בקשה למינוי מומחה נוירולוגי בתיק פלת"ד

להלן החלטה בנושא בקשה למינוי מומחה נוירולוגי: החלטה 1. התובע יליד 10.3.1961, שנפגע בתאונות דרכים ביום 30.10.2003 וביום 10.11.2005, עותר למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי. 2. אקדים ואציין כי הבקשה בדבר מינוי המומחה הרפואי הינה בגדר בקשה חוזרת למינוי מומחים רפואיים ואין בה כדי להידרש לתיקון כתב התביעה. 3. לתובע מונה זה מכבר מומחה בתחום האורטופדיה, ד"ר להב, אשר העריך כי לתובע נותרה נכות צמיתה בשיעור 2.5% בגין התאונות והמליץ למנות לתובע מומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה אשר יחווה דעתו בעניין מצבו הרפואי. 4. לבקשתו לא צורפו מסמכים ו/או תיעוד רפואי נוסף. לטענתו, המסמכים הרפואיים שצורפו לכתב התביעה, העובדה כי תאונות הדרכים גרמו לאובדן ההכרה והמלצתו של ד"ר להב, די בהם כדי להוות ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה. 5. הנתבעות מתנגדות לבקשה. לטענתן, אין כל אישור אובייקטיבי לכך שהתובע איבד את הכרתו בתאונות הדרכים, כל הבדיקות הנוירולוגיות שבוצעו לתובע נמצאו תקינות והמלצתו של ד"ר להב, לכשעצמה, אינה מהווה בסיס למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה. דיון: 6. ככלל, המלצת מומחה שמונה על מינוי מומחה בתחום אחר מהווה ראשית ראיה או השלמה לראשית ראיה לצורך מינוי המומחה הנוסף, הגם שאינה מחליפה את שיקול דעתו של בית המשפט במינוי (רע"א 1338/90 שיק נ. מטלון, פ"ד מד(2)216, 219-220). לעניין זה נאמר בספרו של א. ריבלין, "תאונת דרכים, סדרי דין בחישוב הפיצויים", (מהדורה חדשה ומעודכנת, תש"ס - 1999) בעמ' 558, כי בהלכת שיק נ. מטלון ברך בית המשפט העליון על השענות על המלצת מומחה. עוד נקבע שם: "בדרך כלל יש תועלת בהפניית שאלה זו למומחה בתחום רפואי קרוב דווקא, למשל, לבקש מן המומחה הנוירולוג שיחווה את דעתו אם יש צורך במינוי של מומחה לפסיכיאטריה" (ראה בנוסף: רע"א 5638/95 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ. שמור, פ"ד מט(4)865, 876). 7. דא עקא, ששיקול הדעת השיפוטי אינו ניטל מעצם המלצתו של מומחה אחד לגבי מינויו של אחר, ונזכיר: "הכלל הוא שבית המשפט רשאי להסתייע בדעתו של מומחה רפואי שמונה על ידיו לעניין הצורך במינוי מומחה רפואי בתחום אחר. אולם המלצתו, של המומחה, אינה מחייבת את בית המשפט" רע"א 7039/00 שלמה אליוף נ' סורג שטרנברג (לא פורסם). 8. בנסיבות אלו ובהתאם לחומר המצוי בפני יש תשתית ראייתית מספקת למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה, ויש בתלונותיו של התובע משום ראשית ראיה לקיומה של נכות שכזו בתחום זה. 9. לפיכך אני ממנה את ד"ר ברג מונל כמומחה בתחום הנוירולוגיה. 10. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 30.10.2003 ומיום ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד? ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו. ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיו הרפואיות של התובע עובר לתאונה, אם היו לו כאלה. 11. על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986. 12. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום. 13. בשלב זה, תשאנה הנתבעות בשכ"ט המומחה הרפואי. 14. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 יום מבדיקתו את התובע ותשלום שכ"ט. מינוי מומחהתאונת דרכיםמומחהנוירולוגיה