נפילה לאחר ירידה מהאוטובוס

האם נפילה לאחר ירידה מאוטובוס נחשבת "תאונת דרכים" ? סלע המחלוקת בין הצדדים היריבים הוא בשאלת נסיבות קרות התאונה, היינו האם האירוע נופל לגדרה של תאונת דרכים לנוכח טענת חברת הביטוח כי לא מדובר בתאונת דרכים וכי האירוע התרחש לאחר שהנפגע השלים את יציאתו מן האוטובוס וכי נפילתו נגרמה למעשה כתוצאה מתחזוקה לקויה ושיבושים במדרכת הרחוב. להלן פסק דין בנושא נפילה לאחר ירידה מהאוטובוס: פסק דין חלקי 1. ראשיתה של התביעה באירוע מיום 15.12.1997, בו נפגע (להלן: "הנפגע") בדרכו לעבודתו, לאחר שירד מאוטובוס המבוטח בידי הנתבעת מס' 1. התובע אשר הכיר בתאונה כתאונת עבודה וקבע כי נכותו הצמיתה של הנפגע הינה בשיעור 45%, שילם וממשיך לשלם לנפגע דמי פגיעה וגמלאות נכות. התביעה בתיק דנא הינה תביעת שיבוב שהגיש התובע כנגד הנתבעת 1, ככל שייקבע כי מדובר בתאונת דרכים כמשמעה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975. לנוכח טענת הנתבעת הנ"ל כי לא מדובר בתאונת דרכים וכי האירוע התרחש לאחר שהנפגע השלים את יציאתו מן האוטובוס וכי נפילתו נגרמה למעשה כתוצאה מתחזוקה לקויה ושיבושים במדרכת הרחוב, הוגשה התביעה גם כנגד הנתבעת 2. 2. סלע המחלוקת בין הצדדים היריבים הוא בשאלת נסיבות קרות התאונה, היינו האם האירוע נופל לגדרה של תאונת דרכים כמשמעה בחוק ולכן התובע זכאי להיפרע מהנתבעת 1, כמי שהיטיב את נזקו של הנפגע, או שמא מדובר בתאונה נזיקית בגינה תחוב נתבעת 2. לפיכך הוריתי במסגרת קדם המשפט על פיצול הדיון, כך שתחילה תידון ותוכרע שאלת החבות. 3. בעדותו בפניי סיפר הנפגע כי אינו זוכר בבירור את פרטי נסיבות המקרה. "אני לא זוכר מה היה לי. אני רציתי לרדת מאחור, האוטובוס זז ואז הגיעה המשטרה ואמבולנס. לא היה לי זיכרון כלל באותו יום" (עמ' 5 שורות 1-2 לפרוטוקול). בהמשך עדותו חזר על כך שאינו זוכר פרטים מלאים אודות אירועי אותו יום, ואף אישר כי הנו נוטל תרופות בשל בעיות זיכרון וריכוז מהן הוא סובל. יחד עם זאת, זכר הנפגע כי התאונה אירעה על מדרגות האוטובוס בעת שירד ממנו, ובלשונו (עמ' 7 שורה 24 לפרוטוקול): "אתה שואל אם כאשר הגעתי לדלת, היא כבר היתה פתוחה או סגורה אני משיב שמתי שהאוטובוס עצר, ופתח אני רציתי לרדת והוא זז. אתה שואל אם כאשר קרתה התאונה הייתי על מדרגה או מחוץ לאוטובוס כבר אני משיב על המדרגה. אני לא זוכר אם על המדרגה הראשונה או השניה". ובהמשך: "האוטובוס עצר ואני רוצה לרדת והוא זז. הוא לא עצר כמו שכל הנהגים עוצרים, אני רוצה לרדת ובינתיים אני מתחיל והוא זז... לא יצאתי לאוטובוס אחר. במדרגות של האוטובוס שלו נפלתי" (עמ' 8 שורה 13). 