תיאום מחירים שיעורי נהיגה

להלן גזר דין בנושא תיאום מחירים שיעורי נהיגה: גזר-דין 1. הנאשם הורשע לאחר שמיעה חלקית של ראיות בכך שהיה צד לשלושה הסדרים כובלים שנעשו בענף הוראת הנהיגה שעניינם בקביעת מחיר אחיד לשיעורי נהיגה (אישום מס' 1), סגירה מתואמת של ענף הוראת הנהיגה בקריות בפני כניסת מורים וכלי רכב נוספים (אישום מס' 2), וגביית "דמי רישום וניהול" או אגרת "סל שירותים" מכל תלמיד נהיגה (אישום מס' 3). 2. הנאשם הודה בעבירה שיוחסה לו באישום הראשון. הנאשם הודה גם בעובדות המפורטות בכתב האישום לגבי שני האישומים האחרים (2 ו-3). לגבי אישומים אלה, העלה הנאשם טענת הגנה אחת, היא טענת ההסתמכות על ייעוץ משפטי שניתן לו, לטענתו, על-ידי עורך דין, לפיו לא הייתה מניעה מעשייתם של ההסדרים הכובלים הנזכרים באישומים אלה. טענה זו נדחתה בהכרעת הדין. 3. במסגרת הראיות לעונש, העידו מטעמו של הנאשם מיכאל יעקובוביץ' ורן רונקין, שניהם מורים לנהיגה בעצמם. שני העדים ציינו בעדותם את פעילותו החיובית של הנאשם בתחום הוראת הנהיגה אשר הביאה, לדבריהם, לקידומו של הענף, והכל על בסיס פעילות התנדבותית וללא שכר. העד הראשון, שהיה בעצמו נאשם בתיק זה, היה חבר ועד ארגון מורי הנהיגה וסגן יו"ר הועד. על-פי עדותו, למרות שהנאשם היה יו"ר הארגון וברור, כדבריו, "שהיה יותר מוביל", החלטות הועד התקבלו בצורה דמוקרטית ברוב דעות, ולא הייתה החלטה שהחליט הנאשם שחברי הועד האחרים לא הסכימו לה. 4. כאן יש להזכיר, שכתב אישום זה הוגש מלכתחילה נגד ארבעה נאשמים נוספים. בשעתו אף נעשתה עסקת טיעון בין כל הנאשמים, כולל הנאשם, לבין המאשימה,לפי אותה עסקת טיעון, הנאשמים הודו בעבירות המיוחסות להם והוסכם שעל הנאשמים האחרים יוטלו עונשים של שלושה חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, וקנס של 30,000 ₪, בעוד שלגבי הנאשם שלפנינו נקבע, שהמאשימה תהא רשאית לטעון לעונש של שישה חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, ואילו ב"כ הנאשם יהא רשאי לטעון לעונש שלא יפחת משלושה חודשי מאסר בפועל, שירוצו בעבודות שירות. כמו כן הוסכם על קנס בסכום של 60,000 ₪. 5. לאחר שכל הנאשמים הורשעו בהתאם להסדר היעון, ביקש הנאשם לחזור בו מהודייתו ומהסדר הטיעון, מטעמים שונים שאין עניינם לכאן, ובקשתו התקבלה. עם זה, חזרתו של הנאשם מהודייתו הייתה, כאמור חלקית, שכן בשלב מאוחר יותר של הדיון, אך קודם לשמיעת הראיות, סייג הנאשם את כפירתו כפי שפורט לעיל, וצמצם את הגנתו לטענת ההסתמכות על ייעוץ משפטי, וגם זה לגבי שני אישומים בלבד. 6. אשר לנאשמים האחרים, על אלה, פרט לנאשמת 4, נגזרו בהתאם לעסקת הטיעון שלושה חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות, מאסר על תנאי של 12 חודשים למשך שלוש שנים, וקנס בסכום של 30,000 ₪ או שישה חודשי מאסר תמורתו. 