גזר דין בעבירת קשירת קשר לביצוע פשע

להלן גזר דין בנושא גזר דין בעבירת קשירת קשר לביצוע פשע: גזר דין כללי 1. הנאשם 2 (להלן: "הנאשם") הורשע עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בכתב אישום מתוקן, בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע - עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 וכן בעבירת החזקת סם שלא לצריכה עצמית- עבירה לפי סעיף 7 (א) +(ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים (נ"ח), תשל"ג-1973. 2. בהתאם לכתב האישום המתוקן, טרם התאריך 23.1.06 קשר הנאשם ביחד עם נאשם 1 קשר להחזיק סם מסוג חשיש, כאשר במסגרת הקשר ולשם קידומו הצטיידו הנאשמים ברכב. הנאשמים הגיעו באמצעות הרכב לצומת שרה, כאשר נאשם 2 יושב ברכב לצד הנהג - נאשם 1. במועד ובמעמד הנ"ל החזיקו הנאשמים בצוותא חדא בתוך הרכב סם מסוכן מסוג חשיש במשקל כולל של כ- 2386.7159 גרם נטו שלא לצריכתם העצמית, כאשר הסם היה מחולק לכ- 24 אריזות כמתואר בכתב האישום. 3. ב"כ המאשימה בטיעוניה ציינה כי המדובר בעבירות חמורות, כן הדגישה כי לנאשם הרשעה קודמת משנת 2004 בעבירה של החזקת אגרופן, לפיכך ולאור התסקיר ביקשה להשאיר ההרשעה על כנה כמו כן ביקשה להשית על הנאשם מאסר בפועל, מאסר מותנה, פסילה וקנס. 4. ב"כ הנאשם מנגד, ביקשה לאמץ את המלצת שרות המבחן ולאפשר לנאשם להמשיך בהליך הטיפולי ולהטיל עליו צו מבחן למשך שנה. עוד ציינה כי מדובר בנאשם שעבר כברת דרך עד שהשתלב בטיפול, לקח אחריות על מעשיו, בדיקות השתן שלו נמצאו תקינות וכן חסך מזמנו של בהמ"ש, עוד ציינה כי מדובר בעבירה משנת 2006, וכי המדובר בסמים קלים, הנאשם שיתף פעולה עם שמב"ח, הביע חרטה, למעט הרשעה אחת משנת 2004 אין לו הרשעות קודמות, כיום נקי מסמים, עובד בנגרות, ממשיך להגיע למפגשים ביחידה לטיפול בנפגעי סמים, עוד הוסיפה כי מדובר בנאשם שהנסיבות האישיות של המשפחה הנן טרגיות, כשהיה בן 18 היה קורבן להתנהגות אלימה ואושפז, אחיו הבכור נפטר ממחלה. ב"כ הנאשם הוסיפה כי אינה מתנגדת לביצוע של"צ. 5. בעניינו של הנאשם הוגשו מספר תסקירים של שירות המבחן וכן חוות דעת של הממונה על עבודות השרות על פיה הנאשם כשיר לביצוע עבודות שירות. תסקירי שירות המבחן 6. מהתסקיר הראשון שהוגש עולה כי הנאשם בן 21, רווק, בן למשפחה המונה 4 נפשות, בן לאב כבן 66 ואם כבת 57, אחיו חלה במחלה קשה ונפטר בגיל צעיר כאשר הוריו שהו רוב הזמן בבתי חולים בטיפול באח החולה. הנאשם הכחיש תחילה בפני שרות המבחן את התמכרותו לגראס, גם לאחר שתוצאות בדיקת השתן שעבר הכילה שרידי גראס. התרשמות שירות המבחן הייתה אז כי הנאשם אינו בשל, תלותי, פועל באימפולסיביות ומשתמש במנגנוני הכחשה ע"מ להתמודד עם מצבו, ואינו מסוגל להתבונן בחומרת מעשיו. ומכאן נמנע מהמלצה טיפולית. 