הרשעה בגרימת תאונת דרכים במהירות שאיננה סבירה

הורשע עפ"י הודאתו בכך שגרם לתאונת דרכים שעה שנהג בקלות ראש ובמהירות שאיננה סבירה ואף סטה מנתיב נסיעתו והתנגש ברכב שנסע מולו. כתוצאה מהתאונה נפגעו עשרה בני אדם, לשבע מתוכם נגרמו חבלות של ממש כמתואר להלן והן נזקקו לאשפוז ולטיפולים רפואיים שונים; פאטמה חילף סבלה משברים בשלוש צלעות, קרע בכבד, שברים בראש ועוד. זבידאת מלכה נגרמו שברים שונים באגן הירכיים, חבלות בפנים ופצעים שחייבו תפירה. זבידאת רסמייה נחבלה באגן הירכיים ובכלל זה מספר שברים. חנן זבידאת סבלה משברים באגן הירכיים, נזק לחוליה 4 -L, וחבלות נוספות באגן ובפנים ובכלל זה פצע בגבה. לשיוביץ ציפורה נגרמו שבר בעצם החזה ושבר פתוח באצבעה, וכן שפשופים בחלקים שונים של גופה. שיוביץ רננה סבלה משברים בעצם החזה ובעצם הבריח ונחבלה ברגל ימין. לתמאם חילף נגרמו שברים בראש ובעמוד השדרה המותני. טיעוני הצדדים הגב' פאטמה חילף העידה כעדת הגנה לעונש סיפרה כי כעת מצבה "בסדר", כלשונה, ואין לה כל נכות כתוצאה מהתאונה. היא מכירה את הנאשם ואת משפחתו, ובקשה להטיל עליו "את העונש הכי קל". הגב' זבידאת רסמייה העידה גם היא כי איננה סובלת מנכות או מכאבים כלשהם בגין התאונה ובקשה להקל בעונשו של הנאשם, עימו ועם חברותיה נסעה לטיול ביום התאונה. התביעה הגישה כראיות לעונש את התיעוד הרפואי הרלוונטי, את גליון הרשעותיו הקודמות של הנאשם ופסיקה. בטיעוניה התייחסה המאשימה לחומרת העבירות שהביאו לתאונה ולתוצאותיה הקשות במיוחד. התובעת התייחסה גם לתסקיר ממנו עולה כי הנאשם, שהיה בצום ונהג כל היום, נרדם בזמן הנהיגה, וכך נגרמה התאונה - מה שמעיד על מידת רשלנותו הגבוהה. התובעת בקשה לדחות את המלצות התסקיר, שאינן לוקחות בחשבון את חומרת הפגיעה של כל הנפגעות דלעיל, ולהטיל על הנאשם מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פסילה ארוכה ומרתיעה, פסילה על תנאי, קנס והתחייבות. הסניגור טען כי יש לאבחן את פסקי הדין שהוגשו ע"י התביעה משום ששם מדובר בפציעות קשות יותר, ובענייננו, למעט הגב' פאטמה חילף, יתר הפצועות במצב קל הרבה יותר. עוד התייחס הסניגור לחלוף הזמן ולהודאתו של הנאשם, שחסך זמן שיפוטי יקר. הסניגור הפנה לנסיבותיו האישיות של הנאשם, כמתואר בתסקיר, וכן לכך שהנאשם נטל אחריות על מעשיו, מצר עליהם ומבין את חומרתם. מאז התאונה הפסיק לצום בתקופת הרמדאן, כדי שיוכל להמשיך ולעבוד בבטחה. הסניגור הפנה למתחם הענישה שנקבע בתיק 2451-07-09, בקש לאמצו ולהטיל על הנאשם עונש הנמצא ברף התחתון של מתחם זה. תסקיר שירות המבחן התסקיר מתאר מערכת משפחתית תקינה הן במשפחתו והן במשפחת המוצא. לפני קצינת המבחן נטל הנאשם אחריות מלאה למעשיו, סיפר את נסיבות האירוע ותובנותיו לגביו. כמו כן סיפר על מחשבות טורדניות נוכח תחושת אשמתו וקשיים עימם התמודד לאורך מספר חודשים לאחר התאונה. שירות המבחן התרשם מכישורים ומיכולות טובים. אין בתסקיר המלצה טיפולית נוכח העדר ביטוי לנזקקות טיפולית. יחד עם זאת, קיימת המלצה שלא למצות את הדין עם הנאשם, ולהטיל עליו צו של"צ בהיקף של 160 שעות, לצד עונשים מותנים. עוד נכתב כי אם יוחלט על הטלת פסילה, ממליץ השירות על הטלת פסילה קצרה, נוכח תלותן של אשת הנאשם ובתו בשירותי ההסעות של הנאשם. הרשעות קודמות הנאשם הורשה לנהיגה בשנת 1985 ומאז צבר לחובתו 22 הרשעות קודמות, האחרונה שבהן בגין אי ציות לתמרור משנת 2012. מאז התאונה ביצע עבירה