תאונת רכיבה טיפולית על סוסים

להלן פסק דין בנושא תאונת רכיבה טיפולית על סוסים: פסק דין התובע, יליד 1971 , הגיש תביעה באמצעות אביו אפוטרופסו בגין נזקי גוף שנגרמו לו ביום 21.6.00 (או ביום 26.6.00 כפי שנטען בסיכומים) במהלך שהייה בחוות רכיבה טיפולית. לתביעה הצטרף גם אב התובע ,בגין הוצאות שונות שנגרמו לו. לתובע אין טענת נכות וראש הנזק הנטען הוא כאב וסבל. מדובר בפצע פתוח ועמוק עד לגידים בצד וולרי של כף היד השמאלית עם פריקה באצבע השלישית. הפריקה שוחזרה והפצע נתפר. התובע סובל מפגיעה מוחית, מבעיות גופניות ובעיות של שיווי משקל וניידות קשות, בגינן איננו מסוגל ללכת בעצמו ללא עזרה ופיקוח צמודים, עוד קודם למועד התאונה. (ס' 2 לת / 1 ). על כך הצהיר אביו של התובע, אשר נתן את העדות במקום התובע עצמו. יצויין כי אב התובע לא היה נוכח במועד התאונה עצמה. 3. האם יריבות עם הנתבעים ? 3.1 התביעה הוגשה כנגד אדם פרטי, בטענה שהינו המנהל או הבעלים של חוות הרכיבה וכן כנגד החברה ש.נ.ס שיקום נפגעי סמים בע"מ, שנטען כי הפעילה את החווה. 3.2 אב התובע העיד כי בנו חוסה בכפר תקווה, שם המליצו המומחים לבנו על רכיבה טיפולית על סוסים, והפנו אותם לחווה. אב התובע מציין כי פנה לחווה באופן פרטי וממן את הטיפול מכיסו. לא צויין תאריך הפניה הראשונה לחווה. (עמ' 12 לפרטיכל). 3.3 התובע הצהיר כי הגיע ביחד עם אשתו לחווה ונפגש שם עם בחורה בשם הילה טלומק, שהיתה המטפלת הראשית . (ס' 4 לת / 1, עמ' 13 לפרטיכל). 3.4 גב טלומק הציגה בפני אב התובע דף הסבר על טיפול באמצעות רכיבה על סוסים. (נספח ב' לת / 1 ). בראש העמוד מצויין כי הטיפול מונחה על ידי גב' טולמק, ומבוארת הכשרתה. לאחר הסברים שונים המתייחסים לאופי הטיפול, הדף נחתם במשפט "אשמח להיות אתכם בקשר, הילה טלומק, ומופיע מספר פלאפון. אין מאום בדף זה הקושר את הנתבעים לטיפול הרכיבה או את פעילות הרכיבה לחווה. 3.5 דף נוסף שקבל אב התובע הוא נספח ג' לת / 1, אף הוא דף הסבר חתום על ידי גב' הילה, כאשר בראשו מופיעה הכותרת "טיפול באמצעות רכיבה על סוסים בהדרכת הילה טלומק חוות שנ"ס, קרית חרושת.". דף זה מציין עלויות, לבוש, נוהל ביטולים ,ומציין תחת הכותרת ביטוח כי החווה מבוטחת בביטוח צד ג' אך מומלץ לכל רוכב, בנוסף לכך, לרכוש לעצמו ביטוח תאונות אישיות. מעבר לאמור לעיל לא מצויין קשר כלשהו בין פעילות הרכיבה לחווה, או קשר בין הנתבעים ופעילות הרכיבה. גם דף זה איננו נושא תאריך. 