7. בהמשך לאור עתירת ב"כ הנאשם ליתן לנאשם הזדמנות נוספת לשתף פעולה עם שירות המבחן, הוריתי על הגשת תסקיר נוסף. בסופו של יום התקבל בפני תסקיר סופי ממנו עולה, כי הנאשם אט אט שינה עמדתו ביחס לעבירה וביחס להליך הטיפולי. התרשמות שרות המבחן הייתה כי הנאשם סובל מהתמכרות לגראס, מעשן באופן אינטנסיבי וזקוק לתהליך טיפולי לפיכך הומלץ לו על השתלבות במסגרת טיפולית בקהילה אך הנאשם התנגד לשילובו במסגרת טיפולית. יצוין, כי בשלבים שונים הנאשם ניתק קשר עם שרות המבחן, עד לחודש יולי 2007 בו פנה הנאשם לשרות המבחן וביקש לאפשר לו להשתלב בתהליך טיפולי במסגרת היחידה, כנראה בשל החשש מתוצאות ההליך המשפטי. לאחר מכן הנאשם השתלב בהליך ואף בדיקות השתן שמסר העידו על אי שימוש בסמים. בתסקיר הסופי ציין שירות המבחן כי הנאשם שינה עמדותיו במהלך הטיפול, הוא הודה בביצוע העבירות שוב וציין כי הסם שנתפס עמו היה מיועד לשימושו העצמי כאשר התמכרותו הייתה קשה ואינטנסיבית. בסופו של יום המליץ שרות המבחן, על אף חומרת העבירות, לנקוט בגישה שיקומית ולאפשר לנאשם להשתלב בתהליך הטיפולי ולהטיל על הנאשם צו מבחן למשך שנה במהלכה יפקחו על התהליך הטיפולי שיעבור הנאשם. דיון והכרעה 8. הנאשם הורשע בעבירה של קשירת קשר לביצוע פשע ובעבירה של החזקת סם שלא לצריכתו העצמית, ביחד עם אחר. אין צורך להכביר מילים על חומרתן של עבירות החזקת סמים שלא לצריכה עצמית ועל כך שחובה על ביהמ"ש לתרום למלחמה בנגע זה שפשה במקומותינו. וכפי שנאמר בע.פ. 7475/95 מ"י נ' צ'רלי בן שטרית, פד"י נב (2) 385: "תרומתה של הרשות השופטת למלחמת החורמה שמנהל הציבור בנגע הסמים - ובמיוחד כשהמדובר בסמים הקשים והקטלניים, דוגמת ההירואין - היא בהטלת עונשים, שיהיה בכוחם להשיג שניים אלה. ראשית - לתת ביטוי ממשי ומוחשי לסיכון המחריד הכרוך בהפצתו של הסם. ושנית - להרתיע את אלה המשלבים עצמם בשרשרת הפצת הסם, מלהמשיך ולעסוק בפעילות זו. פשיטא, ככל שיקטן מספר העוסקים בהפצה, ומערך ההפצה יפגע - יקטן וילך מספר המשתמשים בסם ותגיע הנסיגה המיוחלת בהיקף השימוש בו". בית-משפט העליון חזר לא פעם על הצורך בנקיטת מדיניות ענישה מרתיעה בעבירות סמים, כך נפסק בע"פ 6373/06 מדינת ישראל נ' עווד אלנשמי (פורס באתר נבו, ניתן ביום 06.09.06): "כאשר בעבירות סמים עסקינן, לא ניתן להתעלם מהחובה המוטלת עלינו כמערכת וכחברה להיאבק בנגע הסמים. פן חשוב של מאבק זה הינו הטלת עונשים מחמירים על מי שבוחרים לעסוק בסחר בסמים. הסחר בסמים מסוכנים הינו אמצעי קל ונוח לעשיית רווחים נכבדים. ענישתם של מי שסחרו בסמים מסוכנים צריכה ליתן מענה גם לפיתוי זה ובמילים אחרות - על מי אשר שוקל לשלוח ידו בסחר בסמים להעמיד לנגד עיניו לא רק את הפיתוי לשלשל לכיסו סכומי כסף נכבדים אלא גם את הסיכון של שהיה ממושכת מאחורי סורג ובריח" הנאשם הורשע בהחזקת סם מסוג חשיש במשקל לא מבוטל כלל ועיקר של כ- 2.386 גרם נטו שלא לצריכה עצמית, כאשר הסם היה מחולק ל- 24 אריזות, וכן כ- 2.5 גרם נוספים. חומרה נוספת במעשה הנאשם היא בכך שקשר קשר עם אחר להחזיק את הסם האמור, כאשר לצורך כך נסע מצפון הארץ בה הוא מתגורר לדרום הארץ לצורך החזקת הסם. 9. מתסקירי שירות המבחן עולה תמונה לא פשוטה, לפיה מדובר בנאשם צעיר בגילו ולמרות האמור מזה זמן לא