עונש על נהיגה בשלילה

בית המשפט ציין כי נהיגה בזמן שליליה היא אחת העבירות התעבורתיות החמורות וטומנת בחובה סיכונים רבים לבטחונם של נוסעים ברכב והולכי רגל. יתר על כן, ולא פחות מכך, היא משקפת התייחסות של ביזוי החוק וצווי בית המשפט. להלן פסק דין בנושא עונש על נהיגה בשלילה: פסק דין א. פתח דבר 1. בפני ערעור על גזר דינו של בימ"ש לתעבורה ת"א (כב' השופטת א.שדמי) בתיק פ.ל 1006/06 מתאריך 3.4.08 (בהודעת הערעור צויין כי הערעור הוא על פסק הדין אך נימוקי הערעור הם רק על גזר הדין), לפיו הורשע המערער בכך שנהג בזמן פסילה, וכן נהג ללא רשיון נהיגה ופוליסת ביטוח בני תוקף - עבירות לפי סעיפים 67 ו-10 לפקודת התעבורה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 וסעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) תש"ל-1970. 2. על המערער הושתו העונשים הבאים: א. פסילה בפועל מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של חמש שנים. ב. הפעלת פסילה על תנאי בת 8 חודשים נשוא הרשעות קודמות מס' 47, 49 ו-52 באופן חופף לעונש הפסילה שהוטל בתיק דנן. ג. מאסר על תנאי בן 12 חודשים למשך שלוש שנים, והתנאי הוא שלא ינהג בזמן פסילה. ד. קנס בסך 2,500 ₪ או 50 ימי מאסר תמורתו. ב. גזר דינו של בימ"ש קמא 3. בית משפט קמא קבע כי נסיבות המקרה הן חמורות ביותר, שכן המערער חוזר ונוהג על אף שרשיונו נפסל פעם אחר פעם, ועל כן העונש הראוי לו הוא מאסר מאחורי סורג ובריח. רק בשל גילו של המערער ומצבו הבריאותי החליט בימ"ש קמא ליתן לו הזדמנות נוספת ואחרונה, והטיל עליו מאסר על תנאי בגין נהיגה בזמן פסילה, וכן פסל את רשיון הנהיגה שלו לתקופה של חמש שנים. ג. טיעוני בא כוח המערער 4. לטענת בא כוח המערער בימ"ש קמא החמיר עם מרשו יתר על המידה, ולא התחשב בנסיבות ביצוע העבירה. המערער ביצע את העבירה מאחר וחש שהוא עומד לקבל התקף לב, ובחזקתו לא נותרו עוד כדורים לטיפול בליבו, ועל כן הוא מיהר לבית החולים. 5. עוד לטענת בא כוח המערער, מרשו כבן 70 שנה עובד במוסך באשדוד בעוד שהוא מתגורר ברשל"צ, וחלק מעבודתו הוא עסוק בבדיקת כלי רכב. אשר על כן פסילתו מנהיגה לתקופה בת חמש שנים היא פגיעה קשה בפרנסתו. 6. לחלופין עתר בא כוח המערער, לביהמ"ש לסווג את רשיונו של המערער באופן שהוא יוכל להשתמש באופנוע/טוסטוס. ד. טיעוני באת כוח המשיבה 7. באת-כוח המשיבה הפנתה את ביהמ"ש לגליון הרשעותיו של המערער הכולל 55 הרשעות מכל סוג שהוא: נהיגה ללא רשיון נהיגה, ללא רשיון רכב וללא ביטוח בני תוקף - הרשעות מספר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 38, 45, 54, וכן נהיגה כשרשיון הרכב פקע למעלה משישה חודשים קודם לכן - הרשעות מס' 35, 41, 46, 47, 49, 52, 56, וכן נהיגה כשאור אדום ברמזור - הרשעות מס' 16, 25, 32. אי ציות לתמרורים וכן נהיגה בזמן פסילה הרשעה מס' 54. על המערער היה להפקיד את רשיונו בתאריך 5.3.06 (הרשעה 52), אך הוא לא עשה