עונש על התפרעות

מומלץ לקרוא את גזר הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא עונש על התפרעות: הנאשמים הורשעו על פי הודאתם בהצתה ובהתפרעות (עבירות על סעיפים 152 ו- 448 לחוק העונשין, התשל"ז 1977-; להלן - החוק). הודאת הנאשמים באה בעקבות הסדר טיעון עם התביעה שלא כלל הסדר לעניין העונש. התביעה ביקשה להטיל על כל אחד מהנאשמים מאסר בפועל. לטענתה, גם אם האירוע נבע כתוצאה מפעולות מחאה (מות תושב הכפר מירי חיילי צה"ל), אין לקבל מעשים מסוג זה כפעולות לגיטימיות. מדובר בסיכון חיי אדם והמעשים ראויים לענישה מחמירה. עוד טוענת התביעה כי גם אם לאחרונה פחתה תכיפות האירועים מסוג זה, אין בכך כדי להמעיט מחומרת המעשים שעשו הנאשמים ואין בכך כדי לשלול את הצורך בענישה של מאסר בפועל. עו"ד רוזנטל, ב"כ הנאשם מס' 1, טען כי חלקו של הנאשם בעבירת הצתה היה שולי והסתכם בכך שהוא תפס אבן וניפץ את שמשת המכונית, בעוד אחרים היו אלה שהציתו. ב"כ הנאשם טוען כי מאסר בפועל המוטל על קטין - ולו לתקופה קצרה - הופך אותו, למעשה, ל"גיבור" ויש דרכים עונשיות אחרות כדי ללמדו לקח. ב"כ הנאשם מבקש להטיל על הנאשם מאסר בעבודות שירות, למרות שעל פי תסקיר שירות המבחן מומלץ להסתפק בעבודות שירות לתועלת הציבור. 4. עו"ד דראושה, ב"כ הנאשם מס' 2, טען כי מדובר במקרה יוצא דופן בנסיבותיו. לטענתו, אין ספק שלהריגתו של המנוח היתה השפעה הרסנית על הנאשמים שנדחפו למעשים מתוך תחושה של אי צדק משווע. ב"כ הנאשם מבקש להדגיש כי תפקידם של הנאשמים היה שולי ביותר והם לא היו הדומיננטיים בפרשה. ב"כ הנאשם מפנה לתסקיר החיובי אודות הנאשם. לטענתו, המעשה לא בוצע על רקע לאומני אלא בעקבות כעס על רצח המנוח והריסת הבית ולא מדובר במעשה מתוכנן ושקול. עוד טוען ב"כ הנאשם כי יש להתחשב בכך שלנאשם עבר נקי, הוא הודה בעובדות האישום והביע חרטה. 5. ואלה הנסיבות והשיקולים שאביא בחשבון במסגרת גזר הדין: א. אין ספק שהעבירות בהן הורשעו הנאשמים הן חמורות וקשות והסיכון הנובע מהם לחיי אדם הוא מוחשי וממשי. גם אם מדובר במעשים שבאו בתגובה לאירוע טראומי אחר שאירע בכפר בו מתגוררים הנאשמים, אין בכך כדי להצדיק מעשים של לקיחת החוק לידיים, כפי שעשו הנאשמים. ב. בעניינם של הנאשמים הוגשו תסקירים של שירות המבחן. התסקירים מפרטים את נסיבותיהם האישיות והמשפחתיות של כל אחד מהנאשמים. הנאשם מס' 1, קטין כבן 16, תלמיד בבית ספר שהישגיו נמוכים. שירות המבחן התרשם כי תפקודו של הנאשם נורמטיבי ותקין, עברו נקי וזו הסתבכותו הראשונה עם החוק. שירות המבחן המליץ להסתפק בענישה שתכלול עבודות של שירות לתועלת הציבור, מאסר על תנאי מרתיע לתקופה ממושכת ומבחן לתקופה של שנה. הנאשם מס' 2 הוא קטין כבן 17 וזו לו הסתבכותו הראשונה עם החוק. שירות המבחן התרשם כי משפחתו של נאשם זה נורמטיבית ומסוגלת להשגיח עליו. מדובר בנער שלפני מעצרו עבד ועזר לפרנסת משפחתו. גם בעניינו של נאשם זה המליץ שירות המבחן להסתפק בענישה שתכלול עבודות של שירות לתועלת הציבור, מאסר על תנאי מרתיע ומבחן לתקופה של שנה. ג. בהביאי בחשבון את חלקם השולי יחסית של הנאשמים בביצוע המעשים המיוחסים להם בכתב האישום וכן את נסיבותיהם האישיות ובמיוחד את גילם הצעיר, עברם הנקי והודאתם, תוך הבעת חרטה, בביצוע המעשים המיוחסים להם בכתב האישום, החלטתי לדון כל אחד מהנאשמים: (1) למאסר לתקופה של 6 חודשים. הנאשמים ירצו את המאסר בעבודות שירות בהתאם לחוות דעתו של הממונה על עבודות שירות מיום 29.6.99. (2) למאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים. הנאשמים ירצו עונש זה אם יעברו תוך תקופה של שלוש שנים מהיום אחת מהעבירות בהן הורשעו בתיק זה. (3) הנאשמים יעמדו במבחן לתקופה של שנה החל מהיום. הודע על זכות ערעור לבית המשפט העליון תוך 45 יום מהיום. התפרעות