מועט השתמש באופן אינטנסיבי בסמים, וסובל מדפוסי התמכרות לגראס ועל כן זקוק לתהליך טיפולי משמעותי. שירות המבחן התרשם כאמור אף מבחור שאינו בשל בעל אופי תלותי ומכאן הוא מצוי בסיכון ממשי מהמשך אורח חיים התמכרותי. מתסקירי השירות המבחן ואף מהתנהלות הנאשם בפני, ברור כי היה מדובר בתהליך מאוד בעייתי אשר אופיין ברגרסיויות בשיתוף הפעולה מול שירות המבחן. מנגד יש לציין את הודאת הנאשם ממש בתחילת המשפט וטרם שמיעת ראיות אשר חסכה שמיעת עדים רבים. עוד יצויין כי בדיון ביום 11.7.07, העידה ב"כ הנאשם לעונש את אימו ואחותו של הנאשם, כאשר אימו ציינה כי היא איבדה את בנה - אחיו של הנאשם שנפטר כתוצאה ממחלה ממארת, וכאשר הנאשם נעצר וארעה כלשונה "הטרגדיה של הנאשם" היא לקחה את זה מאוד קשה. האם עתרה לרחמי בית המשפט, וביקשה להתחשב במצבה הבריאותי ובכך שיש לה רק 2 ילדים, כשהנאשם אחד מהם. אף אחותו של הנאשם ציינה שלאחר מות האח כל המשפחה התפרקה ובוודאי שהדבר השפיע על הנאשם. אציין כי במועד זה החלו הצדדים בהבאת ראיות לעונש בשל תסקירי שירות המבחן אשר דיברו על אי שיתוף פעולה מצד הנאשם, אבל אז הנאשם הביע רצון להשתקם ולשתף פעולה עם שירות המבחן, ומכאן נתנו דחיות נוספות, כאשר במהלך התקופה הנדחית וכאמור ככל הנראה לאור החשש מההליך המשפטי, הנאשם החל לשתף פעולה בהליך הטיפולי. 10. הנאשם שבפני צעיר יליד 1985, היינו כבן 23 שנים כיום, כאשר במועד ביצוע העבירות היה כבן 21. בעברו של הנאשם הרשעה קודמת אחת משנת 2004 בעבירה של החזקת אגרופן ומבחינה זו יש ליתן לעובדה זו משקל לקולא. עוד יש לקחת בחשבון לקולא את ההליך הטיפולי בו החל הנאשם עם שירות המבחן, תוך שהנאשם במשך מספר חודשים, מגיע באופן קבוע לשיחות פרטניות ובדיקות השתן הינן נקיות. 11. בהתחשב בעבירות בהן הורשע הנאשם, שחומרתן עימן, ולתמונה המצטיירת מתסקיר שירות המבחן ביחס לאישיותו של הנאשם, נראה כי על בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מוחשי שיהא בו כדי להבהיר לנאשם את חומרת מעשיו, להרתיעו מביצוע עבירות דומות. עם זאת יש ליתן משקל לקולא להודאתו, להליך הטיפולי שהוא עובר כעת, לעבודה שעברו נקי כמעט ולגילו הצעיר. בשים לב לאמור לעיל, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים האמורים לקולא ומנגד לחומרא, הנני סבורה שהאיזון הראוי בין שיקולי שיקום הנאשם שבפני ונסיבותיו האישיות לבין האינטרס הציבורי שבהשתת עונש שיהלום את חומרת העבירות ויהא בו כדי להתאים אף לנאשם שבפני, שהרי הענישה הינה אינידיבידואלית, יושג בהשתת עונש של מאסר בעבודות שירות. ויוער, אין בידי לקבל בעניין זה את המלצת שירות המבחן להסתפק בצו מבחן בלבד. העמדת הנאשם במבחן לללא כל עונש נוסף הינה ממצה את הפן השיקומי כאשר היא באה לעודד על מנת שהנאשם ימשיך בהליך הטיפולי תוך תקווה לשינוי אורחות חייו. אך אין בה כדי להלום כלל ועיקר את שיקולי הענישה הנוספים שעל בית המשפט לשקול, הרתעת היחיד הרבים, לוחמה בנגע הסמים ואף אין בה אף כדי להלום את חומרת העבירות. אף מבחינת