מחיקת המילים למוטב בלבד

שתי מחלוקות עובדתיות עומדות להכרעה. האחת נוגעת לשאלת התמורה; השניה, האם המילים "למוטב בלבד" המגבילות את סחרותו של השיק נמחקו. להלן פסק דין בנושא מחיקת המילים למוטב בלבד בצ'ק: פסק דין 1. הנפרע ניהל חווה לגידול חזירים. התובעת ספקה לו תערובת. הנתבעת ניהלה עסק של מוצרי בשר חזיר והנפרע היה אחד מהספקים. בחודש מאי 2004 או בסמוך לכך הזמינה הנתבעת מהנפרע חזירים שחוטים והאחרון התחייב לספקם עד ליום 20.7.04. תמורתם מסרה הנתבעת שיק על סך 9,900 ₪ שמועד פרעונו ה-20.7.04 (להלן: השיק). לגרסת הנתבעת בסמוך לפני יום הפרעון התברר לה כי הנפרע לא יקיים את חיובו כלפיה. על כן נתנה הוראת ביטול של השיק. 2. עוד קודם לכן סיחר הנפרע את השיק לתובעת וכאשר זו הציגה לפרעון חולל על ידי הבנק הנמשך מחמת הוראת הביטול שנתנה הנתבעת. התובעת הגישה אפוא את השיק לביצוע ולאחר שניתנה לנתבעת רשות להתגונן הועבר ההליך לדיון בסדר דין מהיר. בשים לב לסדר הדין בו מתנהל ההליך תהא ההנמקה תמציתית כמצוות הדין. 3. בשיק מודפסות המילים "שלם ל-" ובהמשך נכתב שמו של הנפרע. כן מודפסות עליו המילים "למוטב בלבד". הנתבעת חתמה במקום המיועד לחתימת מוציא השיק וגם הוסיפה את חותמתה וחתימת מורשי החתימה בצדו הימני העליון של השיק ועל המילים "למוטב בלבד", שלא נמחקו. 4. שתי מחלוקות עובדתיות עומדות להכרעה. האחת נוגעת לשאלת התמורה; השניה, האם המילים "למוטב בלבד" המגבילות את סחרותו של השיק נמחקו. 5. גרסת הנתבעת הנה כי היה לה קשר עסקי עם הנפרע מזה זמן. במועד ההזמנה בגינה נמסר השיק ידעו כי מצבו הכלכלי רעוע, לכן התנהל עמו משא ומתן לאחר הכנת השיק בנוגע למועד אספקת הבשר וכפועל יוצא מועד הפרעון והיה בכוונת מנהלי הנתבעת לקבוע מועד פרעון מאוחר יותר. מסיבה זו הוסיפה מזכירתם את חותמת החברה ליד התאריך. נוכח הצהרת הנפרע כי יעמוד במועד האספקה המוסכם לא שונה תאריך הפרעון ברם היות שהוספה החותמת הוסיפו גם את חתימתם. בשום שלב לא התכוונו לבטל את הגבלת הסחרות ולמחוק את המילים "למוטב בלבד". הראיה, כי לא נמתח קו מעליהן. חותמת הנתבעת בחלק הימני העליון של השיק הוספה בטעות, וגם במקרה זה הוסיפו את חתימותיהם מתוך הנחה שאין להותיר חותמת ללא חתימות לצדה. לגרסת מנהלה, לא סיפק הנפרע את הסחורה המובטחת ולכן ניתנה הוראת ביטול של השיק. 6. גרסת הנתבעת בדבר כשלון תמורה מלא מושתתת על עדות אחת ממנהליה בלבד ברם ניתן למצוא לה תימוכין בגרסת התובעת עצמה. מנהלה אישר כי עסקי הנפרע התמוטטו ואף הוכרז פושט רגל זמן לא רב לאחר מועד פרעון השיק. כמו כן לגרסתו נהגה התובעת לקבל מהנפרע שיקים של הנתבעת ביודעה כי אלה "שיקים ברזל" עובדה התומכת אף היא במסקנה שביטול השיק נבע מכשלון התמורה ולא מטעמים אחרים. אני קובעת אפוא כי ביחסים בין הצדדים הסמוכים לשיק היה כשלון תמורה מלא. 7. אין חולק, כי המילים "למוטב בלבד" לא נמחקו מפני השיק. לטענת התובעת יש בהוספת חותמת הנתבעת בצירוף חתימות מורשי חתימה כדי להעיד על כוונת הנתבעת לבטל את הגבלת הסחרות של השיק. אין לקבל טענה זו. עסקינן ביחסים בין צדדים רחוקים לשטר. ביחס אליהם הכל תמימי דעים כי השטר הנו "רץ ללא מטען" וכוונת הצדדים הסמוכים לעסקה אינה בעלת נפקות. אני קובעת אפוא כי משלא נמחקו המילים "למוטב בלבד" נותרה על כנה הגבלת סחרות השיק (סחרות פורמלית). משמעות הדבר, כי הנפרע לא יכול היה להעביר את הבעלות בשטר. מכאן, שכל טענות ההגנה שיש למוציא השיק כלפי הנפרע נשמרות לו. מטעם זה אין גם נפקות למועד סיחור השיק. גם אם הסיחור קדם לכשלון התמורה גם אז כל הגנותיו של המוציא כלפי הנפרע שמורות לו. כהערת אגב יצוין, כי בניגוד למקרה הנדון בפרשות ציטיאט (ע"א 1560/90 ציטיאט נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, פ"ד מח (4), 498 [1994]) וקבוצת אריה יצחקי (ע"א 6909/00 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' קבוצת אריה יצחקי בע"מ, פ"ד נה (4), 83 [2001]) במקרה דנן אין סתירה בגוף השיק היכולה להעיד על כי השטר נותר מסמך סחיר, שכן הכיתוב בשיק דנן מעיד חד-משמעית כי השיק אינו סחיר. 8. סוף דבר, התובענה נדחית. תיק הוצל"פ 26-11278-04-9 ייסגר. התובעת תשלם לנתבעת שכר טרחת עורך דין בסך 1,500 ₪ בצירוף מע"מ. פרט לכך כל צד ישא בהוצאותיו.שיקיםשיק למוטב בלבד