צו מניעה מסיבת רחוב

להלן פסק דין בנושא צו מניעה מסיבת רחוב: פסק-דין 1. רשות מקומית, בשיתוף פעולה עם יזם פרטי ועיתון, מבקשים לקיים אירוע פומבי והמוני, במהלך חול המועד סוכות, הכרוך בשינוי הסדרי תנועה וחניה ובהפרעה לתושבי האזור הסמוך. האם ראוי שבית המשפט יתערב וימנע את האירוע? 2. ביום 8/10/06 פנו ארבעה מתושבי רח' מוריה בחיפה בעתירה בה ביקשו צו האוסר על עריכת "מסיבת רחוב של עכבר העיר" המתוכננת לימים ה'-ו' השבוע (12-13 באוקטובר 2006) בשדרות מוריה שעל על הכרמל בחיפה בקטע שבין כיכר דויד הכהן ("קרית ספר") לבין צומת הרחובות מוריה-מאפו. התובעים טוענים, כי לפי פרסומים של עירית חיפה והעיתון המקומי "כלבו" (רשת שוקן) צפויים בלילה שבין יום ה' ליום ו' "הפנינג מטורף של מוסיקה מהמיטב של מועדון הלונה, אוכל, סדנת ציורי מדרכות, פריצות ברייקדנס, גרפיטי עם האומן דורון וינר ועוד הפעלות במסיבת הרחוב הראשונה של חיפה". העותרים-התובעים הצביעו גם על מודעות של אגד המודיעות על שינוי בתנועת האוטובוסים בשל ארוע של "חמישי בכיכר". ברחבי העיר חיפה ניתלו מודעות גדולות תחת הכותרת: "חמישי במוריה מסיבת רחוב של עכבר העיר", המודיעות על שינוי בהסדרי תנועה בציר מוריה "לרגל מסיבת הרחוב של עכבר העיר ועירית חיפה" לפיו ציר מוריה בקטע קרית ספר-מאפו ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה בין השעות 10.00 בבוקר עד 02.00 בלילה. מודעה דומה מופיעה באתר האינטרנט של עירית חיפה: 3. העותרים-המבקשים טוענים, כי יש בארוע המתוכנן משום הפרה של דיני התכנון והבניה, פקודת התעבורה, פקודת הנזיקין וחוקי עזר עירוניים. בעיקרו של דבר עמדתם היא, כי ייגרם סבל רב לדיירי הרחוב, כי אין בסיס ענייני למתן הוראה על שינוי הסדרי התנועה, וכי לא נקבעה הוראה בתוכנית בניין עיר הרלבנטית לאיזור הנדון, המאפשרת קיום ארועים מסוג זה במקום. העותרים גם מלינים על האופן שבו הובא הארוע לידיעתם ובכלל זאת הם מציינים, כי נכפה עליהם לוח זמנים מקוצר באופן שלא איפשר ברור ענייני בפני הרשויות הנוגעות בדבר בנושא. 4. לאחר הגשת העתירה ביקשתי מהמשיבים להגיש תגובה מקדמית. תגובות הוגשו מטעם המשיבים 1-2-3. העותרים הגישו חומר נוסף בעקבות התגובות. לאחר עיון בתיעוד שהוגש החלטתי, לפי תקנה 7(2) לתקנות בית המשפט לעניינים מנהליים (סדרי דין) תשס"א-2000, לדחות את העתירה. 5. עיון בתגובתה של הרשות המקומית מלמד, כי מדובר בארוע המופק ע"י עסק המכונה "ארועי השדרה" שהוא בבעלות: המערה החשמלית בע"מ/רון אל רוני (מסמטת שילוש 5, ת"א יפו). גורם זה הוא שביקש רישוי לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968, ולעסק זה ניתן ע"י רשות המקומית, כרשות רישוי, "רישיון לעינוג ציבורי-מקום תחת כיפת השמיים לעריכת ארוע תרבות בידור וספורט, ארוע זמני ביום 12/10/06 ללא דוכני מזון". בפרסומים של העיריה ושל העיתון המשיב 5, לא מופיע שמו של יזם זה כלל. עם זאת, כותבת העיריה לבית המשפט כי "האחריות הישירה על הארוע...הינה זאת של החתום על בקשת הרישוי". מתברר מהתיעוד הכתוב שהוגש, כי גורמי רישוי ובטיחות כמו שירותי הכבאות ומשטרת ישראל נתנו דעתם לרישיון שהתבקש ולא התנגדו לארוע בנתון לקיום תנאים שפורטו על ידיהם. השינוי בהסדרי התנועה אושר על-ידי ראש העיריה, מכוח סמכותו כרשות תימרור מקומית. 