4. אל מול גרסה זו, הציגה הנתבעת 1 באמצעות נהג האוטובוס מר צבי יוסף (להלן: "הנהג") גרסה שונה בתכלית, לפיה הנפגע נפל על המדרכה במרחק של מטרים ספורים מדלת האוטובוס: "עצרתי בתחנה עצירה מוחלטת. הנוסעים החלו לרדת וראו אוטובוס קו 2 אחריי והם היו צריכים אותו. והם כולם בריצה רצו אליו. הסתכלתי במראה, וראיתי שאחד מעד. אחד הנוסעים אמר לי שמישהו מחוץ לאוטובוס, כמעט הגיע לאוטובוס האחר, מעד ונפל". (עמ' 15 שורה 12-14 לפרוטוקול). ובהמשך: "כשאני אומר שהאיש היה כ-5 מטרים מאחורי הדלת האחורית, אתה שואל אם נכון לומר שהוא היה פחות או יותר בקו אחד עם החלק האחורי של האוטובוס אני משיב שהוא היה במרחק של מטר וחצי לפחות מדופן האוטובוס...הוא נפל כמעט בדלת אוטובוס קו 2 שהיה מאחוריי" (עמ' 19 שורות 15-18). 5. במחלוקת זו שנתגלעה בין הנצים ראיתי להעדיף את עמדתו של התובע ולבכר את הגרסה שהובאה מפי העד מטעמו. לא נעלמה מעיני העובדה שעד זה סבל ועודנו סובל מהפרעות קוגניטיביות ובעיות זיכרון, וכי פרטי האירוע שנשתמרו בזיכרונו מעורפלים למדי. יחד עם זאת, גרסתו לגבי מיקום הנפילה היתה עקבית וחשוב מכך, נתמכה בתיעוד ורישום שבחלקו נעשה סמוך למועד האירוע. יתר על כן, להבדיל מהנהג אשר הודה בחקירתו הנגדית כי "באופן כללי באגד, אם מישהו עושה תאונה עם רכוש או גוף, הוא מועמד למשפט חברים. . . אם הוא מורשע הוא צפוי לעונשים באגד" (עמ' 21 שורה 9 לפרוטוקול), הרי שלנפגע אין כל אינטרס בתוצאות המשפט. מבחינה זו הנפגע הנו עד נייטרלי חסר כל עניין או מוטיבציה להטות את הכף לצד זה או אחר. 6. כפי שציינתי, גסרתו של הנפגע נתמכת בתיעוד שנעשה בסמוך למועד התאונה, כשהחשוב שבו הנו דו"ח על נפגע באמבולנס (נ/13) אשר נרשם בידי אנשי מד"א שהגיעו לזירת האירוע ופינו את הנפגע לבית החולים. בפרק ההערות בטופס הנ"ל נרשם כדלקמן: "הנ"ל ירד מאוטובוס, החליק במדרגות, נפל ונחבל . . . ". בחקירתו הנגדית אישר הנהג כי בעת שהגיעו אנשי מד"א לטפל בנפגע, נכחו במקום רק שניים - הוא והנפגע "כאשר הגיע מד"א למקום, היינו שם רק אני והנפגע" (עמ' 20 שורה 22 לפרוטוקול). מכאן שתיאור נסיבות האירוע כפי שנרשם בדו"ח הנ"ל יכול היה להימסר על ידי אחד מן השניים בלבד. בשים לב לכך שאף הנהג עצמו הודה בחקירתו הנגדית כי "לאחר הנפילה אתה שואל אם הוא (הנפגע - א.ט) היה בהכרה אני משיב שהוא היה מבולבל ולא היה בהכרה. הוא היה ברעידות" (עמ' 20 שורה 9 לפרוטוקול), ובהתחשב בהודאתו כי הוא עצמו מסר לאנשי מד"א את גרסתו לגבי נסיבות התרחשות האירוע "אתה שואל אם שאלו אותי מה קרה לנפגע אני משיב בחיוב. אני עניתי להם שהוא נפל" (עמ' 20 שורה 24 לפרוטוקול), מתבקשת המסקנה כי הגרסה שנרשמה בדו"ח הנ"ל (נ/13) נמסרה מפי הנהג וכי רק בשלב מאוחר יותר שינה הלה את גרסתו והעלה את התיאור שהציג בפניי בעדותו. 