כן. עוד הדגישה באת כוח המשיבה, כי אם אדם חש שלא בטוב ובעברו הבריאותי צינתורים ומחלת לב, לא יהיה מוצדק אם ימשיך לנסוע, ביחוד בזמן שהוא פסול מנהיגה. ד. דיון 8. המערער נדון בתאריך 20.2.06 לפסילה בפועל לתקופה בת 10 חודשים, ואף הפקיד את רשיונו ביום מתן גזר הדין. יחד עם זאת הוא המשיך לנהוג בזמן פסילה, ביודעו שאין לו פוליסת ביטוח תקפה ורשיון נהיגה תקף. 9. המשיב המשיך לנהוג ונתפס בכף בתאריך 5.3.06. בעבר כבר נדון המשיב בגין נהיגה בזמן פסילה. למערער עבר פלילי בעבירות אלימות ורכוש. 10. נהיגה בזמן פסילה היא אחת העבירות התעבורתיות החמורות ו"טומנת בחובה סיכונים רבים לבטחונם של נוסעים ברכב והולכי רגל. יתר על כן, ולא פחות מכך, היא משקפת התייחסות של ביזוי החוק וצווי בית המשפט". ראה רע"פ 3878/05 יעקב בן גוזי נ' מ"י (לא פורסם). בעניננו יפים דברי כב' הש' א.א.לוי ברע"פ 6115/06 מ"י נ' מוראד אבו לבן (לא פורסם) "נדמה כי אין צורך להרחיב אודות החומרה הכרוכה בנהיגה בזמן פסילה. בביצוע מעשה כזה יסכן הנהג שכבר הוכיח בעבר כי חוקי התעבורה אינם נר לרגליו את שלום הציבור - נהגים והולכי רגל כאחד; ומבטא זלזול בצווים של בית המשפט; ומוכיח כי לא ניתן להרחיק אותו נהג מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב...". ... שיקולים נוספים הבאים בחשבון הם הרצון להתמודד עם התופעה של נהיגה בזמן פסילה, שעל חומרתה כבר עמדתי, והצורך לשגר מסר עונשי חד וברור כדי להרתיע את ציבור הנהגים. נסיבות ביצוע העבירה, נסיבותיו האישיות של הנאשם הקונקרטי אף הן מהוות נתונים מן העניין. אין דינו של נאשם שלחובתו שורה ארוכה של עבירות תעבורה ועבירות של נהיגה בזמן פסילה בפרט, כדין מי שנוהג לציית בדרך כלל להוראות החוק". ראו גם ע"פ (ת"א) 70215/08 סופיר אברהם נ' מ"י (לא פורסם) וכן: ע"פ ת"א 70200/08 סמיר גרבוע נ' מ"י (לא פורסם) וכן: ע"פ (ת"א) 70335/03 מ"י נ' ישרא לין תק'-מח' 2004(1) 6274. 11. ב"כ המערער הפנה את ביהמ"ש לפסקי דין בהם ניתנו גזרי דין קלים ביותר בגין עבירות דומות ראה 5600/01 מ"י נ' שלום אלגואי (לא פורסם) שם ביהמ"ש התרשם מהנאשם - צעיר שהשתחרר מיחידה קרבית המבקש להתגייס למשטרה או ליחידה להבטחת אישים, והטיל עליו פסילה לתקופה בת 10 חודשים בלבד. בתיק פ"ל 1407/06 מ"י נ' כהן שאול (לא פורסם) נפסל המערער לתקופה בת 10 חודשים וזאת במסגרת הסדר טיעון שביהמ"ש הסכים לכבדו, וזאת לאחר שהביע חרטה. ומן הכלל אל הפרט: בית משפט קמא לא הטיל על המערער עונש של מאסר בפועל, וזאת בשל התחשבות בגילו ובמצבו הבריאותי, אך לא ניתן להתעלם מעברו הפלילי המכביד, ומכך שלא הפנים את הענישה שהוענש בעבר וחזר וביצע עבירות זהות. בית משפט קמא בצדק מצא לנכון להטיל עליו מאסר על תנאי ובצידו פסילת רשיון לתקופה ממושכת, וזאת על מנת להרתיע את המערער עצמו ועבריינים פוטנציאליים. לסיכומו של דבר הערעור - נדחה. משפט תעבורהשלילת רישיון נהיגהנהיגה בשלילה