שלילת רישיון נהיגה של נאשם

להלן החלטה בנושא שלילת רישיון של נאשם: החלטה 1. בפני בקשה לפסילת נאשם מלהחזיק רשיון נהיגה עד תום ההליכים נגדו כמצוות ס' 45 (א) ו - 46 לפקודת התעבורה (נ"ח) ה'תשכ"א - 1961. על פי המיוחס לנאשם בכתב האישום, עבר עבירות חמורות ביותר של הריגה, נהיגה בפזיזות, נהיגה בשכרות, הפקרה אחרי פגיעה, נהיגה במצב המונע שליטה ברכב וגורם לסכנה לעוברי דרך, נהיגה במהירות בלתי סבירה, סטיה מנתיב הנסיעה וגרם נזק לאדם או לרכוש. כתב האישום מלמד כיצד נהג המשאית - המשיב כאן, על פי המיוחס לו, שעה שנהג את המשאית בהיותו שיכור ברמת אלכוהול חורגת ולא מותרת והיותו עייף, כאשר אינו בר שליטה כנדרש ברכבו וכאשר הנו נוהג בפזיזות ובקלות דעת, במהירות בלתי סבירה, איבד את השליטה, סטה שמאלה, עבר אי תנועה בנוי, הגיע לנתיב הנגדי, התנגש בפרטית, גרר את הפרטית מעבר לאי התנועה, גרם להריגת אחת הנוסעות ולפציעה קשה של נהג הפרטית. מזג האוויר בזמן התאונה היה נאה, ראות טובה, כביש תקין ויבש. למרות הפגיעה הקשה בפרטית, הנאשם - משיב נמלט מהמקום. על אלה, מייחסת המאשימה למשיב עבירות של הריגה בניגוד לס' 298 לחוק העונשין ה'תשל"ז - 1977, מעשה פזיזות תוך נהיגת רכב בניגוד לס' 338 (1) לחוק העונשין, נהיגה בשכרות, הפקרה אחרי פגיעה, נהיגה בקלות ראש תוך גרימת נזק לאדם ולרכוש, נהיגה בלתי סבירה וסטיה מנתיב נסיעה בניגוד לפקודת התעבורה (נ"ח), ה'תשכ"א - 1961 לתקנות התעבורה. ב"כ המבקשת הן בבקשה והן בטיעון בפני עומד על חומרת המעשים, מפנה לתיק החקירה, לראיות בו ומבקש כמבואר, פסילת המשיב מלהחזיק ברשיון נהיגה עד תום ההליכים נגדו. מנגד, מבקש ב"כ המשיב - נאשם לדחות את הבקשה, עומד על כך שרשיונו של המשיב נשלל 3 חודשים והוחזר, לדעתו התמונה בחומר החקירה שונה, דווקא הרכב הפרטי סטה לנתיבו של המשיב, חוזר ומדגיש ומפנה לצילומים, דווקא הרכב הפרטי הגיע למצב של פנים אל פנים מול רכב המשיב, המשיב לא אשם בתאונה ומפנה לדוחות המשטרה, לטעמו דוחות המשטרה מבוססים על הערכות ולא על עובדות. 2. עיון בתיק החקירה מלמד כי בפני ראיות לכאורה של ממש בעוצמה ניכרת באשר למיוחס למשיב. המשיב נהג רכב גרר באורח אשר על פי הראיות לכאורה מצביע על העבירות המיוחסות לו ושלא כנטען ע"י הסניגור. על פי עדותו של נהג הרכב הפרטי מיום 21/2/07 אשר נפגע קשה, המשאית, נהוגה על ידי המשיב סטתה מולו ומאותו רגע, אינו זוכר דבר. המשיב בעדותו מיום 29/12/06, טען כי לא שתה אלכוהול לפני הנסיעה, בהודעה מיום 24/1/07 טוען כי הרכב הפרטי עלה על אי התנועה, סטה שמאלה בנסיון לברוח מהפרטית ואז התרחשה התאונה. לעדותו של המשיב, ירד מהמשאית לאחר ההתנגשות, חזר למשאית, הגיעו אנשים ובחור מסוים לקח אותו לביתו. המשיב חזר בו לאחר הכחשתו בהודעה מיום 29/12/06 וציין כי שתה לפני התאונה כ - 3 בקבוקי בירה ויודע שאסור. חוות הדעת של ד"ר אשר גופר מבית החולים שיבא, מומחה לטוקסוגולוגיה ודרמקולוגיה מלמדת באשר לבדיקת האלכוהול כי נמצאו בדמו של המשיב 310 מ"ג, רמת אלכוהול המהווה סכנה עד כדי אפשרות לאיבוד הכרה. מדובר בכמות אלכוהול הגורמת לירידה בתגובה ולגירויים שונים וכמובן שכמות כזו בנהיגה, אסורה. בחוות דעתו של פרופ' היס, מצויין בלשון ברורה על השינוי בהתנהגות עקב שתיית אלכוהול ברמה שנמצאה אצל המשיב, איבוד קורדינציה בשרירים, הליכה לא יציבה, בלבול ניכר, ביטוי קיצוני של רגשות, סחרחורות, הפרעה בהתמצאות, הקאות כאשר ברמות של מעל 200 מ"ג יתכן איבוד הכרה. כאן, נזכיר, על פי חוות דעת ד"ר גופר, נמצאו 310 מ"ג. בדיקת הטכוגרף מראה כי המשיב נהג במהירות של כ - 70 קמ"ש כאשר בוחן התנועה אמיר אוסקר מציין כי רכב הפרטית הגיע מכיוון יפיע