תביעה נגד הפעלת ימי הולדת לילדים בגין עוגמת נפש

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד הפעלת ימי הולדת לילדים: פסק דין 1. בפני תביעה קטנה שהגישה התובעת כנגד הנתבע מפעיל עסק להפעלות ילדים בשם "נמשים", לתשלום סך של 7,000 ש"ח בגין עוגמת הנפש והנזקים שנגרמו לה לטענתה כתוצאה מכך שהאירוע אותו הזמינה מהנתבע לא היה במתכונת שהובטחה לה. 2. התובעת שכרה את שירותיו של הנתבע על מנת שיערוך מסיבת יומולדת לבתה. לטענתה, בשיחה טלפונית שקיימה עימו התחייב הנתבע כי הוא יהיה המפעיל במסיבה, ולא אדם אחר. כשבוע לפני התאריך המיועד, התקשר הנתבע והודיע כי אמו מאושפזת בבית חולים ולכן הוא לא יוכל להגיע לאירוע. נוכח כך, טוענת התובעת כי היא דחתה את חגיגת יום ההולדת ליום אחר, ווידאה עם הנתבע כי הוא אכן יגיע למסיבה, ויהיה המפעיל. ואולם, ביום האירוע לא הגיע הנתבע ליום ההולדת, ושלח במקומו מפעילה אחרת, בשם הדס. לגרסתה של התובעת: "בכל שיחת טלפון שנעשתה, אסף הודיע שהוא זה שיהיה ביום ההולדת. יום לפני יום ההולדת הוא התקשר אלי, ואמר שהוא מגיע. אם הייתי יודעת מראש שאסף לא מגיע, הבת שלי רצתה רק את אסף" (הדגשה שלי - ש.ש.) (ראה בעמוד 1, שורות 10 - 12). כלומר, טענתה היא כי אילו הודיע לה הנתבע בעת ההזמנה כי לא הוא עצמו יהיה המפעיל באירוע, היא כלל לא היתה שוכרת את שירותיו. מעבר לכך טוענת התובעת כי האירוע כולו היה לוקה בחסר, באופן זה שהילדים התבקשו לסייע למפעילה לסחוב ציוד כבד מרכבה, לא היתה מוזיקה באירוע למרות שהדבר הובטח לתובעת, וכן בניגוד לסיכום עם הנתבע, חלק מן הילדים לא קיבלו קעקועים עם נצנצים. לשיטתה, באופן כללי, הילדים והוריהם היו מאוכזבים מהאירוע. לפיכך מבקשת התובעת לחייב את הנתבע להשיב לה את הסכום ששילמה לו עבור ההפעלה, שעומד על סך של 600 ש"ח, וכן לפצותה בסך של 6,400 ש"ח בגין הוצאות המשפט ועוגמת הנפש שנגרמה לה. 3. הנתבע טוען כי ההפעלה היתה ברמה גבוהה, והילדים היו שבעי רצון ממנה. באשר לטענותיה של התובעת כי לא הושמעה בהפעלה מוזיקה, השיב כי "התובעת לא לקחה את ההפעלה הזאת. בהפעלת נופש פעיל, אנחנו לא משתמשים במוזיקה. יש מוזיקה ברבע השעה הראשונה ואח"כ המוזיקה מפריעה לנו... אם היתה רוצה מוזיקה, הייתי אומר לה, אין בעיה, זו תוספת, אבל היא לא ביקשה מוזיקה. בהפעלה שלי, המוזיקה מפריעה" (ראה בעמוד 3, שורות 13 - 19). המפעילה הדס אריה העידה בנוגע להפעלה שהעבירה: "הציוד שאני מביאה הוא ציוד קל. אני ביקשתי מהילדים שיעזרו לי לקחת את הציוד על מנת לערב אותם, שיהיו חלק מהעניין. הם שאלו אם אני צריכה עזרה, ואמרתי להם בשמחה. הרבה פעמים ילדים מבקשים את זה, אני נותנת להם להרים את הדברים הקלים... בסוף כולם קיבלו קעקועים. ילדת יום ההולדת קיבלה פעמיים" (ראה בעמוד 4, שורות 11 - 16). דיון 4. לאחר שמיעת טענות הצדדים, אני מוצא לקבל את טענתה של התובעת כי היא שכרה את שירותיו של הנתבע בשל כישוריו האישיים, ונוכח בקשתה של בתה, שראתה אותו מופיע במסיבת יום הולדת אחרת וביקשה