בקשה נוספת (פעם שניה) לפשיטת רגל

אין מניעה שחייב שבקשתו נדחתה, יגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל. ברם, שומה עליו להצביע על נסיבות או עובדות חדשות, שלא היו יודעות בדיון הראשון, המצדיקות לכאורה סטייה מכלל סופיות הדיון. על החייב, המבקש להכריזו, פעם נוספת, כפושט רגל, לאחר שנקבע כי ניצל לרעה את ההליך, לשכנע את בית המשפט, לא רק כי נשתנו הנסיבות, אלא שהנסיבות החדשות הינן כה חריגות, עד כדי שהן גוברות על השיקול, לפיו חייב הפועל בחוסר תום לב במהלך הליכי , לא יזכה להגנת הליכים אלה. מקום שבו בקשת חייב נדחתה בשל ניצול לרעה של ההליכים אין זה ראוי לאפשר לחייב להגיש , אלא בנסיבות חריגות בלבד. כידוע חובת תום הלב הלוא חלה על החייב גם במהלך הליכי . חייב שפעל שלא בתום לב במסגרת ההליכים הקודמים לא יזכה לצו הכרזה וברי שאין לאפשר לו להגיש . להלן פסיקה רלוונטית: פש"ר (מחוזי-נצ') 1131/04 דביר גראדדו נ' הכונס הרשמי ואח' (ניתן ב-26.12.04). פש"ר (מחוזי-חי') 393/01 תשובה אליהו נ' הכונס הרשמי (לא פורסם, ניתן ב-4.11.02); פש"ר (מחוזי-חי') 386/03 סוברנו מוריס משה נ' הכונס הרשמי, (לא פורסם, ניתן ב-26.7.04); פש"ר (מחוזי-נצ') 334/05 ארשיד עסאם נ' הכונס הרשמי, (לא פורסם, ניתן ב-23.1.06); בש"א (מחוזי-חי') 2257/04 פש"ר 124/04 בחוס פרג נ' הכונס הרשמי, (לא פורסם, ניתן ב-27.5.04), ##להלן פסק דין בנושא בקשה נוספת לפשיטת רגל:## 1. בקשה שנייה במספר המוגשת ע"י החייב לכינוס נכסיו. החייב יליד 1960. בבקשתו הנוכחית הצהיר על חובות בסך 1,223,205 ₪ ל-36 נושים. בקשתו הקודמת לצו כינוס (פש"ר 330/89), נדחתה עקב ניצול לרעה של ההליך. 2. הכונ"ר מתנגד למתן צו כינוס בעניינו של החייב. בבקשתו הצהיר החייב על חוב למס הכנסה בסך 244,000 ₪ בגין אי הגשת דוחות, חוב למל"ל בסך כ-342,000 ₪ עקב אי תשלום דמי מזונות וחובות נוספים, שמקורם במשיכת שיקים ללא כיסוי. כמו כן, מדיווחי המל"ל עולה כי מאז 1994, החייב איננו עובד לפרנסתו. הכונ"ר מציין כי החייב יצר חובות בחוסר תום לב מוחלט, הואיל ונהג למשוך שיקים ללא כיסוי במשך למעלה מ-15 שנים, שנועדו לממן את רכישת הסמים שלו. מרשימת תיקי ההוצל"פ, עולה כי החייב המשיך לפזר שיקים גם לאחר שבוטל ההליך הקודם. החייב הוא אב לשבעה ילדים, שלושה מהם קטינים. אליבא דהכונ"ר "ניתן ללמוד על אופן התייחסותו לילדיו מכך שכלל לא טרח לציינם בחלק א' בטופס 5 (פרטים אישיים)". לא זו בלבד שהחייב לא שילם דמי מזונות לילדיו הקטינים, אלא נראה כי עשה בהם שימוש לרכישת סמים. 3. החייב טוען בתגובה כי כל רצונו לחזור למוטב ולשקם את חייו. הוא עבר תהליך ארוך של גמילה מסמים ויש מקום להתחשב בכך. בעת שצרך סמים ברי כי שיקול דעתו נפגע, "ולכן לא ניתן לומר כי הוא פעל בחוסר תום לב". כמו כן חובותיו לרשויות המס הנובעים מאי הגשת דוחות הם ברי ביטול. גם העובדה שלא ציין בבקשתו את ילדיו המתגוררים עם גרושתו, אינה מעידה על חוסר תום לב, כיוון שהמציא צילום תעודת הזהות שלו, לרבות הספח, בו נכלל פירוט הילדים. 4. הכונ"ר בתשובה לתגובה, עומד על התנגדותו למתן צו כינוס. החייב לא הסדיר את החוב לרשויות המס, על אף שראוי היה שיעשה כן. עצם זה שהחייב איננו עובד במשרה מלאה, מקשה לייחס אמון להצהרותיו בדבר רצונו להשתקם ולהיות גורם חיובי בחברה. 5. ביום 3.12.07 קיימתי דיון בבקשה. ב"כ החייב טען בדיון כי החובות לרשויות המס נמצאים בטיפול. החייב פנה לרוה"ח כיוון שנדרש להמציא דוחות לשנים עברו. עוד נטען כי החייב מתקיים מהבטחת הכנסה. הוא עדיין מצוי בהליכי שיקום, מקבל מתאדון ומתגורר אצל אחיו הקטן. בתום הדיון איפשרתי לחייב להמציא מסמכים נוספים בתוך 30 יום. בעקבות זאת, אכן המציא החייב אישורים, לפיהם החובות לרשויות המס אופסו. דיון ומסקנות 6. בבואו לדון בבקשת חייב להכריזו פושט רגל, ואף קודם לכן, בעת שהוא מורה על צו כינוס נכסים, שומה על ביהמ"ש ליתן דעתו להתנהגות החייב ותום ליבו עובר ובמהלך הליכי פשיטת הרגל (לוין וגרוניס, מהד' שנייה, עמ' 169). 