למגדל העמק, המשאית לאחר מעגל התנועה סטתה שמאלה, עברה את אי התנועה הבנוי לנתיב הנגדי ופגעה בפרטית. הבוחן מציין ברורות כי הגורם האנושי שעיקרו, נהיגת המשיב את המשאית תחת השפעת אלכוהול הנה הגורם לתאונה, בזירת האירוע ממצאים אובייקטיבים המלמדים כי נהג המשאית סטה ולא אחרת, נמצאו סימני טביעות צמיג ודריסת שיחים כאשר המשאית הגרר נסעה מרחק 35.20 מ' בצד השני של הכביש לפי הסימנים מנקודת הסטיה ועד להתנגשות עם הפרטית. דו"ח פעולה מיום 28/12/06 מלמד לא על "הערכות" כנטען על ידי הסניגור המלומד אלא על ממצאים בשטח כאשר מגיע למקום גם הבוחן אוסקר כאשר התשריט בשולי הדו"ח מלמד על סטיית המשאית כרכב מס' 2 לכיוון הפרטית ולא אחרת זאת כמובן מעבר לעדות נהג הפרטית כראיה לכאורית לשלב זה. הזירה צולמה ע"י רפ"ק אילן ידגר, האמור, ס' 5 בו, מלמד בצורה ברורה על שלילת טענות המשיב כי הפרטית סטתה, רפ"ק ידגר בחן סימני צמיגים וסימני חריצה של הפרטית לנטען בסטייתה ולא מצא סימנים המאששים את טענת המשיב. הממצאים והתשריט כפי שעולים מקביעות הבוחן אוסקר מיום 29/12/06, מדברים אף הם בעד עצמם ובוודאי שבשלב זה מלמדים דווקא על סטיית המשאית כמיוחס בכתב האישום ולא אחרת וכך גם כך, הממצאים בשטח חלקים מרכב המשיב המשאית, אשר נמצאו בנתיב הפרטית מעבר לאי התנועה ובכללם, מצבר רכב המשא וסטופר. חזרתי ועיינתי בצילומים ועל פי פענוח הבוחן אמיר אוסקר וכן הממצאים בשטח כפי שציינתי לעיל, אלה מלמדים בניגוד לנטען כאן ע"י הסניגור על סטיית המשאית. הצילומים ע"י רפ"ק אילן ידגר מראים את הממצאים בזירה ולרבות בשפת אי התנועה וכן את השיחים כפי שנרמסו ע"י משאית המשיב. עוד אציין בהקשר הבקשה שבפני, כי למשיב 13 הרשעות קודמות בכללם, מהירות מופרזת, הגה בלתי תקין, ליקויים מכנים, אי שמירה על הימין, אי ציות לתמרורים, מערכת תאורה לא תקינה, נהיגה בלתי זהירה, נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף והסעת נוסעים מעל המצוין ברשיון רכב. על כל אלה אוסיף ואומר, המשיב לאחר האירוע התאונתי, נמלט מהמקום כפי המיוחס בכתב האישום ומכל מקום, לא נשאר במקום גם כפי גרסתו. אני רואה לציין כי הפקרה לאחר תאונה הנה מהעבירות החמורות על פקודת התעבורה והבזויות שבהן. 3. המשיב שבפני מהווה סכנה לעוברי דרך, לנוסעים בכביש ולנהגים אחרים על פי הראיות הלכאוריות המצויות בפני. מכאן, שעה שבפני ראיות לכאורה של ממש בעוצמה ניכרת, מסוכנות הנובעת מעצם המיוחס למשיב הן באורח התרחשות התאונה, הן רמת האלכוהול שנמצאה בדמו והן ההפקרה לאחר התאונה כאשר לכך יש להוסיף את הרשעותיו הקודמות, כל אלה מובילים להכרעתי לפיה יש להעדיף את האינטרס הציבורי וכנגזר, שלום הציבור על פני הפגיעה ברשיונו של המשיב ומכאן, אני נעתר לבקשה ומורה לפסול את רשיון הנהיגה של המשיב ועד לתום ההליכים נגדו. אני רואה עוד לציין בשולי הדברים כי ההחלטה בפסילה דהיום, הנה על פי ס' 45 - 46 לפקודת התעבורה הנ"ל אלא שלא למותר לציין את התיקון אשר הוסיף את תקנה 46 ב' (תיקון מס' 78) אשר יכנס לתוקף רק ביום 1/8/07 אך אשר יש בו כדי ללמד על הנדרש והצריך על פי המחוקק שכן ס' 46 ב' כפי תיקונו, מלמד כי משהוגש כתב אישום בעבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נהרג אדם: "...יורה בית המשפט על פסילתו להחזיק ברשיון נהיגה עד למתן פסק דין בעניינו". תקנה זו מחמירה את המצב הקיים היום והובאה לעיל כדי להצביע על המגמה. 4. סופו של דבר, כאשר ראיות לכאורה של ממש, חוברות למסוכנות של ממש וכאשר בפני משיב המהווה בנהיגתו סכנה לציבור, אני נעתר לבקשה ומורה כאמור על פסילת רשיונו עד תום ההליכים נגדו. משפט פלילימשפט תעבורהשלילת רישיון נהיגהרישיון נהיגה