נפילת חלק מהתקרה על הראש

להלן פסק דין בנושא נפילת חלק מהתקרה על הראש: פסק דין בפני תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף, שנגרמו לתובעת, לטענתה, באירוע מיום 05/12/04. לטענת התובעת, הרי שבמועד זה שהתה עם בנה במרפאה האורטופדית בבית החולים "הדסה" עין - כרם, כאשר במהלך שהייה זו נכנסה לחדר שירותים הקרוב למרפאה - "וכשסגרתי את הדלת הרגשתי שמשהו נופל לי על הראש, מה שנפל לי על הראש זה חלק מהתקרה." לטענת התובעת - מיד פנתה היא לאחת האחיות בדלפק, אך לא נמצא באיזור איש תחזוקה אשר יסייע בדבר. ביום 09/12/04 פנתה התובעת בכתב אל הנתבעת ותיארה את שאירע לה, כאמור לעיל. לאחר שמיעת הראיות בתיק, יש לקבוע, כי התובעת שכנעה אותי, כי במועד האמור נפל על ראשה חלק מתקרת השירותים וזאת לאור עדותה בפני וכן לאור עדות נציג הנתבעת ולפיה לאחר בדיקה התברר, כי "…הייתה תקרה על הרצפה בצד…", נתון המתיישב עם גרסת התובעת. לנתבעת חובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי התובעת בסיטואציה נשוא התיק ועצם נפילת חלק מתקרת השירותים על ראש התובעת מלמד על קיומה של רשלנות מצד הנתבעת. ובאשר לנזק; התובעת טוענת, כי בגין האירוע לא רק שסבלה מכאב בראשה, אלא שראייתה נפגעה. לטענתה, ביום שלאחר האירוע פנתה לרופא עקב טשטוש בראייה וזה אמר לה, כי "יש לי התפוצצות של זגוגית העין" והיא נאלצה להיות במעקב רצוף מה גם ש"המצב מאוד מפריע לי, הזבוב מסתובב לי כל הזמן בעין." התובעת צירפה לכתב תביעתה, אישור רפואי ערוך על ידי ד"ר שטרסמן ישראל מיום 05/01/05 ולפיו: "לנ"ל יש הפרדות של הזגוגית בעין ימין. זה הופיע יום לאחר שקיבלה מכה בראש. לא ניתן לשלול את האפשרות שההפרדות של הזגוגית הופיעה בעקבות המכה שקיבלה בראשה יום קודם לכן." (הדגשה שלי - א.ב.נ.). כן צירפה מסמכים רפואיים מחודש דצמבר 2005/2006 ולפיהם, נמצאת היא במעקב עקב הפרדות זגוגית בעין ימין. התובעת לא צירפה חוות דעת רפואית, אשר תקבע חד משמעית, כי הפרדות הזגוגית בעין ימין הנה תוצאת החבלה בראשה. הנתבעת הגישה מנגד את מכתבו של פרופ' בנין, רופא עיניים הקובע כדלקמן: א. א. אצל התובעת קיימת ככל הנראה הפרדות זגוגית בשתי העיניים ולא ניתן לקבוע מה גרם לכך. ב. ב. תופעת הפרדות הזגוגית מתרחשת באופן טבעי אצל רוב האוכלוסיה עם הגיל. ג. ג. מבדיקה שנערכה לתובעת כשנה לאחר האירוע עולה, כי לא נגרם לרשתית כל נזק. ד. ד. יתכן שהתובעת סבלה מקוצר ראיה כלשהו, שכן עברה ניתוח LASIK - "אחוז לא מבוטל של עיניים העוברות LASIK מפתחות הפרדות זגוגית..." נציין, כי גם מומחה זה מציין, כי לא ניתן לשלול, כי חבלה עשויה להקדים מעט התפתחות הפרדות זגוגית. מכל המפורט לעיל עולה, כי התובעת לא הצליחה לשכנעני, כי החבלה היא זו שגרמה לה להפרדות זגוגית וכן לא הצליחה להראות מה מצבה העדכני. התובעת לא הצליחה להראות נזקים נוספים שנגרמו לה, למעט בגין רכיב של כאב וסבל. בנסיבותיו של תיק זה, אני קובעת לתובעת פיצוי בגין רכיב הנזק, שענייננו "כאב וסבל" בסך של 5,000 ₪. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 5,000 ₪ כאמור וכן סך של 178 ₪ בגין אגרת בית המשפט והכל בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק - דין זה, שאם לא כן ישאו הסכומים ריבית והפרשי הצמדה כחוק והכל מיום 23/01/08 ועד לתשלום בפועל. הודעה לצדדים זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום ממועד קבלת פסק - דין זה בידיהם. תקרהנפילה