תאונת דרכים עם רכה שנקנה יום לפני התאונה

תאונת דרכים עם רכה שנקנה יום לפני התאונה שאלת הכיסוי הביטוחי אין מחלוקת כי הרנו נקנה על ידי הנתבעת יום לפני ארוע התאונה, דהיינו ביום 14.2.12. אין גם מחלוקת שהתאונה ארעה ביום 15.2.12 בשעת בוקר כאשר התובעת טוענת כי זו ארעה בסביבות השעה 08.45 (או 8:15 במקום אחר) בבוקר, ואילו הנתבעת טוענת כי זו ארעה בשעה 10.00. לטענת הנתבעת במהלך עדותה בפני, היא פנתה לסוכן הביטוח בשעות הבוקר של יום התאונה וקודם ליציאתה ללימודיה וביקשה ממנו להנפיק את הביטוח. משעומתה עם העובדה כי תעודת החובה הופקה רק בשעה 13.16 ושולמה בשעה מאוחרת יותר, השיבה כי אין לה הסבר למועד הפקת התעודה ובכל מקרה, היא פנתה וביקשה מהסוכן להוציא ביטוח חובה וצד ג', עוד בשעות הבוקר. משעומתה הנתבעת גם עם העובדה שפוליסת ביטוח צד ג' הודפסה רק ביום 19.2.12, תוך ציון מועד תחילת ביטוח ביום 15.2.12, השיבה כי גם לכך אין לה הסבר ויתכן שהסוכן רק העביר את בקשתה לחברת הביטוח, מספר ימים אחרי שפנתה אליו. הנתבעת חזרה והצהירה בפני כי לא היתה נוסעת ברכב בלי ביטוח, אולם, למרות הצהרתה זו, אינני מקבלת את גרסתה באשר לעריכת הביטוח בשעת הבוקר, ואינני מוצאת שניתן לתת אמון בעדותה של הנתבעת בסוגיה זו. יצוין כי בעוד שלחרקר מטעם המבטחת מסרה כי קנתה את הרכב שלושה ימים לפני התאונה וביום הקניה עשתה ביטוח (ראה שורות 5,6 בעמ' 3 להודעת הנתבעת בפני החוקר), הרי שמהנתונים שהתבררו בדיון עולה כי הרכב נקנה יום לפני התאונה וגם על פי גרסת הנתבעת בפני, היא לא ערכה ביטוח ביום הקניה, אלא לכאורה, רק למחרת. יתרה מכך, מהודעת הסוכן שנגבתה על ידי החוקר, עולה כי באותו מועד שהופקה תעודת החובה, חתמה הנתבעת על הצעת הביטוח (ראה הודעת הסוכן לחוקר בעמ' 2 שורות 7-8) ולפיכך שמשהוכח שתעודת החובה הופקה רק בשעה 13.16, אזי המשמעות היא שגם באותו המועד, חתמה הנתבעת על הצעת הביטוח לפוליסת צד ג'. בכל מקרה, משלא הוכיחה הנתבעת כי שילמה עבור פוליסת הביטוח קודם לארוע התאונה, הרי שמדובר בפוליסה שאינה תקפה, ומירב הסימנים מעידים על כך שהפוליסה אכן הוצאה לאחר ארוע התאונה ועל מנת לקבל כיסוי ביטוחי בדיעבד. ככל שרצתה הנתבעת להוכיח טענתה כי אין זה מצב הדברים, היה עליה להעיד את הסוכן, דבר שלא נעשה על ידה ויש לזקוף זאת לחובתה. לאור כל האמור לעיל אני מחייבת את הנתבעת 2 לשלם לתובעים את הסך של 1,975 ₪ בגין נזקיהם העקיפים, וכן הוצאות משפט בסך של 400 ₪. התביעה כנגד נתבעת מס' 3, נדחית ואני מחייבת את הנתבעת 2 לשאת בהוצאות הנתבעת 3 בסך של 1,000 ש"ח בהתחשב בכך שחוקר מטעם הנתבעת 3 התייצב לדיון. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל. תאונת דרכים