בקשה לביטול צו עיקול זמני

להלן החלטה בנושא בקשה לביטול צו עיקול זמני על חנות תכשיטים: החלטה 1. בקשה לביטול צו עיקול זמני שניתן לבקשת המשיבה בבש"א 18926/06 ביום 30.8.06 על ידי סגן הנשיא הש' פלפל אשר דנה אף בתיק העיקרי בין המשיבה למבקשים בת.א. 2585/02 הנמצא בשלב הוכחות בו נתבעים המבקש 2 בגין גניבות תכשיטים מהמשיבה והמבקשים האחרים בגין שיתוף פעולה והסתרת הגניבות. נשוא צו העיקול הינה תכולת חנות תכשיטים בשם "זהב" הנמצאת ברח' ויצמן 84 בכפר סבא. העילה לבקשה לצו עיקול הזמני הינה, כי נטען מפי המשיבה, כי המבקשים 2 ו-3 הבריחו רכוש - זכות בדירת מגוריהם שעוקלה עיקול זמני וזאת משום שנפלה תקלה ברישום העיקול. כתוצאה מכך העיקול לא נרשם והמשיבים 2-3 הצליחו למכור את דירתם זו ומחצית דירה נוספת ונטען כי הבריחו את תמורתן. 2. צו העיקול הזמני של תכולת החנות "זהב" בוצע באמצעות תפיסה שנעשתה ביום 31.8.06 ובה נתפסו כ- 21.5 ק"ג תכשיטי זהב ובנוסף לכך תכשיטי זהב משובצי יהלומים, ושעונים כאשר לטענת המשיבה ערך הסחורה שנתפסה הגיע ל - 2,500,000 ₪. המשיבה טוענת שהבקשה לעיקול בעיקרה נובעת מהברחת הנכסים שנעשתה על ידי המבקשים 2-3 וכי העסק המתנהל בחנות הרשומה פורמלית ע"ש X שהיא חותנתו של המבקש 2, ואמה של אישתו - המבקשת 2, הרי בפועל תכולתה שייכת למשיב 2 ותכולה זו נרכשה מכספי גנבות שגנב המשיב 2 מהמשיבה או מכספי נכסים שהבריח לרבות תמורת מכירת הדירה. לבקשה להטלת העיקול צרפה המשיבה בין השאר הקלטות שנעשו על ידי חוקרים של המבקש 2 בהן הוא מציין כי הוא הבעלים העסק המתנהל בחנות "זהב" . 3. המבקשים עתרו לביטול הצו בטענה שהטובין שנתפסו הינם של המבקשת תכשיטי השרון בע"מ, ובתמיכה לבקשה צרפו את תצהיריהן של הגב' X וזיוה מן שנטען שהן היו הבעלים של החנות יחדיו וממועד מסויים נפרדו ורק הגב' X הינה הבעלים של העסק. המבקשים 2 ו-3 לא הגישו כל תצהירים בעצמם. המבקש 2 כאמור למרות דבריו שהוקלטו לפיהם הוא הבעלים של העסק לא הגיש תצהיר והמצהירות טוענות בתצהיריהן כי יש לראות בדבריו משום דברי רהב בלבד. הדירה של המבקשים נרכשה שלא באמצעות כספי הגניבה והחנות נפתחה על ידי המצהירות טרם מכירת הדירה ב- 2005. 4. יש לציין כי המבקש 2 הועמד לדין בגין גניבת תכשיטים מהמשיבה ,הורשע וריצה את עונשו. במהלך חקירת המשטרה נתפסו תכשיטים גנובים בסך של כמיליון ₪ ונטען כי יתר התכשיטים לא נתפסו ולפיכך הוגשה התובענה בתיק העיקרי בניכוי הסכום שנתפס. 