם מיקום הנזק

גרסת התובע ביחס לאופן שבו התרחשה התאונה אינה מתיישבת כלל ועיקר עם מיקום הנזק בשני כלי הרכב. ובמה דברים אמורים? ככל שרכב הנתבעת נסע בנתיב השמאלי בעוד שרכב התובע נסע לצדו בנתיב הימני, וככל שהנתבעת חפצה לעבור לנתיב הימני, מאחורי רכבו של התובע, הרי שרכב הנתבעת היה נפגע בהכרח בחלקו הקדמי-שמאלי, ולא היא. בנוסף, נראה כי במצב זה התיאור ביחס לנסיבות אירוע התאונה, כפי שהובא בכתב התביעה, לפיו רכב הנתבעת, לפתע, עבר לנתיב הימני ופגע ברכב התובע, לא היה מתאים בהכרח. גם אם אניח לטובת התובע כי הנתבעת 'חתכה' אותה מלפנים, בעת שביקשה לעבור מן הנתיב השמאלי לימני (גרסה שנשללה על ידי הנהג ברכב התובע בעת שעומת עם מיקום הנזק ברכבו, בחלק האחורי), אזי, במקרה זה רכב הנתבעת היה אמור להיפגע אכן בחלקו הימני, כפי שנפגע בפועל, יחד עם זאת רכב התובע היה אמור להיפגע בחלק הקדמי ולא אחורי, ולא היא. כאמור, אין בין הצדדים מחלוקת ביחס למיקום הנזקים בשני כלי הרכב, רכב התובע בצדו השמאל- אחורי, ואילו רכב הנתבעת בצדו הימני-קדמי. מיקום הנזקים בשני כלי הרכב אינו מותיר ספק בכך שגרסת התובע ביחס לאופן התרחשות התאונה אינה הגרסה המסתברת בנסיבות העניין ואינה מטה את הכף לטובת התובע. לעומת זאת, גרסת הנהגת ברכב הנתבעת, שנשמעה אמינה בעיני, מתיישבת עם נתוני הכביש ועם מיקום הנזקים בשני כלי הרכב. בענין זה ניתן אף לציין כי בהתאם לגרסת עדת ההגנה הנ"ל הנהג ברכב התובע, בעת שניסה לעקוף אותה מצד ימין, עלה על אי תנועה משורטט המשתקף בתמונות של זירת האירוע. לסיכום: לאור האמור לעיל, הנני דוחה את תביעתו של התובע במלואה. אני מקבלת את התביעה שכנגד ומחייבת את התובע לשלם לנתבעת את הסך של 1,156 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה שכנגד (ביום 25.6.12), ועד למועד התשלום המלא בפועל. בנוסף לסך האמור ישלם התובע לנתבעת את הוצאות המשפט בסך 300 ₪. הסכומים הפסוקים הנ"ל ישולמו תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין. גרסאות לתאונה