מועד להגשת הוכחת חוב

סעיף 71(ב) לפקודת פשיטת הרגל קצב מועד להגשת הוכחת חוב, שלאחריה לא ניתן להגיש את הוכחת החוב, אלא אם קיימים טעמים מיוחדים לעשות כן: "נושה רשאי להגיש תביעת חוב תוך ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס, בדרכים ובאופן שיקבע השר; הכונס הרשמי בתפקידו כנאמן על נכסי החייב, או הנאמן, רשאים, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה להגשת תביעת חוב של נושה לפרק זמן שיקבעו בהחלטתם, אם שוכנעו כי הנושה לא יכול היה להגישה במועד שנקבע" הוראת סעיף 71(ב) הנ"ל, הינה מהותית ואינה טכנית גרידא שכן החייב והנושים אמורים לדעת תוך פרק זמן מסוים, מהי מצבת החובות, הנשייה, מאסת הנכסים לחלוקה וכדומה (רע"א 6610/97 בנק הפועלים בע"מ נ'כונס הנכסים הרשמי ואחר', בש"א (חי') 3134/06 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' עו"ד גדות אברהם ואחר',). פריצת לוח הזמנים האמור, משמע פגיעה באינטרסים של כלל הנושים והחייב. הוכחת חובחוב