7. כיום, לאחר שהנאשם הורשע, מבקשת ב"כ המאשימה להטיל עליו עונש מאסר בפועל ולא להסתפק בעונש מאסר בעבודות שירות וכן להגדיל את סכום הקנס. ב"כ המאשימה מנמקת את עמדתה בכך שההקלה בעונש שלה הסכימה המדינה במסגרת הסדרי הטיעון נועדה לייעל את ההליך ולקצרו, והיא איננה מחייבת עוד את המדינה, לאחר שהנאשם חזר בו מעסקת הטיעון, כפר באישומים וניהל הליך של שמיעת הוכחות. ב"כ המאשימה מדגישה בטיעונה את התפקיד המרכזי שמילא הנאשם בעשייתם של ההסדרים הכובלים נשוא כתב האישום, כיו"ר ארגון מורי הנהיגה ו"כראש החנית בביצוע ההסדרים הכובלים" ואת עוצמת המעורבות שלו בהסדרים אלה שעלתה במידה רבה על מעורבותם של החברים האחרים בארגון. באת כוח המאשימה גם מצביעה על הנזק הרב שנגרם עקב הסדרים כובלים אלה לציבור תלמידי הנהיגה, הכולל נערים צעירים אשר שילמו מחיר יקר יותר עבור שיעורים אלה בגין אותם הסדרים. ב"כ המאשימה מסכימה, שבדרך-כלל אין לזקוף לחובתו של נאשם את ניהול ההליך. אולם, במקרה זה, היא טוענת, יש לתת משקל בגזירת עונשו של הנאשם לכך שמדובר בניהול של הליך סרק. בהקשר זה, נטען, יש לתת משקל מיוחד לעובדות שנקבעו בהכרעת הדין, לפיהן עולה שהנאשם ביצע את ההסדרים הכובלים שעה שידע כי הוא עובר על החוק וכאשר היה ער לעמדתו של משרד התחבורה, אשר התנגד למעשיו. לאור אלה מבקשת ב"כ המאשימה לגזור על הנאשם עונש מאסר בפועל של 45 יום שלא ירוצה בעבודות שירות, קנס של 75,000 ₪, וכן להטיל על הנאשם עונש מאסר מותנה והתחייבות שלא לעבור בעתיד עבירה על חוק ההגבלים העסקיים. 8. ב"כ הנאשם מבקש, מנגד, שלא להחמיר בעונש שעליו הוסכם בשעתו בעסקת הטיעון. ב"כ הנאשם טוען שהגנתו של הנאשם נוהלה בצורה עניינית, תוך שהנאשם מודה בכל העובדות נשוא כתב האישום ובכך מביא לקיצור משמעותי בהליכי המשפט תוך שהוא ממקד את הגנתו רק באותה טענה שלהכרתו היה בה כדי להעמיד לו הגנה. גם לאחר שטענת הגנה זו נדחתה, טוען ב"כ הנאשם, שהייעוץ שניתן לנאשם על-ידי עורך דין יש בו לפחות כדי להצדיק הקלה בעונש. עוד נטען שעקרון אחידות הענישה מחייב שלא להחמיר בעונשו של הנאשם ביחס לנאשמים האחרים שנדונו בתיק זה, כמו גם ביחס ליו"ר ארגון מורי הנהיגה בפתח-תקוה, שנדון בגין עבירות דומות בתיק אחר לעונש של 3 חודשי מאסר בעבודות שירות ולקנס של 30,000 ₪. ב"כ הנאשם מוסיף וטוען שהנאשם לא ידע כי הוא פועל בניגוד לחוק והוא מצביע על פעילותו הציבורית של הנאשם בארגון מורי הנהיגה כשיקול להקלה בעונש ועל עברו הנקי. 9. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים הגעתי לכלל מסקנה שיש להחמיר בעונשו של הנאשם ביחס לעונשים שנגזרו על הנאשמים האחרים בתיק זה. זאת, לאור חלקו של הנאשם בעשייתם ובביצועם של ההסדרים הכובלים נשוא הדיון, אשר עלה מבחינת היקף ועוצמת מעורבותו בהסדרים אלה על זה של החברים האחרים בארגון מורי הנהיגה. הנאשם תואר על-ידי אחד ממורי הנהיגה (חיים פלד, נספח ז' למוצגי המאשימה), כמי שהיה "הכוח המניע בארגון". גם הנאשם עצמו הסביר בהודעתו (מוצג ב' למוצגי המאשימה) את