ערעור על גובה שכר טרחה בהוצאה לפועל

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא ערעור על גובה שכר טרחה בהוצאה לפועל: 1. זוהי בקשה למתן רשות ערעור על החלטת ראש הוצל"פ שהחליט כי המבקשת תשלם למשיב שכר טרחה בסך 15,000 ש"ח. 2. הרקע לתשלום שכר הטרחה הם כספים שהמשיב נתן למבקשת לצורך רכישת דירתה, כאשר הכספים מובטחים במשכנתא על הדירה. המשיב טען כי המבקשת חייבת לו כספים אותם לא שילמה, ועל כן ביקש להעמיד את דירתה למכירה. 3. המבקשת טענה כי לאורך כל הדרך ביקשה לקבל חשבון מהמשיב כדי לעמוד על גובה חובה לו על מנת לפרעו, אך הופנתה מאחד לשני בבנק המשיב, ולא קבלה את חשבונה אצל המשיב. 4. אם נכונים דברי המבקשת, ספק אם המשיב היה זכאי (מבחינת תום הלב) לדרוש את מימוש המשכנתא על דירה ששוויה עולה על 700,000 דולר, אם החוב הגע כדי כמה אלפי שקלים, וגם לגביהם לא ניתן חשבון מדויק. 5. בנסיבות אלו - לא ברור על סמך מה החליט ראש הוצל"פ של שכר טרחה בסך 15,000 ש"ח. 6. על מנת לעמוד על סבירות החלטת ראש הוצל"פ - אני מורה למשיב להגיב לבקשה תוך 15 יום, ולצרף לתגובתו את פירוט החוב מעת היווצרו עד ליום מתן החלטת ראש הוצל"פ ביום 23.2.98, במתכונת מובנת לבית המשפט, ונראה לי כי לא יקשה עליו לעשות כן נוכח ניהול חשבונות הבנק בדרך ממוחשבת , וכן צילום של התביעות בהן ניתנו פסקי דין ללא הגנה ושל פסקי הדין האמורים. 7. המבקשת תבהיר לבית המשפט תוך 15 יום מדוע לא התגוננה באותן תביעות בהן ניתנו פסקי דין בהעדר הגנה, ומדוע הורתה להפסיק את תשלומיה במסגרת הוראות קבע. 8. החלטת ראש הוצל"פ מעוכבת עד מתן החלטה סופית בבקשת ערעור זו. 9. עם זאת מוזהרת המבקשת כי עליה להמשיך ולשלם את התשלומים החודשיים למשיב, הן על מנת להימנע מהגדלת החוב הקיים, והן על מנת למנוע טענות כי היא חוזרת ומפרה את הסכם ההלוואה. 10. ההחלטה ניתנה על סמך המסמכים ובהעדר הצדדים, ותשלח להם על-ידי מזכירות בית המשפט.ערעורשכר טרחההוצאה לפועל