טיפול להסרת קמטים - תביעת פיצויים

להלן פסק דין בנושא טיפול להסרת קמטים - תביעת פיצויים: 1. א. התובעת הגישה תביעה זו נגד הנתבעת, כאשר בגוף כתב התביעה לא מפרטת התובעת כלל מהן העובדות עליהן היא מבססת תביעתה ומה העובדות שיש בהן כדי להצביע על הצדקת תביעת סעד של 9,000 ₪. כל שנאמר בתביעה זו הוא, שהסכום הנתבע הוא 9,000 ₪ עבור טיפול להסרת קמטים בפנים וצוואר וטיפול גוף. עוד נאמר בטופס התביעה כך: "בתי, גב' סמדר גון, מקיבוץ חולדה הייתה איתי כאשר הייתי במקום ב-2.12.09. הכל כמפורט במכתב עו"ד מטעמי מתאריך 11.7.10, המצ"ב (צילום) +חשבונית ע"ס 9,000 ₪. ואכן, לכתב התביעה צורף מכתב, שנשלח ביום 11.7.10 על ידי עו"ד רחמיאן אל הנתבעת, אך גם במכתב זו אין פירוט העובדות המבהירות מה עילת התביעה שיש לתובעת על מנת להצדיק חיוב הנתבעת להשיב לה את כספה. ב. מאותו מכתב עולות העובדות הבאות: בתאריך 2.12.09 ניתנה לתובעת הצעת מחיר בסך של 9,000 ₪ לקבלת טיפול להסרת קמטים- פנים וגוף, שכוללים 6 טיפולים. בטרם הטיפול והתשלום, הובטח לתובעת כי הצלחת הטיפול הרפואי הוא בשיעור 100% להסרת הקמטים. התובעת נתנה קיבול לאותה הצעה באמצעות תשלום המוסכם באמצעות כרטיס ויזה, אך לתדהמתה, לא חל שינוי בכלל בקמטים שלמטרתם שילמה עבור הטיפול כפי שהובטח. ומסכם עו"ד רחמיאן את מכתבו כך, שלתובעת נגרמו כאב וסבל רבים וכן הוצאות מעבר לסכום ששולם ולכן היא מבקשת החזר כספי בסך של 9,000 ₪. 2. אמנם אין בתביעת התובעת פירוט עובדות, כאמור, אך לא אחמיר בעניין זה עם התובעת, שכן עולה מהכתובים, שטרונייתה של התובעת מופנית כנגד הנתבעת וטענתה העיקרית העולה מתביעתה וממכתבו של עו"ד רחמיאן היא, שהיא שילמה סך של 9,000 ₪ עבור טיפול להסרת קמטים: פנים וגוף - טיפול שכלל 6 טיפולים ולמרות הבטחת נציגי הנתבעת לקבל הצלחה בשיעור של 100% להסרת הקמטים - לא חל כל שינוי בקמטים והיות וכך והיות וכתוצאה מהאמור לעיל נגרם לתובעת כאב וסבל רבים וכן הוצאות - מבקשת היא לחייב הנתבעת להשיב לה את הסכום ששילמה, קרי סך של 9,000 ₪. 3. למעשה, היות והתובעת מבקשת להשיב לה את כל כספה עבור אותם טיפולים שלא הביאו לתוצאה המובטחת, הרי שמעצם עובדות אלה עולה השאלה השנויה במחלוקת והיא: האם הוכיחה התובעת כשלון תמורה מלא עד כי יש להשיב לה את הסכום ששילמה בעד אותו טיפול או האם הוכיחה כשלון תמורה חלקי או כלשהו בנדון דנן. לאחר עיון בכתב התביעה, בכתב ההגנה ובמסמכים שצורפו ואשר הוגשו במהלך הדיון, הגעתי למסקנה, שהתובעת לא הוכיחה כשלון תמורה מלא או כשלון תמורה כלשהו ודין תביעת התובעת להידחות - זאת מן הנימוקים הבאים: א. התובעת הגישה תביעה