פעולותיו בכך "ש"יש תמיד מישהו שצריך למשוך את הפתיל". הנאשם כתב את רוב המכתבים או העלונים שנשלחו לחברי הארגון בעניינים נשוא האישומים, ובהם הוא הביע עמדה נחרצת בזכותם של ההסדרים הכובלים ודחק בחברי הארגון לקיים את ההסדרים. כך, בנוגע לתיאום המחיר הודיע הנאשם לחברי הארגון: "התחלנו את המאבק בדבר החשוב ביותר לנו והוא המחיר. במכה אחת הרמנו את המחיר ל-70 ש"ח ... יישור המחיר באותו תאריך נתן לנו תוספת חשובה בהכנסה והפסיק את המלחמה הבזויה שהיתה על המחיר, שבו נלחמו החברים אחד בשני בהורדת המחיר להשגת תלמידים ... אם כולנו נשמור על המחיר האחיד שקבענו ונעמוד בזה... ולא נתחרה עליו, כולנו נצא נשכרים מכך. זכרו שתחילת המלחמה והצלחתה היתה בהרמת המחיר, למחיר סביר והנפילה שלנו עלולה להיות גם מהמחיר... דרך המחיר עלינו ודרך המחיר ניפול" (נספח ח' למוצגי המאשימה). בהתייחסו לאגרת סל השירותים קורא הנאשם לחברי הארגון בעלון מיום 12.5.96 "אנא היכנסו במהירות לשיטת 'סל שירותים'... סל זה ייתן לכם את הדלק להניע את גלגלי הארגון...". את הצורך לחסום את שוק הוראת הנהיגה בפני מורים וכלי רכב חדשים מסביר הנאשם בעלון מיום 1.11.94 בכך ש"כל מורה חדש שנכנס לענף גוזל פלח שוק ממורה שעובד כבר", ובעלון אחר (נספח ח' למוצגי המאשימה), הוא פונה בקריאה "... לכל בתי הספר: אתם היחידים שיש לכם אפשרות להכניס מורים וחברים חדשים, אנא אל תעשו זאת, רכבים אלה עלולים להיות 'הקש שישבור את גב הגמל' ויפרוץ את כל הסגירה שאנו מבקשים לשמור עבור כל אחד מאתנו". מעבר לאלה, מקובלת עלי גם הטענה שחזרתו של הנאשם מהסדר הטיעון וניהול ההוכחות, הגם שאין בה כדי להצדיק החמרה בעונשו, יש בה כדי לשלול מהנאשם את ההתחשבות המיוחדת הנוהגת בעסקאות טיעון. 10. עם זה, אני סבור שבכלל נסיבות המקרה וגם בהתחשב בעונשים שהוטלו על הנאשמים האחרים, שהורשעו בסופו של דבר באותן עבירות, הגם שעונשים אלה נגזרו בעקבות הסדר טיעון ומעורבותם של אותם נאשמים בביצוע העבירות הייתה פחותה, אין מקום מקרה זה להחמרה כה משמעותית בעונשו של הנאשם, כפי שמבקשת באת כוח המאשימה, על-ידי גזירת עונש מאסר בפועל שלא ירוצה בעבודות שירות. 11. לאור כך אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: א. שישה חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות, על-פי חוות דעתו של הממונה על עבודות השירות. ב. 12 חודשי מאסר שאותם לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור בתוך תקופה של 3 שנים מהיום עבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים ויורשע בעבירה זו בתקופה התנאי או לאחריה. ג. קנס בסכום של 75,000 ש"ח. ד. אני מחייב את הנאשם בנוסף, לתת התחייבות בסכום של 50,000 ש"ח שלא יעבור במשך שלוש שנים כל עבירה על חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988. 12. הודע על זכות ערעור לבית המשפט העליון בתוך 45 יום מהיום. משפט תעבורהשיעורי נהיגה