3.6 אב התובע מציין בתצהירו כי כששאל מיהו בעל החווה, נאמר לו שזה הנתבע 1. ב"כ הנתבע התנגד לעדות שמועה. (עמ/ 12 לפרטיכל). גם המטפלת הצמודה של התובע שנשאלה האם מוכר לה אדם בשם עופר אלקיים השיבה כי אם תראה אותו, תכיר את מי שאמרו שהוא בעל הבית. (עמ' 9 לפרטיכל). גם זו בבחינת עדות שמועה בלבד. 3.7 בפועל לא נחתם הסכם בכתב בין התובע או הורי התובע לבין החווה או מי מהנתבעים. ההסכם נקשר למעשה בשיחה בין הורי התובע לבין גב' הילה טלומק. 3.8 המטפלת האישית של התובע מכפר תקווה ,אשר לוותה את התובע לטיפולי הרכיבה ציינה בעדותה כי התובע הגיע לקבלת הטיפולים בחוות הרכיבה במהלך תקופה של 3 לפחות שנים, מדי כל שבוע, אך סייגה זאת בכך שזכרונה איננה טוב בגלל בעיה שהיתה לה וכדורים קשים שקבלה בשל כך, וקשה לה עם שמות וזמנים. (עמ' 10 לפרטיכל). 3.9 אב התובע אישר כי מעולם לא פגש אדם בשם עופר אלקיים לפני מועד התאונה (עמ' 13 לפרטיכל). 3.10 אב התובע לא ידע לאמר לפקודת מי שולמו הכספים בגין טיפולי הרכיבה. כמו כן גם לא ידע לאמר מה היה רשום על הקבלות שקבל. למותר לציין שלא הוצגה אף קבלה כזו. (עמ' 13 לפרטיכל). 3.11 אב התובע לא ידע להסביר בחקירתו הנגדית מדוע התביעה איננה מוגשת כנגד גב' טלומק אישית אלא כנגד הנתבע, שמעולם לא היה לו קשר עימם, ואין גם כל ראיה על התקשרות עם החווה עצמה, או החברה שלטענתו הפעילה אותה(עמ' 14 לפרטיכל). 3.12 הנתבע הצהיר כי מעולם לא פגש בתובעים, ומעולם לא התקשר עמם בהסכם כלשהו. (ס' 2 לתצהיר נ / 2 ). הנתבע הצהיר כי הוא מעולם לא הפעיל פעילות של רכיבה טיפולית ולא קבל תשלום כלשהו מן התובעים. (ס' 8 לתצהיר נ / 2 ). עובדות אלו לא נסתרו. 3.13 עובד נוסף, אשר לדבריו סייע לגב' טולמק בהעברת שיעורי רכיבה טיפולית הצהיר כי הנתבע לא הפעיל את הרכיבה הטיפולית בחווה אלא הגב' טלומק, שהיתה גם האחראית על פעילות הרכיבה. (ס' 8 לתצהיר נ / 1 ).ברגע שגב' טולמק עזבה את החווה גם הרכיבה הטיפולית הופסקה. (עדותו בחקירה נגדית, עמ' 17 לפרטיכל). 3.14 הנתבע העיד כי חוות הגמילה שהופעלה במסגרת חברה בבעלותו, היא נתבעת 2, (עמ' 22 לפרטיכל) הוקמה על ידו לפני כ-12 או 13 שנים. בחוות הגמילה ניסו נרקומנים להשתקם, ולחזור לאורח חיים רגיל באמצעות המגורים בחווה והטיפול בסוסים. בחווה נעשו "דברים יפים" לרבות טיפול דרך בעלי חיים, אך לא היתה רכיבה טיפולית לדבריו. (עמ' 20 לפרטיכל). הנתבע הוא זה שהביא סוסים לחווה. (עמ' 20 לפרטיכל). היתה חלוקת סמכויות והאצלת סמכויות בחווה. (עמ' 20לפרטיכל) . מר רוזנברג העיד כי נגמל במקום זה מסמים, ויחד עם אחרים, נשאר במקום כדי ללמוד לחיות עם החברה. עבודת הצוות שכלל 15 איש היתה בהתנדבות, בחלוקת תפקידים , כאשר הבסיס הכלכלי של החווה היה תרומות. מר רוזנברג טען כי החווה התנהלה כעמותה.