הצפה במקלחת מקלחון

להלן פסק דין בנושא הצפה במקלחת בגלל מקלחון: תובענה כספית ע"ס 30,000₪. התביעה התובעים הינם הבעלים של דירה ברח' רחל כגן 10 בראשל"צ. הנתבעות 2-3 הינן חברות המצויות בבעלותו של הנתבע 1, אשר עסק, במועדים הרלוונטיים בממכר מוצרי סניטריה. במהלך שנת 2003 שיפצו הנתבעים את ביתם. ביום 22.1.2002, עוד בשלב תכנון השיפוץ, רכשו התובעים מאת הנתבעים מקלחון מדגם K206, הכולל ג'קוזי, סאונה, מערכת עיסוי רדיו וטלפון, וזאת תמורת הסך של 18,000 ₪ אשר שולם ב - 18 תשלומים. המדובר במקלחון הכולל מדרגות, עליהם צריך לטפס כדי להיכנס אליו (גובה סף הכניסה למקלחון הוא כ - 60 ס"מ). המקלחון הותקן בחדר האמבטיה בבית התובעים בחודש אוקטובר 2003 והנתבעים נתנו אחריותם עליו לתקופה שמיום 1.10.2003 ועד ליום 31.10.2005 (נספח ד' לכתב התביעה - להלן: "תקופת האחריות"). כבר בזמן ההתקנה הסתבר כי חדר האמבטיה צר מכדי להכיל את המקלחון, ועל כן התובעים ביצעו שיפוצים נוספים בחדר האמבטיה לצורך הכלתו. כמו כן, המדרגות הוסרו והתובעים החלו להשתמש בשרפרף פלסטיק לצורך כניסה למקלחון. בנוסף, התובעים טוענים כי בתוך פחות מ - 3 חודשים לאחר ההתקנה החל המקלחון לגרום להצפות בביתם. לטענת התובעים, הנתבעים נקראו שוב ושוב לצורך תיקונים. הם הגיעו, ואולם כל מאמציהם לא נשאו פרי. בסופם של דברים הנתבעים פסקו מלהגיע והתובעים חדלו, כבר בשנת 2004, מלהשתמש במקלחון. לטענת התובעים, במהלך השנים המשיכו לפנות אל הנתבעים ולדרוש את החלפת המקלחון ואולם הם סירבו לעשות כן. נוכח האמור הגישו התובעים כנגד הנתבעים תביעה זו אשר במסגרתה תבעו את הסך של 12,000 ₪ בגין שיפוצי חדר האמבטיה לצורך הכלת המקלחון. כן תבעו התובעים את השבת סכום התמורה בגין המקלחון בסך של 18,000 ₪, ופיצוי בגין עוגמת נפש. התובעים העמידו את סכום תביעתם הכולל על סכום סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות. טענות ההגנה הנתבעים הכחישו מכל וכל את טענות הנתבעים. ראשית, הנתבעים אינם כופרים כי לא ניתן היה להכניס את המקלחון לחדר האמבטיה בעת התקנתו. ואולם זוהי תוצאה של תכנון לקוי של חדר האמבטיה. כאשר רכשו התובעים את המקלחון, הם ידעו היטב את מידות חדר האמבטיה כמו גם את מידות המקלחון והיה עליהם לצפות אי התאמה מעין זו, אשר האחריות לגביה אינה מוטלת לפיתחם. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי פירוק המדרגות נובעת מבקשת התובעים, שויתרו עליהן עקב אותה טעות תכנונית. באשר להצפות החוזריות ונשנות הנטענות - הנתבעים טוענים כי עד לחודש אוקטובר 2007 (4 שנים לאחר אספקת המקלחון), הם לא נתבקשו לטפל בבעיות הצפה של המקלחון, למעט טיפול תחזוקה אחד. חוות דעת מומחה עקב העובדה כי מדובר בתיק אשר בו מתעוררת שאלה טכנית - מהו הגורם