החלפת קודן לרכב

להלן פסק דין בנושא החלפת קודן לרכב: פסק - דין השאלות העומדות לדיון הן: האם על הנתבע לפצות את התובע בגין החלפת קודן ברכבו ? אם כן; מהו סכום הפיצוי שעל הנתבע לשלם לתובע? כללי: הנתבע הינו עסק אשר מספק אביזרים לרכב ונותן שירותים לרכב. התובע טיפל ברכבו אצל הנתבעת. ביום 8.2.08 הגיע התובע לעסק של הנתבע ושאל את אחד העובדים בעסק אם הוא יודע לטפל בבעיה של רכב שאינו מתניע עם הקודן. העובד השיב לו בחיוב, ועל כן התובע שב לעסק בליווי בנו. כאשר הגיעו התובע ובנו לעסק שאל עובד הנתבע את התובע ובנו שאלות, והאחרונים ענו לו עליהן. כמו כן הציע התובע לעובד לבדוק ולשמוע בעצמו את הרכב. העובד בדק את הרכב ואמר לתובע כי הבעיה היא בקודן ושהחלפתו תפתור את הבעיה. התובע הסכים להחלפת הקודן שהייתה כרוכה בעלות של 350 ₪. בשלב כלשהוא התובע היה צריך ללכת לסידורים ועל כן השאיר את בנו בעסק. כעבור כחצי שעה התקשר אליו בנו ואמר שסיימו את ההתקנה, אולם הבעיה עודנה קיימת. התובע שב למקום העסק ופנה לעובד אשר טען כי בסוף הבעיה הינה במתנע ולא בקודן. התובע אשר היה מופתע מדבריו אלו של העובד, ביקש מהעובד להשיב את המצב לקדמותו, להחזיר לו את הקודן הישן ולהשיב לו את הכסף ששילם עבור הקודן החדש והתקנתו. העובד לא הסכים להחזיר את הכסף לתובע ואמר שגם עבור זמן עבודתו צריך לשלם. הנתבע לא הגיש כתב הגנה. שאלת האחריות: בדיון שהתקיים בפני ביום 25/5/08 , התייצב הנתבע וטען כי לא ידע כיצד להגיש את כתב ההגנה. עוד ציין כי התובע הוא זה שביקש להחליף את הקודן , והוא לא יכול לדעת אם הקודן תקין או לאו, וכאשר מבקשים ממנו להחליף הוא אומר את המחיר ובאם זה מקובל על הלקוח הוא מחליף. בהמשך עדותו טען הנתבע כי התובע הגיע לעסק עם בעיות הנעה, וכי בעסקו רואים תופעות אלה מספר פעמים ביום. המשיך וטען הנתבע כי בעסקו שאלו את התובע ובנו שאלות ובדקו את הרכב, ועובד הנתבע החליט כי הבעיה היא בקודן. רק לאחר שהעובד החליף את הקודן ובדקו שוב את הרכב, שמעו את הרעשים המהווים אינדיקציה לבעיה במתנע, ועל כן הבעיה לא תוקנה באמצעות החלפת הקודן. כאשר התבקש עובד הנתבע להחזיר את המצב לקדמותו ענה כי לא ניתן לעשות זאת וכי קודן אחד הוחלף באחר. התובע בעדותו שב על טיעוניו כפי שכתב בכתב התביעה והוסיף וטען כי שבועיים לאחר מכן סידר את הבעיה במוסך דבר אשר עלה לו עוד 250 ₪. הנתבע לא העיד את העובד אשר טיפל ברכב של התובע, ודבר זה פועל לרעתו. סבור אני שעל הנתבע היה להפנות את התובע למוסך למכונאות רכב או לחשמלאי רכב, אשר יבדוק מדוע הרכב אינו מניע, ורק לאחר מכן לבצע את החלפת הקודן. משהחליף הנתבע את הקודן בלי לקבל חוות דעת של מכונאי רכב או חשמלאי רכב, לקח על עצמו את הסיכון שהחלפת הקודן תהיה לשוא. הנזק: התובע תובע סך של 2,500 ₪ לפי הפירוט כדלקמן: עבור עלות התיקון של הקודן סך 350 ₪- אליו צירף התובע את החשבונית. שני חצאי ימי חופש בשל הגשת התביעה- אך התובע לא הוכיח נזק. יום חופש נוסף לדיון המשפטי- הנכלל בהוצאות משפט. עוגמת נפש בגובה של 1,000 ₪- אך התובע לא הוכיח נזק. התובע הוכיח נזק בגובה של 350 ₪ אשר גרם לו הנתבע. סוף דבר: לאור כל האמור אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע כדלקמן: את הסך של 350 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (14.2.08) ועד ליום התשלום בפועל; את הוצאות המשפט בסך 300 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. רכבתיקון רכב