פיצוי על אובדן דרכון

להלן פסק דין בנושא פיצוי על אובדן דרכון: פסק דין 1. עניינה של התובענה שלפנינו, פיצוי התובע בשל נזק שנגרם לו עקב אובדן דרכונו, שהופקד במזכירות בית המשפט המחוזי בירושלים, על פי החלטה בתיק פ"ח 3039/00 מיום 25.12.01 (להלן - הדרכון). לטענת התובע, על אף שביום 4.6.07 ניתנה החלטה של בית המשפט להחזרת הדרכון, לא הוחזר לו הדרכון, למרות פניותיו הרבות בענין זה. 2. התובע דורש סכום של 9,770 ש"ח הכולל אובדן ימי עבודה, עוגמת נפש בשל פגיעה בחופש התנועה והוצאות. 3. הנתבעת אינה מכחישה את עצם התרחשות האירוע, ועל כן המחלוקת מצטמצמת לגובה הנזק בלבד. לטענת הנתבעת, עקב תקלה אבד הדרכון בעת שהיה מופקד במזכירות בית המשפט, והדבר נמסר לתובע ביום 29.7.07 במכתב רשמי. לטענת הנתבעת, דרישותיו הכספיות של התובע מופרזות, והוא יכול היה להקטין את נזקיו אילו פנה למשרד הפנים לצורך הוצאת דרכון חדש, מיד עם קבלת ההודעה על אובדן הדרכון . 5. עיון בדרישותיו של התובע מעלה כי הסכום של 9,770 ש"ח מורכב כדלקמן: 6,000 ש"ח עוגמת נפש וסבל בשל פגיעה בחופש התנועה במשך תקופה של כשלושה חודשים מאז ניתנה ההחלטה על החזרת הדרכון ועד שהוציא דרכון חדש; 1,500 ש"ח אובדן 5 ימי עבודה לצורך נסיעה מהצפון, שם עובד התובע, לירושלים במסגרת טיפול באיתור הדרכון והנפקת דרכון חדש; 470 ש"ח אגרת הוצאת דרכון חלופי ועלות תצלום; 600 ש"ח הוצאות נסיעה וחניה להסדרת הנושא; 1,200 ש"ח עלות הוצאת ויזה לארה"ב, כולל אובדן זמן וימי עבודה הכרוכים בכך. 6. אשר לראשי הנזק המתייחסים לאובדן ימי עבודה (1500 ש"ח) והוצאות נסיעה - (600 ש"ח) לצורך הטיפול באיתור הדרכון נראה שלא היה על התובע להגיע לירושלים באופן אישי, ובוודאי שלא 5 פעמים. אם התובע בחר להוציא הוצאות אלה, הרי שעשה זאת מיוזמתו ואין לחייב בכך את הנתבעת. 7. אשר לאגרת הוצאת דרכון חלופי ועלות תצלום (470 ש"ח) - הוצאה זו הוכחה והיא מקובלת. 8. אשר לעלות הוצאת ויזה לארה"ב (1,200 ש"ח) - על פי קבלה שצורפה על ידי התובע, שולם לשגרירות ארה"ב ביום 10.10.07 סכום של 410 ש"ח. אם נוסיף לכך הוצאות של אובדן יום עבודה אחד, לצורך הראיון בשגרירות ארה"ב, וכן הוצאות נסיעה וחניה - נראה שהסכום של 1,200 ש"ח הוא סביר. 9. אשר לראש הנזק המתייחס לעוגמת נפש וסבל בשל פגיעה בחופש התנועה (6,000 ש"ח)- הואיל וההודעה על אובדן הדרכון נמסרה לתובע בסוף יולי 2007 והאגרה בשל הדרכון החדש שולמה על ידי התובע ב-6.9.07 - אין מקום לחיוב הנתבעת בשל השיהוי האמור, שהיה ביוזמת התובע. מאידך, אין לשכוח שבכל זאת נגרמה לתובע עוגמת נפש מהאירוע כולו, ולכן נראה שיהא זה ראוי והוגן לפצותו בשל ראש נזק זה בסכום של 1,000 ש"ח. 10. לאור כל האמור, אני מעמידה את הפיצוי לתובע על סכום של 2,670 ש"ח. הנתבעת תשלם לתובע, תוך 30 ימים, את הסכום של 2,670 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (25.11.07) ועד לתשלום בפועל. אין צו להוצאות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.פיצוייםמשרד הפניםדרכון