להצפות, מיניתי בתיק את אינג' מוני לוטן כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה"). יצויין כי איתורו של מהנדס המתמחה במערכות מסוג זה לא היה קל, ומספר מהנדסים דחו את המינוי עקב היעדר ידע בתחום. המומחה התבקש להשיב על השאלות הבאות: (א). האם נכון שהמקלחון תקול? (ב). האם נכון שהתקלה במקלחון הינה מעת שנרכש על ידי התובעים? (ג). האם נכון שהמקלחון גורם להצפות? מר לוטן, שעל פי חוות דעתו הינו מומחה בתכנון ופיתוח, ניהול ופיקוח של מערכות מכניות, הידרואליות, אינסטלצית מים וביוב, ערך בדיקות רבות במקלחון, תוך נסיון להגיע לחקר האמת. בין היתר, ביצע תיקונים של ליקויים משניים במקלחון על מנת לשלול אפשרות כי ההצפות נובעות מחלקים בלתי תקינים כגון החלפת ברז ניתוק תקוע והחלפת צינור לחץ. בסיכומו של דבר מסר המומחה את חוות דעתו. בהתאם לחוות הדעת, וחקירתו הנגדית של בבית המשפט, הגיע המומחה לממצאים הבאים: (א). המקלחון גורם להצפות בחדר האמבטיה. (ב). מקור התקלה הגורמת להצפות הינו מחולל האדים (steamer) (להלן: "המחולל"). תפקידו של המחולל, אשר בו מצוי גוף חמום, הינו לחמם את המים החמים אשר מוזנים אליו מהברז, עד כדי עיבוי (יצירת אדים) הנדרשים לצורך הפעלת הסאונה. עם יצירת האדים מעביר המחולל את האדים אל תוך תא המקלחון באמצעות צינור (עמ' 7 ש' 14-15). המחולל מצוי בתוך קופסת מגן מפח, הנמצאת בגב המקלחון, ותחובה בין המקלחון לבין קיר האמבטיה. מתחת לקופסה יש תעלת מדף. עקב התקלה במחולל, המים המוזרמים אל המחולל אינם מתעבים. כתוצאה, הם נוזלים מקופסת המחולל אל תוך התעלה, וכשהיא אינה יכולה להכילם עוד - הם נשפכים החוצה. זהו מקור ההצפה. (ג). התקלה במחולל היתה קיימת כבר בעת הרכישה. עוד קבע המומחה כי חובה לפרק את קופסת המגן ולברר מה בדיוק התקלה שבמחולל האדים. עוד קבע המומחה כי חובה להתקין מדרגות לצורך עליה בטוחה לתוך המקלחון, שכן יש סכנה בשימוש בסאונה ללא המדורגות הללו. דיון והכרעה השאלה הראשונה בה יש להכריע הינה האם אחראים הנתבעים לנזק שנטען כי נגרם לתובעים עקב אי התאמת המקלחון לחדר האמבטיה. דעתי היא כי התשובה לכך הינה בשלילה. התובעים רכשו את המקלחון בעת שיפוץ ביתם או אף לפניו. משכך, חובה היתה עליהם לוודא כי מבחינה תכנונית המקלחון יתאים לחדר האמבטיה. לא הובאה בפני כל ראיה כי הנתבעים ידעו את מימדי חדר האמבטיה טרם ההתקשרות החוזית. התובעים הם בעלי הבית והם אלה שצריכים לוודא כי מוצרים שהם רוכשים עבור ביתם מתאימים למימדי ביתם. לא הובאה בפני כל ראיה, ואף לא נטען, כי הנתבעים היטעו אותם בעניין זה או לא מסרו להם אינפורמציה מלאה. יצויין, כי הוצג בפני הקטלוג ת/1, אשר בו מצויים צילומים ברורים וכן שרטוטים מפורטים של כל המקלחונים של הנתבעים, לרבות המקלחון הנידון, ולרבות מימדיו