5. המצהירות מטעם המבקשים לא יכלו להסביר את הפער בין כמות התכשיטים שנתפסה בחנות המגיעה לכ- 21.5 ק"ג שערכה לפי דברי המצהיר מטעם המשיבה כ- 2,500,000 ₪ לעומת השקעתן בחנות בסך של כ- 452,000 ₪. אם נקבל את המחיר בו נוקב ב"כ המבקשים הרי ששוי הרכוש מגיע לכל הפחות למחצית, דהיינו ל- 1,250,000 ₪. המצהירות יכלו להביא מסמכים המעידים על "גידול ההון " הבלתי מוסבר באמצעות מסמכים שיצביעו כי רווחיהן בחנות בתקופה מאז פתיחת החנות ועד תפיסת הסחורה - כ- 3 שנים - חימשו או שישו את השקעתן , וזאת לא עשו. מה קל יותר היה להביא את הנתונים של הנהלת החשבונות ומסמכי רואה החשבון שיצביעו על הרכישות, המכירות והרווחים שנמצברו ומוזר הדבר כי מציינות המצהירות כי בתחילה כלל לא משכו משכורות לעצמן במשך השנתיים ולא ידעו למסור פרטים על רווחי החנות ושווי הזהב. בעוד שהשותפות לא נטלו לעצמן משכורות במשך שנתיים שלוש למרות עבודתן בפועל בחנות, המבקשים 2 - 3 נטלו משכורות ולכך אין הסבר. יש לציין כי כמות הסחורה שנתפסה אינה כוללת סחורה שהיתה בשעת התפיסה בחנות בקונסיגנציה. לצורכי החלטה זו מוכן בית המשפט לצאת מנקודת הנחה כי תכשיטים מוחלפים ישן בחדש ולכן נמצאו גם מספר תכשיטים של המשיבה בחנות בעת התפיסה, אולם לצערי כוללים סיכומי המבקשים עובדות שיכולות לבוא מפי המבקשים 2 - 3 בלבד ולא אומתו בתצהיר כלשהו של המבקשים. המבקשים לא סתרו את תצהירו של מר חוזז מטעם המשיבה המציין כי בין התכשיטים שנתפסו מצויים תכשיטים של המשיבה אשר הינם מבריקים ואינם שרוטים ולא יתכן שהינם תכשיטים של המשיבה שהוחלפו על ידי רוכשים כפי שטענו המצהירות מטעם המבקשים. המצהירות מטעם המבקשים למעשה אינן מבינות מאומה בתכשיטנות ולא בכספים אחת מהן גננת לשעבר והשניה עובדת בזק לשעבר. מי שעבד בחנות והיה המוציא והמביא היה המבקש 2 ואשתו המבקשת 3, שלא הגישו תצהירים מטעמם אף שהם היו אלה שצריכים להסביר את כל התמיהות שהועלו לגבי הסחורה שנתפסה, מקורה ועלותה כי הרי רק הם המבינים בדבר. בעדותה של הגב' X טענה היא כי בעלה חיים גם הוא התעסק בעניני כספים ורכישת תכשיטים, והוא שהחליט מה שווי העסק בשעה שנפרדה משותפתה הגב' זיוה מן אולם גם בעלה לא מסר תצהיר מטעמו. הגב' זיוה מן בעדותה עת נחקרה על תצהירה מציינת כי אחת הדירות שהיא היתה שותפה עם המבקש 2 נמכרה כדי למנוע את תפיסת הדירה ומכאן שידעה כי המשיב 2 מבריח רכוש מנושיו. מתצהיר מר חוזז למדים כי המשיבים 2 ו-3 ידעו כל העת אודות העיקול הזמני שהוטל על דירתם ולמרות זאת בשל העדר רישום בטאבו מכרו את הדירה ותמורתה הוברחה ואין מידע לאן נעלמו הכספים. תצהיר זה לא נסתר באשר המבקשים 2 - 3 לא הגישו תצהירים ובכך למעשה עולה החשד מדוע המבקשים 2 ו-3 לא הגישו תצהירים וזאת מחשש להחקר אודות תצהיריהם. לאור האמור ובהעדר תצהירי המבקשים 2 -3 ומר X ובהעדר הסברים הכיצד מהשקעה של 250,000 - 450,000 ₪ ברכישת תכשיטים תוך שלוש שנים עלה שווי המלאי לשווי שבין 1,250,000 ₪ ל- 2,500,000 ₪, ובהעדר הוכחה כיצד מומנה רכישת כמות תכשיטים של 21.5 ק"ג נדחית הבקשה לביטול העיקול. המבקשים ישאו בהוצאות הבקשה בסך 10,000 ש"ח בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. עיקול זמניצוויםעיקול