פס''ד הצהרתי במטלטלין

להלן פסק דין בנושא פס''ד הצהרתי במטלטלין: פסק דין פסק דין זה ניתן בהמשך לדיון אשר התקיים ביום 23/1/05 במעמד המבקש, בא כוחו ובמעמד ב"כ המשיבים 3,9,7,8, ו- 11 במסגרת בקשת המבקש ליתן פסק דין הצהרתי לפיו המיטלטלין נשוא הבקשה הם בבעלותו של המבקש. המבקש הגיש תצהיר בתמיכה לבקשתו ולהלן טענותיו: המבקש הינו בנם של המשיבים 1 ו- 2, הוא בן 24 ועובד לפרנסתו. לפני כחודשיים חזר מחו"ל והוא מתגורר יחד עם הוריו. ביום 20/9/04 רכש מכספו טלויזיה מסוג פיליפס, ומכשיר רדיו דיסק מחב' רון אלקטריק. ביום 31/8/04 רכש טלויזיה מסוג זנקר ומכשיר די וי די מאותה חברה. ביום 11/8/04 הגיעו מעקלים לבית הוריו והחלו להעמיס את המיטלטלין על משאית אולם התבקש על ידי הוריו לשלם למעקלים כדי שיחזירו את המיטלטלין ובתמורה הוריו ימכרו לו את המיטלטלין ועל כן בהסכמת הזוכה נתן למעקלים שני שיקים מחשבונו אחד ע"ס 4,248 ₪ והשני ע"ס 5,000 ₪. השיק הראשון נפרע ואילו בהסכמת הזוכה השיק על סך 5,000 ₪ חולק ל- 5 תשלומים בסך של 1,035 ₪ כל אחד, שיקים אשר נפרעו כסדרם. על פי ההסכם המיטלטלין אשר פורטו ברשימה עברו לבעלותו ביום 25/8/04, וזאת בנוסף למיטלטלין שרכש בכספו. ב"כ המשיבות 3 ו-9 הגישו תגובות לבקשה, בהן הביעו התנגדות לבקשת המבקש, שכן עולה כי עשה יד אחת עם הוריו על מנת להבריח את רכושו. עוד נטען כי המעשה שנעשה בגדר העדפת נושים אסורה ומהווה שימוש לרעה בהליכי בית המשפט. המשיבים 4, 13, ו- 12 הודיעו לבית המשפט כי הם משאירים את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט. בפתח הדיון הודיע ב"כ המבקש כי המשיבים 1 - 2 מסכימים לבקשה. ב"כ המשיב 8 אשר קיבל את השיקים מידי המבקש עצמו טען בתחילת הדיון כי אין בפני בית המשפט חוות דעת של שמאי בנוגע לשווים של המיטלטלין, כאשר הסכום אשר שולם, שולם לצורך הקטנת החוב בתיק ההוצאה לפועל וללא כל קשר לערך הנכסים עצמם, ולא נעשתה כל עיסקת רכישה. ב"כ המבקש ביקש מבית המשפט להתעלם מהטענות העובדתיות אשר נטענו על די ב"כ המשיב 8 הנ"ל אשר נטענו ללא תצהיר. עוד נטען כי אין רלוונטיות באשר להעדר חוות דעת, ולחילופין נטען כי במידה ובית המשפט יסבור כי חוות דעת נחוצה אזי מתבקש בית המשפט לקצוב מועד לצורך הגשת חוות דעת. בעקבות זאת המבקש נחקר במסגרת חקירה נגדית על תצהירו ובמהלכה העיד, בין השאר, כי הוא עובד כמלצר ומשתכר בסך שבין 4,000 - 6,000 ₪ בחודש אם כי אינו מקבל תלושי משכורת בגובה הסכומים הנ"ל. עוד עלה כי המבקש ניסח את הסכם הרכישה יחד עם הוריו כאשר ייתכן וקבלו סיוע מעו"ד טל אשר ייצג גם אותם. בנוסף לכך המבקש העיד כי הוא רכש את המיטלטלין עבורו כשיעבור לגור עם החברה שלו, אולם כעת וכל עוד הוא מתגורר בבית הוריו הוא מסכים שהוריו ימשיכו להשתמש במיטלטלין הנ"ל. לשאלות ב"כ המשיב 8 המבקש העיד כי לא היה בבית בעת שבאו המעקלים, וכי הוריו מסרו להם 2 השיקים הנ"ל כאשר היה להוריו יפוי כוח. עוד עלה כי אביו חתם על השיקים לאחר שביקש ממנו רשות. המבקש הוסיף והעיד כי הוריו לא העבירו לו כסף לחשבון אולם לאחר שנשאל האם ניתן לראות תדפיסי בנק השיב כי הוריו אכן יכולים להעביר לו כסף "וזה לא קשור". לבסוף המבקש העיד כי אביו מורשה חתימה בחשבון הבנק של המבקש. ב"כ המבקש סיכם את טענותיו וטען כי צורפו לבקשה קבלות עבור רכישותיו כאשר עלה מהחקירה כי המבקש עבד מגיל 17 ונקלע לסיטואציה שבה הוא עומד לעזוב את הבית, לעומת זאת ניצל את המצב שבו יכול היה לרכוש מיטלטלין בזול לצורך הקמת בית משלו. ב"כ המשיבים 3 ו- 9 חזר על האמור בתגובתם שהוגשה לתיק בית המשפט. ב"כ המשיבה 11 טען בסיכומיו, בין השאר, כי