7. איני מקבל את טענת התובע לפיה בדו"ח על תאונה שמסר הנהג לאגד נרשם מפיו כי הנפגע נפל על מדרגת האוטובוס. עיון בדו"ח הנ"ל (ת/2) מלמד כי הנהג מסר שהנפגע "נפל במדרכה". חרף זאת, לדעתי הגרסה שמסר הנפגע ואשר נתמכה בדו"ח מד"א (נ/13) היא הגרסה הנכונה לגבי נסיבות אותו אירוע. 8. למותר לציין כי הנפגע חזר בעקביות על אותה גרסה בהזדמנויות אחרות. כך למשל בתעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה מיום 10.1.98 (נ/4) נרשם כי התאונה ארעה "בזמן ירידה מהאוטובוס נפל ונפגע בראש". בתביעה לקביעת דרגת נכות (נ/5) נרשם מפי הנפגע "תוך כדי ירידה מאוטובוס נפלתי ונחבלתי פגיעת ראש קשה". אף בפרוטוקול הועדה הרפואית של המל"ל (נ/8) נרשם מפי הנפגע "בזמן שירד מהאוטובוס נפל ונפגע בראש". בדו"ח עובדת שיקום המצורף לפרוטוקול הנ"ל נרשם כי "לדבריו, נפגע בתאונת דרכים בדרכו לעבודה . . . ירד מהאוטובוס כשהחל האוטובוס לנסוע, הוא נפל ונחבל בראשו, כתוצאה מכך סבל מחוסר זיכרון". נכון הוא שהתיאור הנ"ל נשמע מפי הנפגע עצמו, אולם יש בו כדי להצביע על עקביות גרסתו לאורך כל הזמן. 9. במאמר מוסגר אוסיף כי על אף שהנהג ציין כי התאונה ארעה בסמוך לאוטובוס האחר, אליו בקש הנפגע לעלות וכי נהגו של אותו אוטובוס הבחין במקרה, וחרף העובדה ששמו של אותו נהג היה ידוע ואף נרשם בדו"ח שהוגש לאגד אודות התאונה (ת/2) לא הוזמן אותו נהג לעדות. הימנעותה של הנתבעת 1 מלזמנו לעדות מקימה נגדה חזקה כי אילו הוזמן, היתה גרסתו פועלת לרעתה. אם תומר כי אותו עד כלל לא הבחין באירוע, יש בכך כדי לעורר תמיהה שכן לדברי הנהג התרחשה התאונה בקרוב מאוד לאוטובוס האחר. תמוה כיצד זה הנוסעים הפנו את תשומת לבו לכך שהנפגע נפל, ולא עשו כן לנהג האחר שעפ"י גרסת הנתבעת היה קרוב יותר לזירת ההתרחשות. 10. עוד אני מוצא להוסיף כי בתביעה הנזיקית שהגיש הנפגע כנגד הנתבעת לפי חוק הפלת"ד, ראתה נתבעת זו להגיע עמו להסדר במסגרתו שלמה לידו סך 120,000 ₪ מעבר לתשלום התכוף ששולם לו ומעבר לתקבולי המל"ל. נכון הוא שבכתב הקבלה והשחרור (נ/10) נאמר כי התשלום נעשה לפנים משורת הדין ומבלי שיהא בו משום הודאה בחבות, יחד עם זאת, יש להניח כי אילו סברה הנתבעת כי לא מדובר בתאונת דרכים כמשמעה בחוק הפלת"ד לא היתה ניאותה לשלם לנפגע כל סכום שהוא. 11. סיכומו של דבר, אני קובע כי האירוע נשוא הדיון הנו בגדר תאונת דרכים במשמעות חוק הפלת"ד ומורה על כן על דחיית התביעה כנגד הנתבעת 2. התובע והנתבעת 1 ישלמו לנתבעת 2 הוצאותיה בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ בחלקים שווים, באופן שכל אחד מן הצדדים הנ"ל ישלם מחציתו של הסכום וזאת תוך 30 יום. נפילהאוטובוסנפילה באוטובוסתאונות נפילה