תביעה בגין עבודות בניה ושיפוץ

להלן פסק דין בנושא תביעה בגין עבודות בניה ושיפוץ: פסק דין 1. התובעים, בעלי בית ברחוב אלעזר החורני 10 תל אביב (יחידה 5) (להלן: "הבית") הגישו תביעה נגד הנתבע, אשר עוסק בעבודות בניה ושיפוץ. 2. בחודשים יולי - נובמבר 2001 ביצע הנתבע עבודות בניה ושיפוץ ביחידה 4, בבית ברחוב אליעזר החורני 10 תל אביב. דהיינו - בנכס הצמוד לבית התובעים. 3. התובעים טענו, כי במהלך העבודות ועוד לפני שהוקמו הפיגומים לעבודות טיח בחזית הצפונית של הנכס, פנה התובע 1 מספר פעמים לנתבע וביקש לוודא כי הטיח אותו הוא מתכוון לבצע בנכס לא יחדור לחזית הבית, בין היתר, כדי לא לפגוע במראה האחיד של חזית הבית. 4. התובעים טענו, כי באחד מהימים בחודש נובמבר הם חזרו מעבודתם וגילו כי חלק מחזית הבית שלהם טויח בטיח צהוב, צבע הטיח של הנכס ביחידה 4, וזאת שעה שטיח הבית שלהם הוא "טיח וולך" טיח יקר בצבע קרם לבן. כמו כן, טענו התובעים, כי הנתבע או מי מטעמו כרת מספר רב של ענפים מעץ המקדמיה העמוס בפרי אשר שייך לתובעים וגרם לו לנזק. 5. התובעים טענו כי הנתבע הודה באחריותו לנזק והבטיח להשיב המצב לקדמותו אך לא עשה כן. 6. רכיבי התביעה הם כדלקמן: עלות תיקון חזית הבית בטיח מסוג "וולך" 6,435 ₪ עלות חוות דעת מקצועית 585 ₪ נטיעת עץ מקדמיה 1,000 ₪ סה"כ 8,020 ₪ 7. הנתבע טען כי יש לדחות את התביעה מהנימוקים כדלקמן: א) העדר יריבות - שכן אין קשר עסקי, ו/או אישי ו/או אחר בינו ובין התובעים, ואם לתובעים טענות באשר למיקום הגבול בין קיר הנכס וקיר הבית - יש להפנות הטענות לבעלי הנכס ולא לנתבע. ב) אין להסתמך על חוות דעת אשר צורפה לכתב התביעה, שכן הנתבע עצמו מתוך רצון לשמור על שלום בית בין לקוחותיו בעלי הנכס ובין התובעים, רכש "טיח וולך" בהתאם למספר סידורי שקיבל מהתובע וטייח את השטח ברוחב של כ-30 ס"מ משמאל למרזב בהתאם לדרישת התובעים. ג) באשר לעץ המקדמיה: הנתבע טען כי היו ענפים אשר פלשו לשטח הנכס, ולפיכך, בין כך ובין כך אינם קנינם של התובעים. כמו כן, ציין כי לא כרת כל ענפים. ד) הנתבע טען כי לאחר שביצע את תיקון הטיח אין אפשרות להבחין בין הטיח הישן והחדש ואין כל הצדקה לבצע טיוח נוסף. 8. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ועיינתי בכל החומר שהוצג בפני, הגעתי למסקנה ולפיה יש לקבל את התביעה ברובה מהנימוקים כדלקמן: א) הנתבע הוא אשר גרם לנזק לטיח ולא בעלי הנכס ועל כן האחריות רובצת עליו מכח הדין ולא "לפנים משורת הדין" כפי שהוא טוען. ב) התובע צרף לכתב התביעה חוות דעת של האדריכל אלי אליקים, אשר גם התייצב לעדות. עפ"י עדותו של מר אליקים הצבע שבו צבע הנתבע את קטע החזית אינו בגוון הדומה לקטע החזית של השכן הצמוד או של התובעים ודבר זה פוגע במרקם היחודי של הטיח. האדריכל ציין, כי על מנת להשיב את המצב לקדמותו ולמראהו המושלם, יש לצפות את כל החזית הקדמית של בית התובעים בשכבת שליכט של "וולך", שכן כל סדרת יצור של טיח זה שונה מקודמתה. האדריכל ציין כי עלות העבודה הצפויה היא בסך של כ-5,500 ₪ וציין, כי "לצורך קבלת אומדן מדויק אחר יש לפנות לקבלת הצעות מקבלים המורשים ליישם את הטיח הנדון". התובעים צרפו במהלך הדיון תמונות של חזית הבית וכן הצעת מחיר שניתנה ע"י מרדכי וולך בע"מ מיום 13/6/2002 ולפיה העלות (כולל עבודה) היא בסך 5,600 ש"ח + מע"מ. כמו כן, צרפו חשבונית מיום 14/3/2002 ממנה עולה כי עץ המקדמיה נכרת תמורת סך 416 ש"ח. ג) מהתמונות אשר הגישו התובעים עולה כי אכן קיים הבדל בגוונים. אמנם, לא כל אדם מקפיד בענינים אלו ובהחלט יתכן, כי אנשים אחרים היו מוחלים לנתבע ולאחר שביצע תיקון טיח היו מוותרים על דרישותיהם הנוספות, אך בימ"ש איננו יכול לכפות על אדם להיות ותרן או פשרן. נושא אחידות צבע הטיח ושכבת הטיח מהותי ביותר בעיני התובעים והוא מפריע לתובעים ושוכנעתי, כי הנושא הוא "בנפשו" של התובע ולא הוגשה תביעה רק על מנת לקנטר את הנתבע ולהציק לו. בנסיבות אלו, משגרם הנתבע לנזק, הרי שיש להשיב את המצב לקדמותו ובנסיבות אלו מקובלת עלי הצעת המחיר שהגיש התובע על סך 5,600 ש"ח + מע"מ, הצעה אשר לא נסתרה ע"י הנתבע. ד) באשר לעץ המקדמיה: התובע לא הוכיח קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לעץ ובין פעולה ו/או מחדל של הנתבע. הנתבע מכחיש כי פגע בעץ (סעיף 8 לכתב ההגנה). תמונות העץ אשר הוגשו ע"י התובע אינן יכולות לסייע, מאחר ולא ידוע באיזה תאריך צולמו תמונות העץ לפני הנזק הנטען, שכן יכול להיות שארע נזק לעץ ללא קשר לנתבע כלל. נטל הראיה הוא על התובע בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה" ולא שוכנעתי, כי התובע הוכיח קשר סיבתי בין מעשי ו/או מחדלי הנתבע ובין מצבו של העץ. 9. לסיכום: א) לאור האמור לעיל אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך 5,600 ש"ח + מע"מ בתוספת הוצאות משפט בסך 800 ש"ח ובסה"כ 6,400 ש"ח. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד התשלום בפועל. ב) המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.בניהעבודות בניהשיפוצניקשיפוצים