המבקש לא צירף מסמכים אשר מעידים על מקור המימון לביצוע הרכישות כאשר על פי סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל קיימת חזקה לפיה מדובר במיטלטלין של החייבים מאחר והם נמצאים ברשותם ובחצרם. עוד נטען כי אביו הינו מורשה חתימה בחשבון הבנק של בנו, ועל כן לא ניתן לקבוע כי המבקש רכש את המיטלטלין. בנוסף לכך נטען כי המבקש לא צירף ראיות כלשהן לכך שמרוויח סך של 4,000 ₪ לחודש שכן לא צירף תלושי משכורת ממקום עבודתו. ב"כ המשיב 7 טען בסיכומיו כי לפי סעיף 30 לחוק ההוצאה לפועל, עיסקה שנעשתה במיטלטלין מעוקלים שלא בתום לב בטלה כאשר במקרה דנן עלה כי המבקש רכש את המיטלטלין שלא בתום לב מאחר וידע כי להוריו תיקי הוצאה לפועל וכן ידע על העיקול. עוד נטען כי מדובר בהסכם פיקטיבי. ב"כ המשיב 8 טען בסיכומיו כי מדובר בניסיון להברחת רכוש, וכי די בכך שלא הוגשה חוות דעת בנוגע לערך המיטלטלין על מנת לדחות את התובענה. עוד נטען כי במידה ובית המשפט יבקש חוות דעת אזי הוא מבקש לחייב את המבקש בהוצאות. ב"כ המשיב 8 חזר ואמר כי לא היה כל קשר בתשלומים הנ"ל לרכישת מיטלטלין אלא להקטנת החוב בלבד. ב"כ המבקש השיב לדברי ב"כ המשיבים וטען כי מדובר במלצר אשר מקבל טיפים ולכן אין מקום להציג תלושי משכורת. עוד נטען כי הסכם אשר נערך בין המבקש והוריו מחייב צדדים שלישיים. עוד נטען כי זה שהאב מורשה חתימה בחשבון בנו אינו מעלה ומוריד מאחר והוא שואל את אביו על כל דבר לפני שהוא מוציא. דיון מהדיון עלה כי אביו של המבקש הינו חייב בתיקי הוצאה לפועל אשר עושה שימוש בחשבון הבנק של בנו ואף עושה שימוש בשיקים של בנו כאשר הוא מורשה חתימה בחשבון הבנק הנ"ל. עוד עלה כי ביום ביצוע העיקול שבגינו החלו להוציא מיטלטלין מדירת הורי המבקש, האב, המשיב 1 היה זה אשר מסר 2 שיקים מחשבון הבנק של בנו לצורך תשלום 9,248 ₪ לידי המעקלים. בנוסף לכך עלה מהחקירה כי המבקש היה מודע לכך שהיו להוריו תיקי הוצאה לפועל בעת שערך את ההסכם לרכישת המיטלטלין של הוריו. דין הבקשה להדחות. המבקש לא שלל במהלך החקירה כי הוריו אכן יכולים להעביר לחשבון הבנק שלו כספים ואף העיד "זה לא קשור". המבקש לא הוכיח מה מקור הכספים לצורך ביצוע העיסקה כאשר בית משפט זה התרשם מהראיות אשר הוצגו בפניו ומהחקירה כי המבקש אכן עשה יד אחת עם הוריו על מנת להבריח את הרכוש של הוריו. המבקש לא צירף לתובענה, חוות דעת להוכחת שווים של המיטלטלין, לא הוכיח כי רכש בכספו בפועל אותם מיטלטלין שטען כי אכן נרכשו על ידו, הגם ששמו מופיע בחשבוניות, וגם לא צירף תדפיסי חשבון בנק כדי להצביע על כך שאכן לא רכש את המיטלטלין מכספי הוריו. בנוסף לכך המבקש לא צירף לבקשה מכתב ממעבידו על כך שהוא עובד ומרוויח את מה שהוא טען שהוא מרוויח. די בכל אלו על מנת לדחות את התובענה כאשר המבקש מבקש סעד מן היושר אולם מכין מה שנחזה להיות הסכם פיקטיבי שלא בתום לב לצורך רכישת המיטלטלין מהוריו, כאשר הוא מאפשר להם לעשות שימוש במיטלטלין עד שיעבור לדירה אחרת עם חברתו. המבקש למעשה עשה, אם בכלל, דין לעצמו כאשר אותו "הסדר" שהגיע עם הוריו, עוקף את כל המערכות המשפטיות אשר נוגעות בדבר. בנוסף לכך, ולו המבקש היה מצליח לבסס את כלל טענותיו, עדיין לא היה מקום לקבל את הבקשה, מאחר ויש בה העדפת נושים אסורה שכן המבקש בוחר מיוזמתו מי הוא אותו נושה אשר יזכה בהליך לא הליך לקבל כספי פידיון עבור מיטלטלין כאשר הנושים האחרים לא זכו לקבל את חלקם בכספים הנ"ל. לאור האמור לעיל, הנני דוחה את הבקשה, ומחייב את המבקש לשלם לכל אחד מהמשיבים 3,9,7,8, ו- 11 סך של 1,350 ₪ + מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל. מטלטלין