פסק דין בהעדר הגנה בתביעת מזונות

להלן פסק דין בנושא פסק דין בהעדר הגנה בתביעת מזונות: פסק דין לפני בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה בתביעה למזונות אשר הוגשה על ידי אשה, התובעת מס' 1 וילדים (התובעים 2, 3), שהגישו כנגד בעלה ואביהם, הנתבע. השתלשלות דיונית א. ביום 15.11.01, היתה בפני בקשה לאישור הסכם בתביעה דנן, אשר הוגשה לבית המשפט ביום 29.10.01. ב. עובר לאישור ההסכם, ולאחר שהסברתי לצדדים את ההסכם, אמר המשיב שהוא איננו מסכים לכמה דברים בהסכם. בהחלטתי, בו ביום, כתבתי שלא אוכל לדון באישור ההסכם אם הבעל שחתם על ההסכם חוזר בו מן ההסכם. ג. ביום 19.12.01, הודיעני הנתבע שהוא פנה לעו"ד צבי הר-ניב, שכתב והכין כתב הגנה אך: "עדין הוא לא הגיע לבית המשפט". לאחר התפתלויות של הנתבע באשר להסכמה ואי הסכמה לסכום המזונות, כפי שהדבר מקבל ביטוי בפרוטוקול, הסכים הנתבע לשלם מזונות טרום זמניים כאמור בהחלטה מיום 19.12.01. ד. בהחלטה הנ"ל קבעתי שאם לא יוגש כתב הגנה כדין תוך 15 יום, אפשר וינתן פסק דין בהעדר הגנה. ה. כתה הגנה לא הוגש עד היום. על בסיס הנתונים הנ"ל, הוגשה בפני הבקשה דנן. ו. בהעדר הגנה, לאחר שלפנים משורת הדין הארכתי לנתבע את המועד להגשת כתב הגנה, ראוי היה ליתן פסק דין למזונות שני הקטינים כאמור בתביעה. יחד עם זאת, לאחר שהצדדים חתמו על הסכם (אם כי לא אושר על ידי בית המשפט) ולאחר שאני משוכנע שהנתבע הבין את האמור בהסכם שחתם עליו, אלא שחזר בו, נראה לי, לראות בהסכם אמת מידה סבירה, להשתית עליה את סכום החיוב במזונות. הנתבע ישלם, איפוא, מזונות הקטינים, לידי אמם, סך של 2,700 ש"ח לחודש. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה כשבסיס החישוב הוא מדד חודש 11/01 שפורסם ב- 15/12/01. חישוב ההצמדה יעשה מידי 3 חודשים, ללא תשלום הפרשי הצמדה למפרע. המזונות ישולמו החל ביום 16.10.01 ובכל 16 של החודשים הבאים. תשלום שלא ישולם במועדו ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום הקבוע לתשלומו ועד לתשלומו בפועל. קיצבת הילדים המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי תשולם לידי האם, בנוסף לסכום המזונות. כל סכום ששולם על חשבון החיוב הנ"ל יקוזז הימנו. הנתבע ישלם לתובעים הוצאות משפט בתוספת 3,000 ₪ + מע"מ. פסק דין בהעדר הגנהמזונות