נוספת של אי ציות לתמרור וכן נהג ללא חגורת בטיחות. לפני התאונה הורשע בעבירות של אי ציות לתמרורים נוספים, ביניהם תמרור "עצור", עבירה של נהיגה במהירות מופרזת ועוד. דיון והכרעה הנאשם היה שרוי בצום, למרות זאת נהג משך כל שעות היום. בסמוך לשעה 15.00, על אף האמור לעיל, בחר להסיע את הנפגעות מרכבו לצורך טיול. בהמשך נרדם, סטה לנתיב הנגדי וגרם לתאונה הקשה בה נפגעו באורח קשה כל כך, בני אדם רבים כל כך. רשלנותו של הנאשם גבוהה. תוצאות התאונה קשות מאד; עשרה בני אדם נפגעו במהלכה, שבע מתוכן, כמתואר לעיל, נחבלו חבלות קשות ונרחבות ונזקקו לאשפוז ולטיפולים רפואיים ממושכים. שתיים מנוסעות רכבו של הנאשם העידו כי מצבן היום תקין וכי אין הן סובלות מכאבים או נכות כלשהי בעקבות התאונה. שתיהן סיפרו כי הן בקשרים טובים עם הנאשם ומשפחתו ובקשו להקל בעונשו. אתן לדבריהן משקל בעת גזירת העונש. יחד עם זאת, לא הובאה עמדתם של נהג הרכב המעורב ונוסעות רכבו שנפגעו באורח קשה. מעבר לעמדת הנפגעים משקל משמעותי אתן לעצם הפגיעה, לחומרת הפגיעות ולגורמים להן. העבירות שביצע הנאשם חמורות על פי אופיין ועל פי נסיבותיהן, ותוצאותיהן קשות ונרחבות ועל כן מצדיקות, ככלל, ענישה מחמירה. בהיות הענישה אינדיבידואלית, אקח בחשבון את הודאתו של הנאשם, את חלוף הזמן, את עברו, את האמור בתסקיר החיובי שהוגש בעניינו ואת דברי הנפגעות שהעידו לפניי. בנסיבותיו של תיק זה לא ניתן, לטעמי, שלא להטיל על הנאשם מאסר בפועל, אם כי נוכח חלוף הזמן, אאפשר ריצויו בדרך של עבודות שירות בכפוף לחוות דעת חיובית של הממונה על עבודות השירות. עוד נראה לי נכון להטיל על הנאשם פסילה לתקופה משמעותית לצד עונשים צופי פני עתיד וקנס. נוכח עונשים אלה, אינני רואה לנכון לחייב את הנאשם בביצוע שירות לתועלת הציבור. בהתחשב בחומרת המעשה, בנסיבותיו, במידת אשמו של הנאשם, בערך החברתי שנפגע, במידת הפגיעה בו ובמדיניות הענישה הנוהגת, מתחם העונש ההולם למעשה העבירה שביצע הנאשם הינו: * מאסר לתקופה שבין ללא מאסר לבין שנת מאסר * פסילה בפועל לתקופה שבין 5 חודשים לבין שנתיים * קנס שינוע בין 800 ₪ לבין 2,500 ₪. לאחר ששקלתי את נסיבות המקרה ואת טיעוני הצדדים אני מטילה בזה על הנאשם את העונשים הבאים: אני גוזרת על הנאשם מאסר בפועל לתקופה של 100 ימים. אני גוזרת על הנאשם 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שלא יעבור עבירה של נהיגת רכב בזמן פסילה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה או גר תאונת דרכים שתביא לחבלות של ממש. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה בפועל לתקופה של 20 חודשים. הפקדת רשיון הנהיגה תיעשה לאלתר במזכירות בית משפט השלום בנצרת. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה על תנאי לתקופה של 6 חודשים למשך 3 שנים. אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך -.1,800 ₪ או 18 ימי מאסר שישא בנוסף לכל מאסר אחר שהוטל עליו. הקנס ישולם ב-5 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 15.10.13 ואילך. איחור בתשלום אחד יעמיד את הקרן לפירעון מידי. אני מורה על קבלת חוות דעת מאת הממונה על עבודות השירות בדבר יכולתו של הנאשם לרצות את עונש המאסר בדרך של עבודות שירות. אני דוחה לקבלת חוות דעת הממונה על עבודות שירות ולמתן גזר דין סופי ליום 10/11/2013 שעה 11:00.משפט פלילימשפט תעבורהתאונת דרכיםהרשעהמהירות מופרזת / דו"ח מהירות