כאבי גב תחתון בצבא

להלן פסק דין בנושא כאבי גב תחתון בצבא: פסק דין 1. ערעור זה עניינו פגימה הקשורה עם כאבים בגב-התחתון. 2. המערער פנה לקצין-התגמולים בתביעה להכיר בו כ"נכה", לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ה'תשי"ט - 1959 [נוסח משולב], וזאת בגין הפגימה האמורה לעיל. 3. בתאריך 14.11.02, הודיע קצין-התגמולים למערער, כי החליט לדחות את תביעתו וזאת בהסתמך על תוצאות הבדיקות ועל חוות-דעת רפואית, מיום 01.10.02, שלפיה, הגיע לכלל מסקנה כי לא קיים "קשר סיבתי" בין הפגימה האמורה שממנה סובל המערער, לבין תנאי-שירותו הצבאי, כמשמעות ביטוי זה בסעיף 1, לחוק הנכים. 4. על החלטתו הנ"ל של קצין-התגמולים הגיש ב"כ המערער את ערעורו הנוכחי, ביום 20.01.03. 5. חוות-הדעת הרפואית מיום 01.10.02, הנזכרת בסעיף 3 של פסק-דין זה, היא חוות-דעתו הרפואית של ד"ר דניאל פלוטקין. ד"ר דניאל פלוטקין מציין בחוות-דעתו דלעיל, כי בשירותו בצה"ל עבד המערער כנהג (אוטובוס ורכב כבד). הכאבים בגב-התחתון הופיעו, לדברי המערער, בעקבות העבודה המאומצת במהלך השירות. לפני כ-3 שנים, מפאת התקף חריף של כאבים, טופל במשכך כאבים ואף הומלץ לעבור טיפול-ניתוחי. עבר בירור מקיף כולל בדיקות C.T. (טומוגרפיה ממוחשבת) ו-M.R.I. (בדיקה בתהודה מגנטית), מיום 22.01.02 ונמצאו סימנים של בעיה דסקוגני בגובה L4 -L5, בצד ימין. לדעת ד"ר דניאל פלוטקין, לרמות המימצא הפתולוגי לא נמצאה עדות חד-משמעית שהמימצא הנ"ל נגרם בעקבות סוג עבודתו של המערער בשירות הצבאי. 6. לכתב-הערעור צורפה חוות-דעת רפואית מטעם המערער, מיום 01.01.03, של ד"ר ניסים אוחנה, שלטענת המערער, יש בה כדי לסתור את האמור בחוות-הדעת הרפואית, עליה סמך קצין-התגמולים, בדחותו את תביעת המערער, כאמור בסעיף 3 של פסק-דין זה. 7. בחוות-דעתו הרפואית הנ"ל מגיע ד"ר ניסים אוחנה כלל סיכום, שלפיה עבודתו של המערער לאורך שנים, חשפה אותו לנזקי ויברציה הנוצרת במהלך פעולת הרכב בזמן הנסיעה. 8. עוד מוסיף ד"ר ניסים אוחנה וקובע: - "הוויברציה אליה נחשף המערער במהלך עבודתו, היתה בבחינת רצף של אירועים מיזעריים החוזרים על עצמם לאורך זמן ממושך, שלכל אחד מהם אין השפעה מוחלטת על מצב ביראותו של המערער אלא לכולם יחד אפקט מצטבר לאורך זמן שהביא למחלתו הנוכחית של המערער. לפיכך, יש לראות בעבודתו של המערער כנהג גורם שלו תרומה משמעותית בהופעת מחלתו הנוכחית, שהינה למעשה מחלה מקצועית". 9. בהחלטה שניתנה על-ידינו ביום 06.02.03 קבענו ערעור זה, לישיבה ראשונה, ליום 23.03.03 ובסופו של דבר הוחל בשמיעת ההוכחות ביום 06.03.08. המשך שמיעת ההוכחות נקבע לימים 25.06.08 ו- 13.07.08. 10. ביום 05.06.08, הגישה לנו ב"כ המערער בקשה, שבה היא עותרת למחוק את הערעור מאחר ואין המערער יכול לעמוד בהוצאה הכספית הדרושה בהעדתו של המומחה-הרפואי מטעמו, ד"ר ניסים אוחנה. 11. ב"כ המשיב בתגובתו מיום 22.06.08 מסכים למחיקת הערעור והוא מוותר על הוצאות המשפט ושכר-טירחת עו"ד. 12. כמבוקש ע"י ב"כ המערער ובהסכמת ב"כ המשיב - אנו מורים בזה על מחיקת הערעור. 13. החלטת קצין-התגמולים מיום 14.11.02 - נשארת על כנה. 14. אין צו להוצאות משפט ושכר-טירחת עו"ד. 15. הדיונים הקבועים לערעור זה, לשם שמיעת ההוכחות, לימים 25.06.08 ו- 13.07.08 - בטלים בזה. על ב"כ הצדדים להודיע לעדיהם על דבר ביטול מועד הדיונים.עמוד השדרהצבאכאבי גב / בעיות גבשירות צבאי