פריקת כתף בצבא

להלן החלטה בנושא פריקת כתף בצבא: החלטה זהו ערעור על החלטת קצין תגמולים מיום 23.2.06 ולפיה קבע קצין התגמולים, על בסיס חוות דעת רפואית מתאריך 29.1.06, כי המערער סבל קודם לשירות מפריקות חוזרות של כתף ימין על רקע חוסר יציבות קדמית וללא כל קשר לחבלות מיום 7.3.05 ו- 14.3.05 ולכן דחה את תביעת המערער להכיר בקשר בין פריקות הכתף שאירעו למערער בתקופת שרותו לבין שרותו. המערער נולד ביום 10.11.1981 בארגנטינה ועלה לישראל ביום 31.7.02. המערער התגייס לצה"ל ביום 25.8.03 בפרופיל 97. המערער שירת בחיל האוויר ביחידת טילי כתף. על פי תצהירו, במרץ 2005 במהלך הקפצה לתרגיל, רץ מהר לאסוף את הציוד ואת הטיל עם המנשא שלו, ותוך כדי זריקת הטיל עם המנשא לתוך רכב ההאמר, פרק את כתף ימין, לראשונה בחייו. הוא חש כאבים עזים ומייד החזיר את הכתף למקומה. מאחר והיה בשטח, לא קיבל טיפול רפואי ולאחר שהכאבים פחתו בהדרגה חזר לפעילות. בגין אירוע זה מולא דו"ח פציעה בו נרשם התאריך 7.3.05. כשבוע לאחר מכן בתרגיל מסכם שארך כארבעה ימים, במהלכו תורגל פינוי פצועים, כאשר זרק את הטיל עם המנשא על ההאמר פרק שוב את הכתף, חש כאבים עזים ושוב החזיר לעצמו את הכתף למקום. ד"ר שזר, המומחה מטעם קצין התגמולים, בדק את המערער ובהסתמך על חמישה רישומים רפואיים קבע כי המערער סבל מפריקות חוזרות של כתף ימין גם לפני האירועים במרץ 2005. המסמכים הרפואיים עליהם הסתמך ד"ר שזר הם: · בתאריך 8.3.05 נכתב: "לדברי החייל סובל מפריקות חוזרות של כתף ימין, אינו זוכר את האירוע הראשון. לדבריו פרק גם לפני שבוע ולא פנה. אתמול לאחר סחיבת פצועים עשה תנועה חדה עם היד. החזיר את הכתף לבד". · 13.3.05: פריקות כתף ימין חוזרות. מציין אירוע אחרון לפני כשבוע פעמיים. · 14.3.05: ידוע כסובל מפריקות חוזרות של כתף ימין. · 24.3.05: פרק את הכתף לפני שבועיים. סובל מפריקות חוזרות בכתף ימין. אינו זוכר את האירוע הראשון. · 4.4.05: סבל מפריקת כתף ימין בגיל ילדות. 4. המערער הגיש חוות דעת של ד"ר ארבל, שבחן את כל המסמכים וכן קרא מכתב של הרופא המטפל של המערער מארגנטינה. ד"ר ארבל מצא כי המערער לא סבל מכל בעיה בכתפיו קודם לשרותו הצבאי וכי הפריקה הראשונה בחייו ארעה לו בעת שרותו הצבאי. 5. ד"ר שזר בחוות דעתו המגיבה כתב, כי, לדעתו, השאלה שעומדת לדיון אינה שאלה רפואית, אלא שאלה עובדתית, דהיינו האם היו או לא היו פריקות של כתף ימין לפני השרות בצה"ל. ד"ר שזר מפנה לאותם מסמכים שבחן בחוות דעתו הראשונה. 6. במועד ההוכחות הועדה שמעה את שני המומחים ד"ר שזר וד"ר ארבל וכן את עדותו של ד"ר אבי אלישע, אשר חתם על הרישום הרפואי מיום 4.4.05. עוד שמעה הועדה בדיון ההוכחות את המערער ואת דודו של המערער, מר חורחה גלייזר (להלן: "הדוד"). דיון והכרעה 7. השאלה העומדת במחלוקת בין הצדדים היא השאלה האם למערער היתה פריקת כתף לפני שרותו הצבאי, כפי שטוען המשיב או שהפריקה במהלך השרות היתה הפריקה הראשונה, כטענת המערער. 8. ב"כ המשיב בסיכומיו מפנה לכך שבמסמך 8 לתיק הרפואי נכתב: "לדברי החייל סובל מפריקות חוזרות בכתף ימין... אינו זוכר את הארוע הראשון, לדבריו גם פרק לפני שבוע...". ב"כ המשיב טוען כי הרופא, ד"ר גורי, לא היה כותב באותו מסמך "פריקות" בלשון רבים אילו היה מדובר רק בפריקה אחת קודמת. עוד מפנה ב"כ המשיב בסיכומיו למסמך נוסף של ד"ר ליאונוב בו מתייחס הרופא לפריקות חוזרות (מסמך 3/ב לתיק הרפואי), וכן למסמך של ד"ר אלישע מ - 4.4.05 בו נכתב שהמערער אמר שאינו זוכר מתי היתה הפריקה הראשונה וכן שמדובר בפריקת כתף בגיל ילדות. 