7. השיקולים שיביא ביהמ"ש בחשבון לעניין זה הם רבים ושונים. בין היתר, יבחן ביהמ"ש את אופן יצירת החובות - האם נוצרו בדרך רמייה או אגב הברחת נכסים; האם הציג החייב מצגי שווא בפני נושיו במטרה להתחמק מחיוביו; האם התנהגותו הייתה בלתי חוקית וכתוצאה מאי חוקיות זו נוצרו חובותיו ועוד כהנה וכהנה. ביהמ"ש ישווה לנגד עיניו גם את התנהגות החייב במסגרת הליכי פשיטת רגל - שהרי, ניצול לרעה של ההליך, מלמד מניה וביה על העדר תום לב. 8. אמנם אין מניעה שחייב שבקשתו נדחתה, יגיש בקשה מחודשת לפשיטת רגל. ברם, שומה עליו להצביע על נסיבות או עובדות חדשות, שלא היו יודעות בדיון הראשון, המצדיקות לכאורה סטייה מכלל סופיות הדיון. "על החייב, המבקש להכריזו, פעם נוספת, כפושט רגל, לאחר שנקבע כי ניצל לרעה את ההליך, לשכנע את בית המשפט, לא רק כי נשתנו הנסיבות, אלא שהנסיבות החדשות הינן כה חריגות, עד כדי שהן גוברות על השיקול, לפיו חייב הפועל בחוסר תום לב במהלך הליכי , לא יזכה להגנת הליכים אלה". פש"ר (מחוזי-נצ') 1131/04 דביר גראדדו נ' הכונס הרשמי ואח' (ניתן ב-26.12.04). ראו והשוו: פש"ר (מחוזי-חי') 393/01 תשובה אליהו נ' הכונס הרשמי (לא פורסם, ניתן ב-4.11.02); פש"ר (מחוזי-חי') 386/03 סוברנו מוריס משה נ' הכונס הרשמי, (לא פורסם, ניתן ב-26.7.04); פש"ר (מחוזי-נצ') 334/05 ארשיד עסאם נ' הכונס הרשמי, (לא פורסם, ניתן ב-23.1.06); בש"א (מחוזי-חי') 2257/04 פש"ר 124/04 בחוס פרג נ' הכונס הרשמי, (לא פורסם, ניתן ב-27.5.04), שם נפסק מפי כב' השופט סוקול: "דומה גם כי מקום שבו בקשת חייב נדחתה בשל ניצול לרעה של ההליכים אין זה ראוי לאפשר לחייב להגיש , אלא בנסיבות חריגות בלבד. כידוע חובת תום הלב הלוא חלה על החייב גם במהלך הליכי . חייב שפעל שלא בתום לב במסגרת ההליכים הקודמים לא יזכה לצו הכרזה וברי שאין לאפשר לו להגיש ". 9. בענייננו, ב"כ הכונ"ר לא המציא את פסק הדין שניתן בהליך הראשון (פש"ר 330/89), אשר דחה בקשת החייב מחמת ניצול ההליך לרעה. לכן, לא אוכל להסתמך עליו. יחד עם זאת, בבקשתו הנוכחית לא הצביע החייב על שינוי נסיבות וודאי לא כזה, המצדיק קבלת בקשתו השנייה לבחינה ע"י הכונ"ר. 10. זאת ועוד, אף מבלי להתייחס לכך שבבקשה שנייה עסקינן, הייתי דוחה את הבקשה. החייב יצר חובות בחוסר תום לב מובהק. הוא נהג לפזר שיקים ללא כיסוי ובאמצעותם לממן את רכישות הסמים שלו. החייב עשה כן, גם לאחר שהליך הפש"ר הקודם שלו בוטל. הווה אומר, מאז ההליך הקודם המשיך החייב בשלו, יצר חובות חדשים, הנגועים בחוסר תום לב. כמו כן, לחייב חוב עצום למל"ל בסך כ-342,000 ₪, שנוצר בשל אי תשלום דמי מזונות ילדיו הקטינים. הפסיקה רואה בחוב אשר נוצר עקב אי תשלום דמי מזונות לילדיו הקטינים, חוסר תום לב מובהק. חוב זה, בשל מעמדו המיוחד, גם איננו בר הפטר בפשיטת רגל. 11. החייב הצהיר כי רצונו להשתקם, הוא עבר גמילה מסמים ואף הצליח להביא לאחרונה לביטול החובות לשלטונות המס, שהיו פועל יוצא של העדר דיווח. מתברר כי את הליך הגמילה עבר החייב עוד בשנת 1998. לאחר מכן שב החייב להשתמש בסמים. לא עבד והתקיים מקצבת הבטחת הכנסה. גם כיום החייב איננו עובד ומסתפק בדמי הקצבה. החייב טען אומנם כי עודנו סובל מתופעות לוואי שונות הקשורות בצריכת מתאדון, אך לא תמך זאת במסמכים רפואיים. צודק ב"כ הכונ"ר בטענתו כי מאחר והחייב איננו עובד כמעט בכלל, קשה לראות כיצד יצליח לשקם עצמו מבחינה כלכלית ולסלק את שאר החובות, בעיקר החוב העצום למל"ל. לא מצאתי כי הנסיבות מאז ביטול הליך הפש"ר השתנו באופן המצדיק פתיחת הליך חדש ולהתעלם מכך שבהליך קודם נקבע כי החייב ניצלו לרעה ואף אחריו המשיך כאמור, לצבור חובות. 12. אשר-על-כן ומכל הטעמים שמניתי, בקשת החייב נדחית כבר בשלב זה. פשיטת רגל