6. בתגובה בכתב של סגן בכיר לפרקליטת מחוז חיפה בשם המשטרה ומשרד התחבורה נאמר, שמשיבים אלה לא היו צד בקבלת ההחלטה או בייזומו של הארוע. עוד נכתב כי בדיון בעיריה הביעה המשטרה את: "עמדתה המקצועית המסתייגת מקיום הארוע, זאת לנוכח העומסים שייגרמו ברחובות העיר בשל שילוב של ארוע זה ביחד עם קיומו של פסטיבל הסרטים באזור מרכז הכרמל בחיפה". בהמשך מצויין, כי המשטרה הודיעה לעיריה כי הפעלת הארוע תעשה בכל מקרה עד השעה 23.30 בשל מטרד הרעש לתושבי השכונות באותו איזור. 7. באשר למשרד התחבורה כותב הפרקליט כי "בשל לוח הזמנים הצפוף ובשל החג, טרם נתקבלה תגובת הגורמים המוסמכים במשרד התחבורה לעניין זה". עם זאת, בהתחשב בכך שמדובר בשינוי הסדרי תנועה "באופן זמני ומקומי", סבור הפרקליט כי טענותיו בכתב ממצות את כל טענות המשיבים הרלבנטיות לענייננו. 8. התמונה המצטיירת מהתעוד שהוגש היא זו: העיריה מבקשת לקיים בשעות הערב והלילה של יום ה' הקרוב ארוע המוני שעיקרו השמעת מוסיקה, קיום מופעי רחוב ועידוד הציבור לבלות בבתי קפה, מוסדות דומים, ומסעדות הפעילים (בכל ימות השנה) בקטע הרחוב הנדון. כדי לאפשר פעילות זו, ייסגר קטע הרחוב לתנועת כלי רכב וגם תאסר בו חניית כלי רכב החל מהשעה 10.00 לפני הצהריים. לדיירי הרחוב הוצעה חניה בחניון סמוך. עוד, אני מבין, כי נשלח מכתב לדיירים ובו התנצלו המפיקים על אי הנעימות העשויה להיגרם להם, וכן נמסר להם שובר לקבלת כוס קפה ועוגה באחד מבתי הקפה, על חשבון העיתון. סיור בקטע הרחוב שבו מתוכנן הארוע, מלמד, כי מדובר בקטע קצר יחסית, כ- 300 מטר, בערך, אשר בו ממוקמים מספר בתי קפה, מסעדות ומקומות בילוי. הארוע המתוכנן אינו מוסיף מקומות בילוי, אלא נועד לאפשר תנועה חופשית של הציבור גם בכביש, השמעת מוסיקה וארועים נלווים במדרכות באופן, כך אני מבין, שהמארגנים מקווים, שיעודד את שהותם של המבקרים במקומות הבילוי. 9. עיקר קובלנתם של העותרים מתייחסת לשינוי בהסדרי התנועה ובקושי שייגרם לתושבי האזור בכך שלא יוכלו להגיע עם כלי רכב בסמוך למקום המגורים וגם יצטרכו לדאוג לחניית כלי הרכב במקום מרוחק יחסית. אין ספק, שישנה הכבדה למתגוררים בסמוך למקום האירוע. אני סבור שלא די בחשש, עליו מצביעים העותרים, כדי למנוע את הארוע מראש. אפשר שהחששות יתבררו כמוצדקים, אך התרופה בענין זה היא בנקיטה בהליך אזרחי לאחר הארוע ולא במניעתו מראש. בשלב זה קיימת החלטה של רשות התימרור המקומית המורה על שינוי זמני בהסדרי תנועה. אין באפשרותי לקבוע, שהחלטה זו היא בלתי סבירה עד כדי חיוב של בית המשפט להתערב בה. במאמר מוסגר אני מציין, כי ספק אם הובאה בעתירה טענה של העדר סבירות של החלטת רשות התימרור, להבדיל מטענה של חוסר סמכות של ראש העיריה, טענה אותה אני דוחה לאור תשובתה המבוססת של העיריה בהקשר זה. אינני יודע באיזה הליך נקט ראש העיריה קודם למתן ההחלטה בדבר שינוי הסדרי התנועה. אינני יודע מה היו שיקוליו. לא נאמר בהקשר זה דבר בתגובה בכתב של העיריה. אמנם הייה ראוי לקבוע כללים ברורים בדבר אופן הפעלת הסמכות בנושא מעין זה כולל מתן אפשרות לעלולים להיפגע להביא עמדתם קודם להפעלת הסמכות. גם מידת ההשפעה שיש לגורמים פרטיים/ יוזמי האירוע, על דרך הפעלת הסמכות לא הובהר לי. עם זאת, רשות התימרור ראתה לנכון לקבוע שינוי בהסדרי תנועה והצביעה על אפשרויות חלופיות לתנועת כלי רכב. בשים לב לזמניותו של האירוע אינני סבור שיש מקום להתערבות מצידי בשלב זה. 10. גם באשר לעילות הנזיקיות ולאלה המתבססות על דיני התכנון והבניה אין בשלב זה בסיס ראייתי המצדיק התערבות של בית המשפט. אין לדעת אם ייגרמו מיטרדים בסדר גודל המצדיק התערבות. אינני יכול לצאת מתוך הנחה שתנאי המשטרה