תיקון כתב תביעה בעקבות הלכה חדשה

להלן החלטה בנושא תיקון כתב תביעה בעקבות הלכה חדשה: החלטה א. כללי 1. זוהי בקשה לתיקון כתב תביעה, הנסמכת על הלכת "השנים האבודות", כפי שנקבעה בע"א 140/00 עיזבון המנוח אטינגר ז"ל נ' החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ ואח' (להלן: "הלכת אטינגר"), לפיה, בהתקיים הנסיבות המתאימות, זכאי התובע לפיצוי בגין השנים שנגרעו מתוחלת חייו. 2. התובעים הינם קטינה והוריה. בעת לידתה אובחנה הקטינה כסובלת מתסמונת ע"ש ברטר, ונכותה נקבעה לשיעור של 100% בגין פיגור שכלי עמוק, 100% בגין שיתוק ב-4 גפיים ו- 60% בגין ליקוי שמיעה. התובענה נסמכת על פקודת הנזיקין, בעילה של הולדה בעוולה. 3. המבקשים טוענים, כי נוכח הלכת אטינגר, אשר יצאה תחת ידו של בית המשפט העליון לאחר הגשת התביעה ואשר שינתה את ההלכה הפסוקה, כפי שנהגה לאורך שנים, ביחס ל"שנים האבודות" כפי שנקבעה בע"א 295/81 עיזבון המנוחה שרון גבריאל נ' דניאל גבריאל פד"י לו(4), 533 (להלן: "הלכת גבריאל") - יש להתיר להם לתקן את כתב התביעה ולהוסיף ראש נזק שעניינו אובדן הכנסה בגין "השנים האבודות". 4. המבקשים הטעימו כי, תיקון כתב התביעה לא יגרום נזק למשיבים, נוכח שלב הדיון המקדמי בו אנו מצויים. בנוסף, לטענתם מדובר בסעד כספי, אשר אין בו כדי לשנות מעילות התביעה המקורית. 5. המשיבה התנגדה לבקשה. לטענתה, אין להחיל את הלכת אטינגר באופן רטרוספקטיבי, שהרי באמצעותה, שונה המצב הקיים באופן מהותי ולפיכך, החלתה של הלכת אטינגר בדרך רטרוספקטיבית, עלולה לפגוע בזכויות הגופים המספקים שירותי רפואה בישראל ומבטחיהם, בארץ ומחוצה לה, אשר פעלו על בסיס ההלכה כפי שנהגה עד למועד הלכת אטינגר. ב. דיון והכרעה 1. הלכת אטינגר אכן מהווה שינוי מהותי ביחס לזכותו של התובע לקבל פיצוי, בגין השנים האבודות. אין בעובדה זו, כשלעצמה, כדי לפגוע בזכותו לעתור לתיקון כתב התביעה ובלבד שהתיקון לא יכביד על הנתבעים או יגרום לעיוות דין. שומה אפוא, על בית המשפט לבחון, באם התיקון המבוקש, על דרך הוספת ראש נזק בגין השנים האבודות, יכביד על הנתבעים או יגרום להם עיוות דין. 2. הבקשה הוגשה לאחר סיום ההליכים המקדמיים ובטרם שמיעת ההוכחות, לעניין גובה הנזק. לפיכך, אין חשש שמא זכויותיה של המשיבה יפגעו כתוצאה מתיקון כתב התביעה. 3. אין לקבל את טענת ב"כ המשיבה, לפיה יש להחיל את הלכת אטינגר באופן פרספקטיבי. הלכת אטינגר עצמה, החילה את הזכות לפיצוי, בגין השנים האבודות באופן רטרוספקטיבי, הגם שההלכה נקבעה לאחר הולדת העילה שעמדה ביסוד התובענה. הגם שבית המשפט העליון לא קבע מסמרות, לעניין דרך החלת הלכת אטינגר, ברי כי בהעדר נסיבות מיוחדות, יש להחילה גם בדרך רטרוספקטיבית. ראה דנ"א 4011/04 עיריית ירושלים נ' עיזבון המנוח מיכאל אטנגר ז"ל, תק-על 2004(4), 2125 שם, התייחס בית המשפט לסוגיה זו וקבע כך: "אשר לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה... גם בקשתו להורות כי ההלכה החדשה תחול רק על עילות שנוצרו אחרי שניתן פסק הדין- דהיינו, באופן פרוספקטיבי- אינה מצדיקה דיון נוסף. שאלה זו, כמו שאלות אחרות, דינה להתברר בבתי המשפט שידונו בישומו של פסק הדין". 3. השאלה שבמחלוקת נדונה בפני מספר מותבים בבתי המשפט, אשר מרביתם נעתרו לבקשה לתיקון כתב התביעה. ההחלטות אליהם הפנתה ב"כ המשיבה- בש"א 7269/04 חסון מרים ואח' נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ובש"א 7699/04 עיזבון המנוחה בלוריה אוחיון ז"ל ואח' נ' משטרת ישראל - נדחו בשל שלב הדיון המאוחר בו נמצאו. לעניין זה, ראה בש"א 14749/04 עיזבון המנוחה להב רחל ז"ל נ' ד"ר ר. דיוקמן: "ההחלטה העוברת כחוט השני בהחלטות בית המשפט בעניין חסון ואוחיון, לפיה יש לראות את שינוי ההלכה כצופה פני עתיד בלבד ולהחילה באופן פרוספקטיבי, מושפעת בעיקרה מהשלב הדיוני בו היו מצויים התיקים הללו, היינו, תום שלב הבאת הראיות, הגשת הסיכומים ו/או קביעת מועדים בדבר הגשת סיכומים". בענייננו, כאמור, טרם החלה שמיעת הראיות ולפיכך, יש להתיר את התיקון המבוקש. הגם, שהתרתו עלולה לגרום לפתיחת סבב הליכים מקדמיים נוסף, אין בכך, כדי לשלול מהמבקשים את זכותם לפיצוי בגין השנים האבודות, באם יוכח. 4. אשר על כן, אני מתירה למבקשים לתקן את כתב התביעה כמבוקש. כתב תביעה מתוקן יוגש בתוך ­ 30 יום. המשיבה תגיש כתב הגנה מתוקן בתוך 30 יום מיום קבלת כתב התביעה המתוקן. עם קבלת כתבי הטענות המתוקנים, ייקבע מועד לקדם משפט ויודע לצדדים. הדיון שנקבע לתאריך 11/10/05 - בטל בזאת. אין צו להוצאות. הלכה מחייבתכתב תביעהתיקון כתב תביעהמסמכים