כי יופיע גם במסיבת יום הולדתה. התרשמתי, כי אלמלא הבטיח לה הנתבע כי הוא עצמו יהיה המפעיל באירוע, הרי שככל הנראה היתה מוותרת התובעת על ההזמנה כולה, שכן המטרה שעמדה מאחורי שכירת שירותיו היתה לשמח את בתה, שביקשה כי הנתבע ספציפית יהא מי שיעביר את ההפעלה, ולא מפעיל אחר. על כך אני למד גם מהעובדה שכששמעה התובעת כי הנתבע לא יוכל להגיע למסיבת יום ההולדת במועד שנקבע, היא דחתה את מועד האירוע, וכל זאת על מנת לאפשר לנתבע להגיע לאירוע ולהעביר את ההפעלה בעצמו. הנתבע טען כי כלל לא הובטחה לתובעת "נוכחותו של הנתבע במועד האירוע החדש להידחות" (ראה בסעיף 9 לכתב הגנתו), אולם התנהגותה של התובעת מלמדת ההיפך, שכן ודאי כי אילו היה אומר לה כי בלאו הכי יתכן שהוא לא יהיה מי שיעביר את ההפעלה, גם במועדה החדש, הרי שהיא לא היתה דוחה את מועד חגיגת יום ההולדת. נוכח זאת, אני סבור כי היותו של הנתבע המפעיל באירוע היתה תנאי מרכזי להחלטתה של התובעת לשכור את שירותיו, וכי אלמלא התחייב בפניה כי הוא עצמו יהיה המפעיל ישנה סבירות גבוהה שהיא כלל לא היתה מזמינה את שירותיו. לפיכך אני קובע כי בכך שהנתבע לא העביר את ההפעלה בעצמו, הוא הפר את התחייבותו כלפי התובעת. 5. לעניין טענתה של התובעת כי הילדים נתבקשו להרים ציוד כבד, הרי שאני מוצא כי דינה להידחות. התרשמתי כי עזרתם של הילדים בהבאת הציוד נעשתה כחלק מההפעלה, במטרה לשתף אותם באירוע וליצור בקרבם תחושה של מעורבות ושייכות. עוד אני סבור כי הדבר אף בא מיוזמתם של הילדים, שביקשו לסייע למפעילה. כך גם מהתמונה שהציגה בפני התובעת (ראה מוצג ת/1) לא נראה כי מדובר בציוד כבד, אלא בבובות העשויות מספוג. עוד איני מוצא לקבל את טענותיה של התובעת כי לא כל הילדים זכו לקבל קעקועי נצנצים, שכן התרשמתי לטובה מעדותה של המפעילה הדס אריה, שהיתה מהימנה ומשכנעת, כי כל הילדים קיבלו קעקועי נצנצים, וכן כי הם היו שבעי רצון מההפעלה. באשר לעובדה שלא היתה מוזיקת רקע באירוע, הרי שאני מקבל את טענת התובעת בעניין זה, שכן אני סבור כי היה על הנתבע לחשוף בפניה את העובדה שלא תהא מוזיקה באירוע, וזאת בייחוד משום שבאתר האינטרנט של החברה נכתב כי "בכל יום הולדת מקבלים בנוסף סוכר על מקל לכל הילדים, ומוסיקת רקע" (הדגשה שלי - ש.ש.). קורא סביר של הכיתוב הנ"ל היה מניח כי בכל יום הולדת תתנגן מוזיקת רקע, ללא כל צורך בבקשה מיוחדת לכך, ואיני מוצא לקבל את טענתו של הנתבע כי התובעת היתה צריכה לבקש זאת ממנו במפורש. 6. אשר על כן, נוכח המסקנה אליה הגעתי כי הנתבע הפר את ההסכם עם התובעת בכך שלא העביר את ההפעלה בעצמו, ומנגד, התרשמותי כי המפעילה החלופית הדס העבירה הפעלה משביעת רצון, כך שהיא קיימה את כל ההפעלות שהתחייב הנתבע לבצע, למעט נושא השמעת המוזיקה, ובהתחשב בכך שעלות ההפעלה עמדה על 600 ש"ח בלבד, אני מוצא לפסוק לטובת התובעת סך של 500 ש"ח, כולל הוצאות משפט. הסכום ישולם בתוך 30 יום ולאחריו ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק. קטיניםעוגמת נפש / נזק לא ממוני