הפניה להכשרה מקצועית - הבטחת הכנסה

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא הפניה להכשרה מקצועית - הבטחת הכנסה: השופט אליאסוף: .1המערערת הגישה תובענה בבית-הדין האזורי לתשלום גמלה להבטחת הכנסה החל מיום . 1.11.1988 המוסד לביטוח לאומי טען כי אי-תשלום הגמלה נבע מכך שהמערערת לא התייצבה בלשכת שירות התעסוקה, כנדרש על פי סעיף 2(א)(2) לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-.1980 הסבריה של המערערת לאי-התיצבותה בלשכת שירות התעסוקה הם כי היא החלה ללמוד בתקופה זו בקורס להנהלת חשבונות במסגרת שיקום מקצועי מטעם משרד העבודה והרווחה. .2בית-הדין קמא דחה את התובענה, מאחר שהמערערת לא הופנתה לקורס הנהלת החשבונות על-ידי שירות התעסוקה, ועל כן לא היתה פטורה מהתייצבות בלשכת שירות התעסוקה. .3בערעורה לפנינו טענה המערערת כי בסניף המוסד לביטוח לאומי באילת נמסר לה כי לא תהיה זכאית לגמלת הבטחת הכנסה, עקב השתתפותה בקורס הנהלת חשבונות, גם אם תתייצב בלשכת שירות התעסוקה. בא-כוח המשיב טען לפנינו כי הקורס שבו למדה המערערת לא היה בגדר "הכשרה" כאמור בסעיף 2(א)(2) לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980, ועל כן אין המערערת פטורה מחובת ההתייצבות בלשכת שירות התעסוקה לשם קבלת הצעת עבודה מתאימה. .4אכן, סעיף 2(א)(2) הנ"ל קובע, בין היתר, כי הפנייה להכשרה מקצועית תיחשב כ"עבודה מתאימה" לעניין אותו סעיף המזכה בגמלת הבטחת הכנסה, אם היא בגדר "הכשרה... לפי הפניה משירות התעסוקה או ממי שאישר לכך שירות התעסוקה". לימודיה של המערערת בקורס להנהלת חשבונות לא היו בגדר "הכשרה מקצועית" כאמור בסעיף הנ"ל, מאחר שלא הופנתה לקורס על ידי שירות התעסוקה או מי שאישר לכך שירות התעסוקה, ועל כן אין מנוס מדחיית הערעור. .5אין צו להוצאות.הכשרה מקצועיתהבטחת הכנסה