המדוייקים. אין חולק כי לתובעים היה את הקטלוג. משכך, חטאו התובעים לכלל "יזהר הקונה" ועליהם לשאת באחריות הנובעת מכך, ואין להטיל אותה על הנתבעים. מעבר לכך, גם לא הובאו כל ראיות בכל הנוגע לסכום השיפוץ הנטען, ולקשר בין סכום זה הנטען בעלמא לבין התביעה הנידונה. אשר על כן, דין התביעה בראש זה להידחות. השאלה השניה בה יש להכריע הינה מה מקור ההצפות, והאם הנתבעים אחראים לכך. ראשית, אדגיש כי אני מקבל ללא היסוס וללא עוררין את ממצאיו של המומחה בכל הנוגע למקור ההצפות. המומחה ערך עבודה יסודית ביותר, ומסר חוו"ד מפורטת ביותר המבהירה היטב את עיקרי משנתו. חוות דעתו לא נסתרה בחקירה הנגדית. על כן אני מקבל את ממצאיו וקובע כעניין שבעובדה שההצפות בחדר האמבטיה נובעות ממחולל האדים התקול בגב המקלחון. יחד עם זאת בעניין אחד לא אוכל לאמץ את ממצאי המומחה, והיא הקביעה כי הוכח "ללא ספק" (כדבריו) שהמחולל היה תקול כבר בעת הרכישה, או למצער, בתקופת האחריות. המומחה ביסס את קביעתו על כך שקופסת המגן שבה המצוי המחולל נמצאה רטובה, חלודה, מתפוררת ונוטפת מים. ממצאים אלה מעידים, לשיטתו, "שהטפטוף מתמשך לאורך הרבה מאוד זמן" (סעיף 6.2 ג' לחוות הדעת). לא הבינותי כיצד יכול המומחה, מבחינה מדעית, להצביע על התאריך המדוייק בו החלו ההצפות? שמא הדבר היה לאחר תום תקופת האחריות? שמא לפני שנה? העובדה כי קופסת המגן נמצאה חלודה, רטובה ומתפוררת, היא כשעצמה אינה יכולה להעיד מתי החל הטפטוף. התובעים לא צירפו לכתב התביעה כל ראיה, או אף שמץ של ראיה, על פניות חוזרות ונישנות מצידם לנתבעים בגלל ההצפות הנטענות. הפניה הראשונה שלהם בכתב הינה מיום 3.10.2007 (נספח ו' לכתב התביעה) ואף בו אין כל תאריך מדוייק, אשר בו החלו ההצפות. ודוק: אם אכן היו הצפות כה רבות במשך ארבע שנים (כשיטתם), ולא נעשה כל שימוש במקלחון, הרי שמן הסתם צריך להיות לכך ביטוי בכתובים, בזמן אמת. היעדרו של כל תיעוד בעניין זה יוצר נזק ראייתי, אשר בחלוף השנים מונע את בירור הטענה כי המחולל היה תקול מלכתחילה. למעשה, המומחה הודה כי הוא ניזון בעניין זה מהתובעים ומהתובעים בלבד (ר' סעיף 7.2ב' לחוות הדעת). דא עקא, דברי התובעים בלבד אינם יכולים להוות בסיס מדעי או קריטריון אובייקטיבי לקביעת המועד בו החלה התקלה במחולל. נוכח האמור לעיל סבורני כי התובעים לא הרימו את הנטל המוטל עליהם להוכיח כי התקלה במחולל החלה בתקופת האחריות, ועל כן, לא ניתן להגיע למסקנה בדבר אחריות הנתבעים לתקלה. אשר על כן דין התביעה להידחות, אף בראש זה. התביעה נדחית. התובעים ישאו בהוצאות המשפט של הנתבעים, לרבות בחלקם בשכ"ט המומחה ובשכ"ט עדותו בבית המשפט, ובנוסף בהוצאות המשפט של הנתבעים בסך של 500 ₪ + מע"מ. בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.נזקי מיםהצפה