עיכוב ביצוע צו סגירה תחנת דלק

להלן פסק דין בנושא עיכוב ביצוע צו סגירה תחנת דלק: פסק דין בפני ערעור על החלטת בית משפט השלום בחיפה מיום 11/9/08 בת"פ 1193/03 + 989/04 שניתנה ע"י כב' השופטת ג'אדה בסול במסגרתה נדחתה בקשת המערערת לעכב ביצועו של צו סגירה שהוצא לתחנת דלק המנוהל ע" המערערת. עניינה של תחנת הדלק נשוא ההליך נדון בפני במסגרת עפ"א 138/08 שם ייתן פסק דין ביום 11/9/08. כעת חוזר הדיון באותה תחנה כאשר המערערת היא תאגיד שבא במקומו של התאגיד הקודם שהפעיל את התחנה, חברת גלגל אנרגיה בע"מ. כנגד גלגל אנרגיה ושני נאשמים נוספים התקיים הליך ממושך שעניינו כתב אישום בגין עבירה של הפעלת תחנת הדלק ועסקים נלווים הפועלים במסגרתה ללא רישיון עסק. ביום 25/5/08 ניתן פסק דין ע"י כב' השופט ורבנר אשר חייב את הנאשמים בתיק הנ"ל בתשלום קנס והורה על סגירת העסק נשוא כתב האישום ואולם עיכב את ביצוע צו הסגירה ליום 1/9/08. כעת טוענת המערערת כי שכרה את תחנת הדלק והעסקים הנלווים מחברת גלגל אנרגיה עוד ביום 30/12/07. לטענתה אין עילה שלא לאפשר לה להפעיל את תחנת הדלק מאחר והאישורים המהותיים שנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק לניהול והפעלת תחנת הדלק והעסקים הנלווים כבר ניתנו לה. האישור שטרם עלה בידה לקבלו הוא אישור של משטרת ישראל. אישור זה לא ניתן למפעיל הקודם של התחנה עקב התנגדות משטרת ישראל. התנגדות משטרת ישראל הייתה קשורה קשר ישיר לזהות מפעיל התחנה הקודם. כעת, כך טוענת המערערת, אין כי עילה למנוע ממנה את הפעלת התחנה והעסקים הנלווים. יצוין כי במקביל להליך זה הוגשה עתירה מנהלית כנגד משטרת ישראל בנוגע לסירוב המשטרה לאשר את הפעלת תחנת הדלק ע"י המערערת, עת"מ 623/08. העתירה הייתה קבועה לדיון ביום 11/9/08 והדיון נדחה ליום 4/11/08. בקשה לסעד זמני שיאפשר את הפעלת תחנת הדלק נדחתה בהחלטת בית המשפט לעניינים מנהליים מיום 22/9/08 בבש"א 1585/08. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים החלטתי לדחות את הערעור. בית המשפט קמא שדן בעניינה של תחנת הדלק הנ"ל הורה על סגירתה לאחר שלא היו האישורים הנדרשים לצורך קבלת רישיון להפעלתה. פסק דינו של בית משפט קמא ניתן כנגד נאשמים אחרים. עם זאת האמור בו נכון גם בהתייחס לכל מי שבא בנעלי אותם נאשמים. עד היום לא הוצא רישיון עסק לתחנה ולעסקים הנלווים. בהעדר רישיון עסק דינו של העסק להיות סגור. אין מקום לטיעון כי אישורים מהותיים להפעלת העסק קיימים ולכן יש לאשר את פעולתו. לצורך קבלת רישיון עסק יש לקבל את כלל האישורים הנדרשים. רשות הרישיון (במקרה שבפני עירית חיפה) היא המוסמכת לבחון את האישורים ולהחליט האם האישורים המהותיים שניתנו, ככל שניתנו, מאפשרים את הפעלתו של העסק. משלא אישר את ההפעלה, ואין כל ראיה כי החלטתה פגומה או שגויה, כי אז לא ניתן לעסק רישיון. ללא רישיון דינו של העסק להיות סגור. אין מקום לאשר את התופעה של הפעלת עסקים ללא רישיון עסק לאורך שנים תחת הטענה כי עיקר האישורים כבר הושגו. הכלל צריך להיות כי בהעדר רישיון עסק לא יופעל אותו העסק ללא רישיון, יהיה האישור החסר להשלמת הליך הרישוי אשר יהיה. אין מקום להבחין בין "אישורים מהותיים" ל"אישורים טכניים". החפץ ברישיון עסק צריך לדאוג להשגתם של כלל האישורים הנדרשים להפעלתו. במקרה שבפני אין לתחנה ולעסקים הנלווים רישיון עסק. בין אם העדר הרישיון נובע רק מהתנגדות המשטרה ובין אם מחוסר באישורים מהותיים נוספים (כפי שטוענת המשיבה), וכל עוד לא יוסדר הליך הרישוי, דינו של העסק להיות מושבת. הסדר הציבורי שבהליך הרישוי וההגנה על הציבור מפני פעולת עסקים ללא רישוי גובר על הצורך והאינטרס הכלכלי של בעל העסק. אשר על כן הערעור נדחה. עיכוב ביצועצו סגירהתחנת דלקצוויםדלק