זו, בצאתה - כנראה - מתוך הנחה, שדי בטענות שהועלו, כפי שהועלו, על מנת לקבל את תביעתה - ולא היא. תובע המגיש תביעה לבית המשפט ושהוא בבחינת המוציא מחברו, עליו לעמוד בנטל ההוכחה ולהוכיח העובדות הנטענות ובמקרה זה לא הוכיחה התובעת טענה כלשהי הנוגעת לכישלון תמורה מלא, שיש בה כדי להצדיק השבת הסכום אותו שילמה בעד הטיפולים. התובעת טענה, הן במכתב שנשלח ע"י עו"ד רחמיאן והן בעדותה בבית המשפט, שנגרם לה כאב וסבל רבים (סעיף 4 לאותו מכתב) וכן נגרם לה נזק נפשי והיא נפגעה נפשית עם כאבי תופת, (עמ' 2 לפ',ש' 15- 16) כאשר בפועל לא הוכיחה התובעת אף טענה מהטענות הנ"ל. ב. א) כפי שעולה מהמסמך היחיד, שצרפה התובעת לכתב התביעה - הוא מכתבו של עו"ד רחמיאן- אין לי אלא להניח, שהתובעת נעזרה וקיבלה ייעוץ מעו"ד בכל הקשור בתביעה זו ומה מידת ההוכחה החלה עליה על מנת לזכות בסעד הנדרש. למעשה, מהעובדות המועלות על ידי התובעת וגם על ידי הנתבעת עולה, שעסקינן בעניין שברפואה ולכן, אני קובע, שהתובעת לא הוכיחה לבית המשפט, מה היה מצב הפנים בטרם פנתה אל הנתבעת ולא הוכיחה בחוות דעת או במסמך רפואי כלשהו על אי הצלחת הטיפול או היעדר שינוי כלשהו במצב הקמטים בפניה או בגופה של התובעת. ב) במהלך הדיון, הגישה התובעת - באמצעות בתה הגב' סמדר גון (להלן:"סמדר") תמונה, על מנת להראות לבית המשפט את מצב פניה של התובעת ביום 7.11.10, קרי אחרי שהתובעת כבר קיבלה סדרת טיפולים (ראה התמונה המסומנת כמוצג ת/1). סמדר, העידה אף היא בבית המשפט ותארה את מצבה של אמה- התובעת- לפני ואחרי הטיפולים והגדירה את מצבה כמצב לא טוב (ראה בעמ' 4 לפ', ש' 2- 5). תמונה זו או עדותה של סמדר אין בהן כדי להוות הוכחה ואין תמונה זו יכולה לבוא במקום חוות דעת מקצועית על מצב פניה של התובעת לפני הטיפול ומצב פניה לפני שהסתיימו כל הטיפולים שהובטחו. בעניין תמונה זו, מקבל אנוכי את טענת נציגת הנתבעת, הגב' ליליאנה טפל (להלן:"ליליאנה"), שהתמונה צולמה כמעט שנה, אחרי שהתובעת החליטה לסיים הטיפולים ואין לדעת כלל - באין הוכחה- מה סיבת הופעת הקמטים, כפי שנראים בתמונה. זאת ועוד, מטענות התובעת עולה, שהטיפול כלל לא רק טיפול בקמטים בפנים אלא גם בגוף - וכדברי התובעת:" דיברנו גם על הגוף, הצרת היקפים.." (עמ' 1 לפ', ש' 14 וכן ראה האמור בסעיף 1 למכתבו של עו"ד רחמיאן) ואין כל הוכחה מה תוצאות הטיפול בגופה של התובעת. ג. במכתבו של עו"ד רחמיאן נאמר, שהתובעת שילמה סך של 9,000 ₪ עבור טיפול, שכלל 6 טיפולים, אך מעדות התובעת עולה, שהאמור באותו מכתב אינו נכון, משום שאליבא דדברי התובעת, הסכום ששולם על ידה שולם עבור 12 טיפולים ובפועל קיבלה לפחות 8 טיפולים. בבית המשפט מאשרת התובעת, שמה שכתוב במכתב עוה"ד אינו נכון. (ראה דברי התובעת בעמ' 1 לפ', ש' 18- 20 ועמ' 2 לפ',ש' 13- 14 וראה גם בסעיף 6- 7 לכתב ההגנה). גם אחרי 8 הטיפולים, המשיכה התובעת לקבל כחמישה - שישה טיפולים נוספים. (שם, ש' 26). 