9. ב"כ המערער בסיכומיו טוען כי יש לתת אמון בעדותו של המערער ושל דודו, אשר תמך בעדות המערער והצהיר גם הוא כי המערער לא סבל מבעיות בכתף לפני הגיוס וכי היה יודע על כך, לו היה הדבר כך, משום שהיה בקשר קרוב עם המערער בארגנטינה. עוד טוען ב"כ המערער כי המערער התגייס עם פרופיל 97 וטרם החבלות ממרץ 2005 הוא מילא מספר פעמים שאלונים אודות מצבו הבריאותי וענה בשלילה על כל השאלות, לרבות על שאלה מפורשת האם סבל בעבר מפריקות כתף. יתר על כן, ניתן לראות כי המערער מילא את השאלון ברצינות ובאמינות משום שציין בסעיף אודות מחלות בעבר, כי אושפז בגיל שנה בגין בקע, כי היה לו שבר באצבע, כאבים בשוק, קשיים בנשימה וכי אביו טופל פסיכיאטרית. מדובר בשאלונים רבים שקדמו למרץ 2005 (שאלון מ - 25.8.03 ומ- 4.11.03 מ - 27.11.03 , מ - 1.12.03 ומ-22.3.04), אותם מילא המערער בהזדמנויות שונות במהלך השירות, ובאף לא אחד מהם צוינה פריקת כתף בעבר. לראשונה מופיע ציון של פריקת כתף בשאלון מיום 28.3.05, לאחר הפריקות בשירות. 10. לאחר ששמענו את עדות המערער ודודו, הוועדה נותנת אמון מלא בעדותם וקובעת כי המערער לא סבל מפריקות כתף בילדותו. 11. תימוכין לעדותם של המערער והדוד יש לראות בכך, שבכל השאלונים הרפואיים שמילא המערער קודם לגיוסו ובמהלך שירותו קודם למרץ 2005, הוא מצא לנכון למלא בפרטי פרטים בעיות רפואיות שלו ושל בני משפחתו, אך לא ציין כל בעיה בכתף. ראו רשימת השאלונים בסעיף 10 לעיל. 12. יתר על כן, הרישומים הרפואיים עליהם נסמך ד"ר שזר אינם אומרים במפורש כי המערער סבל מפריקות כתף קודם לגיוס, אלא להפך ניתן לראות מן הרישומים כי ההתייחסות היא לפריקות הכתף מתקופת השרות. העובדה שנרשם "אינו זוכר את האירוע הראשון" ברישום מיום 8.3.05 אין בה כדי להוכיח כי המערער פרק את הכתף קודם לאירועים בשירות. לו היה נאמר בצורה חיובית, כי המערער פרק כתף לראשונה בגיל ילדותו, כי אז היה בכך כדי להוות הוכחה, אולם למול יתר המסמכים ועדותם המשכנעת של המערער ודודו, הרי שאין מקום לקבוע אחרת. 13. אשר לעדות ד"ר אלישע, הרי שמהכתוב במסמך מע/1, אשר הוא המסמך המקורי, שהוגש לועדה, עולה, על פי פיענוח של הועדה, כי נרשם שם: "לא ציין פריקת כתף בגיל ילדות", בניגוד לפענוח שנטען ע"י המשיב כי נרשם "לציין פריקת כתף בגיל ילדות". לעניין זה ד"ר אלישע הובא לעדות, אך לא יכול היה לסייע לוועדה, כיוון שלא זכר את המקרה וכתב היד אינו כתב ידו, אלא כתב היד של החובש (ראו עמוד 8 לפרוטוקול). עוד יש לראות במסמך כולו (מע/1) שבו רשומות בדיקות של רופאים שונים נוספים, תמיכה בגרסת המערער, באשר הרופאים האחרים מציינים שתי פריקות כתף בלבד ואינם מזכירים פריקות בגיל הילדות. 14. לפיכך, הועדה קובעת כי המערער לא סבל מפריקות בגיל הילדות והפריקה הראשונה ארעה לו בזמן השירות הצבאי ועקב השירות הצבאי. סוף דבר הערעור מתקבל ונקבע קשר של גרימה בין מצב כתף ימין של המערער לבין תנאי שירותו. המשיב ישלם למערער את הוצאות חוות הדעת (עד לסכום של 3,000 ₪) כנגד קבלה מקורית וזאת בתוך 30 יום מיום שתוגש למשיב הקבלה המקורית. המשיב ישלם למערער שכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה ע"י ב"כ המשיב. התיק הרפואי מוחזר למשיב. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה. שירות צבאיכתפייםצבא