עונש על החזקת נשק

להלן גזר דין בנושא עונש על החזקת נשק: גזר דין 1. הנאשם הורשע, על פי הודאתו, בעבירה של החזקת נשק. מעשיו של הנאשם התבטאו בהחזקת אקדח בקוטר 0.22 מ"ר ובו מחסנית עם 7 כדורים, בהחזקת 87 כדורים נוספים מאותו סוג וכן 9 כדורי אקדח בקוטר 9 מ"מ. 2. הנאשם כבן 38 ואין בעברו הרשעות קודמות. 3. באת כוח המאשימה הדגישה את החומרה והפוטנציאל השלילי הגלומים במעשי הנאשם, ביקשה שלא ליתן הכשר להחזקת נשק שלא כדין גם אם לא נעשה בו שימוש, ולזקוף לחובה את הטיעון כי מדובר בהחזקה לצורך הגנה עצמית. עמדת המאשימה הנה כי יש לגזור על הנאשם עונש מאסר בפועל לתקופת מספר חודשים. מנגד, באת כוח הנאשם טענה כי הנשק והכדורים הוחזקו, מאז נרכשו בשנת 2003, "מאחורי ארון" ולא נעשה בהם שימוש, מדובר במעידה חד פעמית שאינה אופיינית לנאשם וביקשה לזקוף לזכותו את הודאתו המביעה גם נטילת אחריות. עוד הפנתה באת כוח הנאשם לכך שמדובר באדם נשוי, אב לארבעה ילדים וביקשה להסתפק בתקופת המעצר של הנאשם (49 ימים). 4. העבירה בה הורשע הנאשם הנה עבירה חמורה הפותחת פתח אפשרי ומקימה פוטנציאל להיווצרותם של אירועים חמורים, פסולים ופוגעניים. על הענישה בנוגע עם עבירה של החזקת נשק שלא כדין להדגיש ולהעביר, בין היתר, גם מסר של הרתעה, על מנת לצמצם ככל הניתן מעשים מסוג זה. החזקת כלי נשק שלא כדין עלולה לגרור בעקבותיה שלל אירועים שאף אחד מהם אינו צפוי להיות חיובי שכן כלי נשק, מעצם מהותו, מגלם בתוכו פוטנציאל פוגעני. לפיכך, כאמור, על הענישה לשקף גם מימד הרתעתי. הכלל הוא, לאור הסכנות הטמונות בעבירה זו, הנו כי יש להשית עונשי מאסר בפועל גם על מי שזו הרשעתו הראשונה (ר' רע"פ 2718/04). 5. לפיכך, ולאחר שהבאתי בחשבון את הודאתו של הנאשם והעדר עברו מחד, אך את חומרת העבירה מאידך, אני גוזר על הנאשם כלהלן: א. מאסר בפועל לתקופה של שמונה חודשים, בניכוי ימי מעצרו מיום 16/8/10 ועד 6/10/10. ב. מאסר מותנה לתקופת 6 חודשים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור בתוך 3 שנים מיום שחרורו ממאסר עבירה בה הורשע. זכות ערעור לבית המשפט העליון בתוך 45 יום מהיום. נשקעבירות נשקהחזקת נשק