הכל כשרים להעיד

"הכל כשרים להעיד הכל כשרים להעיד בכל משפט, בכפוף לאמור בסעיפים 3 ו-4, ואין אדם פסול להעיד מפני שהוא בעל דין בתובענה אזרחית, או מתלונן או נאשם במשפט פלילי, או מפני שהוא מעבידו, עובדו, בן זוגו או קרובו של התובע, המתלונן, הנתבע או הנאשם, או מפני שהורשע או נושא עונש על עבירה." אין טענה, כי העד מתן נחמיאס לא כשר להעיד, אלא תוקפים את עצם חוקיותו של ההסכם. בעניין זה כבר נקבע ע"י בית המשפט העליון בבג"צ 6059/93 "בהקשר זה יש לאבחן בין הפן של המשפט הפלילי לבין הפן של המשפט המינהלי: לפי הראשון נבחנת אמינותה של העדות; לפי השני נבחנת חוקיותו של ההסכם. בנושא הראשון פונים לבית המשפט הפלילי; בנושא השני פונים לבית המשפט הגבוה לצדק, אולם זאת רק במקרה בו יש פגם ברור וגלוי המצביע על פגיעה בטוהר המידות השלטוני או בעקרונות המינהל הציבור התקין." באשר לאמינותה של העדות ומשקלה יתן בית משפט זה את דעתו על כך בבוא העת בהכרעת הדין על פי מכלול הראיות שישמע. אשר לטענה בנוגע לחוקיותו של ההסכם עם מתן נחמיאס, נראה, שמקומה להתברר בפני ערכאה אחרת ולא הערכאה הפלילית הדיונית. עדותדיון