ואלה הנוגעים לכללי בטיחות לא יקויימו. העובדה שבית המשפט אינו מתערב מראש אין פרושה מתן הכשר להחלטת הרשויות. שאלת חוקיותן של הפעולות שהתבצעו בפועל עדיף שתתברר בדיעבד ולא מראש. כוחו של בית המשפט עמו, במקרה מתאים, לתת סעד כספי או סעדים דומים. ראו בהקשר זה את פסקי הדין שניתנו בעקבות בג"צ 16/50 איגרא רמא נ' ועדת בניין ערים תל-אביב פ"ד ד', 229; בג"צ 175/50 לידיה לוי נ' מועצת עירית רמת-גן, "אדמה" פ"ד ה'. במסגרת תביעה כזאת בוחן בית המשפט גם את חוקיות פעולתה של הרשות, לרבות תוקפם הענייני של רישיונות או היתרים שניתנו. אין בפסק הדין הנוכחי, כמובן, כדי להשפיע על שיקול דעתו של בית המשפט העשוי לדון בתביעה מעין זו. אינני יכול להתעלם מכך, כי בסופו של דבר בקשה הרשות המקומית לקיים אירוע נוסף, שיתרום לאווירה של חג, וזאת בעקבות תקופה לא קלה של מלחמה, שעברה בקיץ האחרון על תושבי העיר. כאשר נשקל מאזן הנוחות בין המעוניינים באירוע לאלה העלולים להיפגע, הרי התוצאה, בשלב זה ועל בסיס התיעוד שפניי, אינה כזאת המחייבת את התערבותי. 11. בעתירה הנוכחית ביקשו העותרים, בצד מניעה מראש של האירוע, גם מתן הנחיות, שימנעו ארועים דומים מסוג זה במקום הנדון. גם לכך אינני סבור שיש מקום בשלב זה. אם, לאחר שיתקיים האירוע, יהיו העותרים בדיעה שנפגעו זכויותיהם החוקיות, יוכלו לפנות בתביעה לפיצוי, כפי שהסברתי. במסגרת זו יוכל בית-המשפט, על בסיס נתונים עובדתיים ברורים, לקבוע באיזו מידה (אם בכלל) היתה סטייה מהוראות הדין. קביעה כזו תאפשר גם מתן הוראה בדבר מניעה של סטיות כאלה בעתיד. 12. בשולי הדברים אני מבקש להעיר שלוש הערות: א. מארגני הארוע עשו צעד נכון לקראת תושבי האזור בכך ששלחו להם מכתב התנצלות ושובר כאמור לעיל. אין ספק שמארגני הארוע, לרבות העיתון ובעלי העסקים באיזור, מצפים לכך שהעסקים ישגשגו הן במהלך הארוע והן בעקבותיו. היה רצוי, לכן, כי ישקלו מחווה נוסף כלפי תושבי האיזור, שמספרם אינו רב יחסית. אני בטוח, כי בשיתוף עם העיריה, יוכלו לחשוב בהקדם על פתרון יצירתי בהקשר זה; ב. היה רצוי שפעילות מהסוג שתוכננה על-ידי העיריה, תדווח מבעוד מועד לציבור, באופן שכל הנוגעים בדבר יוכלו לתכנן את צעדיהם. כך גם לא יהיה מצב, שמשרד ממשלתי לא ימסור עמדה עניינית לבית המשפט "בשל לוח הזמנים הצפוף ובשל החג". דיווח כזה גם ראוי, שיכלול מידע מלא על הגוף היוזם ומארגן את הארוע. גוף זה לא מצא לנכון למסור לי תגובה כלשהי. רצונה של העיריה ליזום ארוע פומבי בתקופה של חג מובן. ראוי שתהיה שקיפות מלאה בכל הקשור להכנת הארוע ולהוצאתו אל הפועל; ג. העותרים, במקרה הנוכחי, נתקלו בקושי בהמצאת העתירה לעירית חיפה. נאמר לי שבניין העיריה סגור בחול המועד סוכות ולא ניתן למסור לשומר במקום מסמכים. פעילות העיריה ורשויות שלטוניות אחרות, כמו משרדי הממשלה, משפיעה על האזרח בכל שעות היממה וגם בימי חג ומועד. ראוי שכל גוף כזה, לרבות העיריה המקיימת ארועים לציבור בימי חול המועד, יודיע באופן בולט מי הגורם המוסמך מטעמו לקבלת מסמכים משפטיים, או החלטות של בית המשפט, המחייבות תגובה מיידית. לא יתכן שבעידן התקשורת המהירה יעמוד מי שמבקש תגובה לתביעה שהגיש לבית-המשפט, בפני שער נעול. 11. סוף דבר: אין בפניי תשתית עובדתית המצדיקה התערבות של בית המשפט קודם לעריכת הארוע המתוכנן. אין בכך כדי למנוע, במקרה מתאים, פניה לבית המשפט המוסמך לאחר הארוע. בנתון להערותיי אלה, העתירה נדחית. בשל תקופת החג, אינני עושה צו בדבר הוצאות. צוויםצו מניעה