פער בין נכות רפואית לבין נכות תפקודית

להלן פסיקה בנושא פער בין נכות רפואית לבין נכות תפקודית: יש ודרגת הנכות הרפואית של הנפגע קולעת לשיעור הנכון גם מבחינת המגבלות שבהן לוקה הנפגע מבחינה רפואית, וגם מבחינת יכולתו לתפקד ולהשתכר למחייתו בנסיבות המקרה, אך יש וקיים לעיתים פער בין מגבלותיו של הנפגע מבחינה רפואית לבין יכולתו של אותו נפגע לתפקד, לעבוד, ולקיים את עצמו (עיינו, ע"א 516/86 אררט נגד אזולאי, פ"ד מ' (4), עמ' 690, בעמ' 700. וכן ע.א. 3049/93 גירוגיסיאן נגד רמזי והמגן, פ"ד נ"ב (3), עמ' 792, בעמ' 799 עד עמ' 801). רפואהנכותנכות רפואיתנכות תפקודית