כלל הידיעה כלל ההמצאה

קיימות נסיבות בהן יגבר "כלל הידיעה" על "כלל ההמצאה". במקום בו הוכח כי בעל דין ידע על החלטה של בית משפט, הוא לא יוכל להסתתר מאחורי טענת היעדר המצאה. להלן החלטה בנושא כלל הידיעה כלל ההמצאה: החלטה בקשה לביטול פסק דין. ביום 7.10.07 הגיש המבקש בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה ביום 26.2.06. טענתו המרכזית של המבקש היא כי פסק הדין פגום מעיקרו, וזאת בהעדר המצאה כדין, ובשל כך יש לבטל את פסק הדין מחובת הצדק. המבקש אף מציין בבקשה, "למעלה מהצורך" ו-"על מנת להסיר כל ספק מלב בית המשפט הנכבד שביטול פסק הדין הוא תוצאה צודקת ונכונה קיימת למבקש טענת הגנה מבוססת ונכונה". התקיים דיון במסגרתו נחקר המבקש על תצהירו, והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה. טענתו המרכזית של המבקש היא שכתב התביעה ופסק הדיחן לא הגיע לידיעתו והוא לא ידע על דבר קיומו אלא עד ליום 16.7.07. המבקש הצהיר שהוא אינו מתגורר בישראל והוא מתגורר בתאילנד החל משנת 2002, ואת הדירה בראשון לציון בה לכאורה בוצעה המסירה, מכר עוד בשנת 2002, והוא רכש בשלב מסוים דירה בעיר מודיעין שעמדה ריקה עד שנת 2004 בה היה משתכן בביקוריו בישראל ולאחר מכן הושכרה לאחר. המבקש מציין שכתובתו במודיעין היתה ידועה למשיב ואף דברי הדואר שהועברו אליו בקשר עם חשבון העו"ש אף נשלחו אליו לדירה במודיעין, לכן לטעמו של המבקש האמור בתצהיר השליח שלכאורה ביצע את המסירה בכתובת בראשון לציון אינו נכון. יצויין שלא נסתרה טענתו זו שהוא חי בתאילנד והבנק ידע על הכתובת במודיעין. יחד עם זאת מתעוררת השאלה האם המבקש ידע על ההליכים המתנהלים נגדו, לאור ההלכה הפסוקה שכשאין מחלוקת על ידיעתו של בעל דין, יש להעדיף את על כלל ההמצאה, את מול הפורמאליות, לאור עקרון הבטלות היחסית, לפיו קיומו של פגם בהליך ההמצאה אינו גורר את בטלות מועד הידיעה. המבקש הודה שהגיש ביום 14.6.07 תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות כנגד המשיב. המבקש אף הודה שמאז חודש מאי 2007 היתה התכתבות בין באי כוחו לבין באי כח המשיב בקשר להליכים כנגדו, הקשורים לעיקול שהוטל במסגרת הליכי ההוצאה לפועל. כותרת מכתב בא כוח המשיב לידי בא כוחו של המבקש מיום 10.6.07 (מש/3) היא: "בנק הפועלים נ' סגל חיים חשבון מספר 648/460688 תיק הוצל"פ מספר 6-06-20638-01". במכתב הנ"ל מפרט ב"כ המשיב את השתלשלות הארועים לשיטתו, אולם לענייננו החשיבות היא שנאמר במכתב בפסקה שנייה של סעיף 5 כי המשיב פתח בהליכים משפטיים כנגד המבקש בחודש נובמבר 2005. ב"כ המבקש השיב למכתב הנ"ל ביום 12.6.07 (מש/3) - ותשובת ב"כ המבקש היתה עניינית וזאת כי המבקש דוחה את הטענות. ב"כ המבקש הלין על העיקול שהוטל על חשבונות המבקש, שהיה שלא כדין לדידו, אולם לא יכול להיות ספק שעיקול מוטל בעקבות הליך משפטי שהוא. עולה שהמבקש ידע על ההלכים שהתנהלו נגדו החל מחודש 5/07 או למצער החל מיום 14.6.07, הוא יום הגשת התביעה כנגד המשיב לבית המשפט לתביעות קטנות. בבש"א 7048/06 פנחס כץ נ' ציפורה גוטליב (ניתן ביום 27.9.06) אמרה כבוד הנשיאה דורית ביניש את הדברים הבאים: "דעות שונות הובעו ביחס לשאלה באילו נסיבות די בידיעתו של בעל דין על החלטה לשם תחילת מניין הימים לנקיטת הליכים, אף אם לא בוצעה המצאה כדין (ראו למשל: רע"א 1113/97 אסמאעיל נ' סלימאן (לא פורסם); רע"א 1415/04 סרביאן נ' סרביאן, פ"ד נט(2) 440; רע"א 449/04 בן אליעזר נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ (טרם פורסם); רע"א 7724/04 גולקו נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ (טרם פורסם)), אולם נראה כי הכל מסכימים כי קיימות נסיבות בהן יגבר "כלל הידיעה" על "כלל ההמצאה". כפי שציינתי בבר"מ 1299/02 תפנית אורטופדיה בע"מ נ' קופת חולים לאומית, פ"ד נו(4) 769, דעתי בסוגיה זו הינה כי במקום בו הוכח כי בעל דין ידע על החלטה של בית משפט, הוא לא יוכל להסתתר מאחורי טענת היעדר המצאה." בנסיבות תיק זה עולה שהמבקש ידע על ההליכים נגדו, ונראה שכלל הידיעה גובר על כלל ההמצאה: תכתובות באי כוחו ובו ציון מפורש של תיק הוצאה לפועל, ציון כי ננקטים הליכים משפטיים, המבקש ידע לאחר שיחה עם נציגת הבנק שננקט הליך כלשהו מאחר ולא שילם שני תשלומים (ראה חקירתו הנגדית, עמוד 2 לפרוטוקול שורה 5), נפגש עם ב"כ הבנק בחודש פברואר 2007, ולמעשה תביעתו בבית המשפט לתביעות קטנות נסובה סביב העיקול שהוטל על כספיו, היינו - הסבירות שהמבקש ידע כי ננקט הליך משפטי כנגדו גבוהה עשרות מונים על הסבירות שלא ידע זאת. לאור האמור - אין בידי לקבל את טענת המבקש שלא ידע על ההליכים נגדו, ומשכך לא מצאתי שיש מקום לבטל את פסק הדין מחובת הצדק. יחד עם זאת, טענות ההגנה אותן מעלה המבקש הן טובות וראויות, ולכן יש מקום לבטל את פסק הדין בהתאם לשיקול דעת בית המשפט. בית המשפט ער לכך שהמועד להגשת בקשה לביטול פסק דין חלף, יחד עם זאת ובמיוחד לאור הריכוך שחל בהלכה המחייבת "טעם מיוחד" המצדיק הארכת מועד ולאור טענות ההגנה הטובות והראויות ותן מעלה המבקש, אני סבור שיש מקום לבטל את פסק הדין בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט. לאור האמור, ובהתחשב במכלול הנסיבות פסק הדין יבוטל בכפוף לתשלום הוצאות המשיב בסך של 2,500 ₪ + מע"מ וזאת תוך 20 ימים מקבלת החלטה זו ע"י ב"כ המבקש. כללים משפטייםכלל הידיעה / כלל ההמצאההמצאת כתבי בי דין