החזר כספי על קורס

להלן פסק דין בנושא החזר כספי על קורס: פסק- דין 1. בפני תביעה כספית בסך של 5,000 ₪ בעקבות התקשרות בין הצדדים למתן קורס אוטוקד 2006. 2. לטענת התובעת, נרשמה לקורס שהציעה הנתבעת, אשר כלל בין היתר לימוד תוכנת אוטוקד 2006. הנתבעת הדגישה כי היא שולטת היטב בתוכנת אוטוקד 2002 וכי היה ברצונה ללמוד את התוכנית אוטוקד 2006 הנדרשת במספר מקומות עבודה. להפתעתה, כשהחלה בלימודים מצאה שהקורס שניתן הינו בתכנת אוטוקד 2000 גירסה ישנה עוד יותר מהגירסה שהיתה מוכרת וידועה לה. בשל כך נמנעה מלהגיע לשיעורים שניתנו להדרכה בתוכנה האמורה, ועל כן דרשה החזר כספי בסך של 2,500 ₪, כמו כן תבעה פיצוי בשל עוגמת נפש. 3. הנתבעת טענה שהתובעת נרשמה ללמוד קורס אדריכלות ועיצוב פנים ביום 18/09/06. אמנם הובטח שתינתן הדרכה בתוכנת אוטוקד 2006 ואולם הנתבעת מצאה שקיים צורך פדגוגי בלימוד אוטוקד 2000 וזאת בשל רמת ידיעותיהם ודרישותיהם של שאר התלמידים בקורס וכן בשל כך שגירסת 2006 שונה אך במעט מהגרסה הבסיסית של שנת 2000. הנתבעת ציינה שבשל השינוי בתכנית הלמודים הציעה לתובעת, כפי שהציעה גם לסטודנטים אחרים, שעורים פרטיים בגירסת 2006 וזאת ללא תשלום נוסף. כמו כן ציינה שהוצעו לתובעת גם קורסים אחרים כתחליף. 3. במהלך הדיון שהתקיים בפני פרטה התובעת שהיא אכן שקלה לקבל את ההצעה לקבלת שיעורים פרטיים ואולם לבסוף החליטה לדחותה כיון שלאור השתתפותה בקורס וכן צרכי עבודתה לא היה באפשרותה להגיע לירושלים בימים נוספים לשם קבלת השיעורים הפרטיים. 4. לאחר עיון בטענות הצדדים מצאתי שיש מקום לקבל את התביעה. התובעת התקשרה בחוזה עם הנתבעת וזאת בהסתמך על כך שהוצג לפני שבקורס תילמד תוכנת אוטוקד 2006. רק לאחר שהחל הקורס התברר לה שהלימודים הם לגבי גירסה ישנה, לימודים שאינם מתאימים לה ולידיעותיה. 5. אמנם התובעת לא ביטלה את השתתפותה בקורס לחלוטין ואולם אינני סבורה שיש לחייבה בתשלום עבור השעורים בתוכנה שונה מזו שהובטחה לה ומזו שהתאימה לצרכיה. אילו היתה הנתבעת מציגה לפניה מראש שאחד ממרכיביו של הקורס הינם תוכנת אוטוקד 2000 לא היתה התובעת רשאית להפריד את הקורס למרכיביו ואילו היתה בוחרת להירשם לקורס היה עליה לשלם את התשלום בכללותו. ואולם כיון שהוכנס שינוי מהותי בתוכן הנלמד, בהיקף של כרבע מהקורס ומבלי שהיה לתובעת תחליף מתאים, אני סבורה שהיה על הנתבעת לזכותה באופן יחסי. 7. אשר על כן אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 1,875 ₪ בתוך 30 ימים וזאת בתוספת 350 ₪ הוצאות משפט. ביטול קורס / החזר שכר לימודהחזר כספי