(עמ' 18 לפרטיכל). 3.15 בשנת 1998 הוצא צו סגירה כנגד המקום, והנתבע מעיד כי עזב אז, והלך לחיים האזרחיים. (עמ' 22 לפרטיכל). קודם לכן חברת שנ"ס בע"מ קבלה זכות שכירות במקום אך לאחר מכן, ועוד קודם למועד התאונה היה צו פינוי. הנתבע העיד שהוא אומנם עזב אך האנשים נשארו לגור במקום, אנשים שלא היה להם היכן לגור. הנתבע ציין שלא היתה שם יותר פעילות של החברה שבבעלותו, אך אנשים חיו שם. (עמ' 25 לפרטיכל). לטענת הנתבע כל תיקי החברה שנס בע"מ סגורים, ובמועד התאונה החברה היתה לא פעילה. (עמ' 24 לפרטיכל). 3.16 הנתבע ציין כי בתקופה שהיה פעיל בחווה הם היו נותנים לרכב לאנשים נכים שהגיעו בין היתר מכפר תקווה, וארחו הרבה מוסדות וגופים של נוער בימי כף. יחד עם זאת הנתבע טוען כי היה מדובר ברכיבה, ולא ברכיבה טיפולית. (עמ' 21 לפרטיכל). הנתבע עומד על כך שחברת שנס, כשהיתה פעילה, לא הפעילה רכיבה טיפולית. הנתבע נשאל אם הוא מכיר את גב' טולמק והשיב כי היא עבדה בחווה לסרוגין ובשנים שעבדה כמעט ולא היה בחווה, שכן היה ספציפית במקום עד לשנת 1998. (עמ' 22 לפרטיכל), ומשנת 1998 בקר פעם בשבוע, כשהוא מגיע כדי לרכב ולשתות קפה. (עמ' 23 לפרטיכל). 3.17 התובע בחר שלא להביא את גב' טולמק לעדות, ובכך נוצרת הנחה כי עדותה היתה נוגסת בגרסת התביעה. הלכה פסוקה היא כי הימנעות מהבאת ראיה מצויה ורלוונטית מובילה למסקנה כי היתה פועלת לרעת הצד שנמנע מהגשתה. 3.18 מכל האמור לעיל עולה כי התובע, לא הרים את הנטל להראות כי התקשר בהסכם לשיעורי רכיבה טיפולית עם הנתבע אישית, או עם חברה שבשליטת הנתבע. התובע לא הרים את הנטל להראות כי למי מהנתבעים היתה במועד התאונה אחריות כבעל זכויות במקרקעין, או כמפעיל החווה. התובע לא ציין ולו בערך את מועד ההתקשרות עם גב' טולמק ובכך השאיר אפשרית את הטענה כי ההתקשרות היתה לאחר שהנתבע עזב את המקום והפסיק לפעול שם. לא הובאה למעשה כל עדות מוצקה כי מי מהנתבעים קשור לפעילות הרכיבה הטיפולית שהתקיימה במקום בשנים הרלוונטיות לתביעה. 3.19 בנסיבות אלו, לא הורם נטל הראיה במישור היריבות מול הנתבעים, ומשלא קמה חובת זהירות של מי מהנתבעים כלפי התובעים, ממילא מתייתר הדיון בנושא הפרתה, אם הופרה. 4. לסיכום 4.1 משלא הורם נטל ההוכחה על ידי התובעים, התביעה נדחית. 4.2 התובעים ישאו בשכ"ט ב"כ הנתבעים בסך של 3500 ₪+ מ.ע.מ אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום. בקביעת סכום ההוצאות הבאתי בחשבון את הנסיבות העצובות של המקרה.תאונות רכיבה על סוס