הנאשם שבפני, דווקא בשים לב למורכבות שעולה מתסקירי שירות המבחן, אין בהעמדתו במבחן בלבד משום ענישה הולמת משאין בה כדי להבהיר לנאשם את חומרת מעשיו ומכאן אף לא יהא בה כדי להרתיעו מלהקלע שוב לאורח לשוליים. מנגד, לא ראיתי מקום להיעתר לעתירת המאשימה לריצוי עונש של מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, בשים לב לחלוף הזמן מאז ביצוע העבירות, לעובדה שהנאשם שהה במעצר פרק זמן של כשבועיים ולאחר מכן במעצר בית במשך תקופה ממושכת ללא כל הפרות ואף לאור ההליך הטיפולי החיובי שעובר הנאשם כיום, כאשר ברור כי השתת עונש מאסר מאחורי סורג ובריח, תקטע אותו באחת. ברי כי על הענישה להיות אינדיבידואלית. על בית המשפט בבואו לגזור את דינו של הנאשם לתת את הדעת למכלול הנסיבות שבפניו, היינו את נסיבות המקרה אל מול נסיבותיו של העושה ובענייננו אף אשקול את נסיבותיו האישיות והמשפחתיות של הנאשם. לקולא, אקח בחשבון אף את הודאת הנאשם אשר חסכה זמן שיפוטי יקר ואת הבעת החרטה שהביע בפני . אשר על כן, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים לקולא ולחומרא, חומרת העבירות מחד, האמור בתסקיר ונסיבותיו האישיות של הנאשם, הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: א. מאסר בפועל למשך חמישה חודשים אשר ירוצו בעבודות שירות, כאשר מתקופה זו תנוכה התקופה שהנאשם שהה במעצר. ב. מאסר מותנה של 4 חודשים, למשך 3 שנים מהיום, שלא יעבור על העבירה כנגד פקודת הסמים שהיא עוון. ג. מאסר מותנה של 9 חודשים, למשך 3 שנים מהיום, שלא יעבור על העבירה כנגד פקודת הסמים שהיא פשע. ד. קנס בסך 4,000 ₪ או 30 ימי מאסר תחתיו. הקנס יקוזז מסכום הפיקדון שבב"ש שקשור לתיק. ה. מעמידה את הנאשם בצו מבחן למשך שנה מהיום. הובהרה לנאשם משמעות צו המבחן. הנני קובעת כי הנאשם ירצה את תקופת המאסר שהוטלה עליו, במסגרת עבודות שירות אותן יבצע בבית אבות ספרדי בחיפה, בפיקוח הממונה על עבודות השירות. תחילת העבודות יהיה בשעות העבודה יהיו בימים א'-ה' מהשעה 07:00 עד השעה 14:00. בשים לב לעובדה שהתאריך שנקבע על ידי הממונה להתייצב לעבודות השירות חלף, הרי הנאשם יתייצב לביצוע עבודות השירות בפני הממונה במפקדת מחוז צפון יחידת עבודות השירות במתחם בית ספר מתחם ביום 30.3.08. ככל שיהיה צורך בשינוי מקום ההשמה יוכל הממונה על עבודות השירות לעשות כן ישירות ולהודיע על כך לביהמ"ש. מובהר לנאשם כי ככל שיחול שינוי בכתובת מגוריו, חייב הוא לעדכן את משרד הממונה על כך מיידית וכן מובהר, כי כל הפרה בעבודות השירות, תביא להפסקה מנהלית ולריצוי העונש במאסר ממש. הנאשם יתייצב ביום שנקבע לתחילת ביצוע העבודות בפני המפקח על עבודות שירות, מפקדת גוש דרום (אוטובוס קו 46 מהתחנה המרכזית) לא יאוחר מהשעה 08:00 לצורך קליטתו והצבתו. המזכירות תעביר עותק הפרוטוקול לממונה על עבודות השירות. המוצג יושמד בכפוף לחלוף תקופת הערעור ואם יוגש ערעור כפוף להחלטה בו. זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי. משפט פליליקשירת קשר לביצוע פשע / עווןפשע