4. א. הנתבעת מעלה, בכתב ההגנה, טענות שונות כנגד התנהגותה של התובעת במהלך קבלת הטיפולים, כגון: התובעת המשיכה לאכול מאכלים עתירי קלוריות ולא שמרה על תזונה מאוזנת ולא הקפידה על הוראות הנתבעת וכתוצאה מכך עלתה במשקל - דבר אשר השפיע על תוצאות הטיפול. כמו כן, ציינה הנתבעת את בקשותיה של התובעת לעשות לה הזרקות למילוי קמטי פניה, אך הנתבעת - שאינה רופאה- לא הייתה רשאית למלא בקשות התובעת. טענות אלו של הנתבעת לא הוכחו בבית המשפט. ב. א) במכתב עו"ד רחמיאן צויינה הבטחת נציגת הנתבעת להצלחת הטיפול בשיעור של 100% להסרת הקמטים, אך הנתבעת מכחישה טענה זו. לטענת הנתבעת, לא הייתה הבטחה כזאת וגם לא יכולה להיות הבטחה של הצלחה בשיעור של 100%, משום שהצלחה כזאת אינה קיימת ברפואה קוסמטית פולשנית. ב) התובעת לא הוכיחה, שניתנה הבטחה להצלחה של 100% לא בכתב וגם לא בע"פ. מ-"טופס הסכמה: סדרת טיפולי פנים פרא-רפואיים/המסת צלוליט עליו חתמה התובעת ביום 6.12.09 עולה, שהטיפול כלל:" מיצוק עור הפנים והמסת צלוליט". העולה מטופס זה הוא, שהתובעת הייתה מודעת לכך, שהשיפור כתוצאה מהטיפול לא יהיה מוחלט אלא שיפור יחסי למצבה של התובעת לפני הטיפול. התובעת גם הצהירה, שקיבלה הסבר מפורט על הסיכונים כתוצאה מפעולות הטיפול ושקיבלה הסבר מדויק על אופי הטיפול ושקיבלה מענה על כל שאלותיה. למרות שהתובעת הרשתה לנתבעת לצלם את אזור הטיפול לפני הטיפול, מייד לאחר הטיפול ולאחר החלמת העור - לא הסכימה התובעת להרשות לנתבעת לצלם, כאמור. (ראה טענת הנתבעת בסעיף 14- 15 לכתב ההגנה ואישור טענה זו על ידי סמדר - בעמ' 4 לפ',ש' 4- 5). 5. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה, אני קובע, שהתובעת הגישה תביעה סתמית מבלי לבססה בראיה אחת ולו לכאורה שיש בה כדי להוכיח את טענותיה בכל הקשור לטיב הטיפולים או בתוצאות הטיפולים - כפי שנטען על ידי התובעת. התובעת ציינה את עובדות המקרה בקצרה ולא תמכה התביעה בראיות - לא על ידי צירוף ראיות לכתב התביעה ולא על ידי הבאת ראיות לבית המשפט ולכן אין מקום לקבל את התביעה ואני מחליט לדחות את התביעה. לאור דחייתה התביעה, אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך של 400 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. פיצוייםרשלנות רפואית (ניתוח פלסטי / אסתטיקה)תביעות רשלנות רפואית