אי התייצבות לדיון תעבורה

מדוע נאשמים בעבירות תעבורה לעיתים נוהגים שלא להתייצב לדיון בבית המשפט לענייני תעבורה? סביר להניח כי הסיבה המרכזית היא מאחר ועונש מאסר ניתן להטיל רק בפני הנאשם ולא בהיעדר. בית המשפט ציין בהקשר זה כי: אין טעם יש לפסול בהיעדר נהג הנוהג ממילא בפסילה. אין טעם לפסול נהג ללא רישיון שלא טרח אפילו להוציא רישיון. אין טעם לתת קנס נוסף לנהג שלא שילם את קנסותיו ולכן לא חודש רישיונו. לסיכום, שפיטה בהיעדר בעבירות חמורות שהעונש ההולם אותם הוא מאסר בפועל ולא עונש אחר איננה אלא תעודת עניות ופרס לעבריינים. להלן החלטה בנושא אי התייצבות לדיון תעבורה: החלטה הרקע להחלטה 1. כדי להסביר את החלטתי, מן הראוי להבהיר כיצד הגענו (לצערנו) עד הלום. ישנה תופעה חוזרת ונשנית של נהגים המתחמקים מאימת הדין. אלו בעיקר נהגים שעברו עברות חמורות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה ברישיון נהיגה שפג תוקפו, נהיגה בזמן שכרות, ועבירות מסוג זה. הללו לא מעוניינים להגיע לבית המשפט ולכן אינם מופיעים. 2. עונשים המוטלים עליהם על ידי שפיטה בהיעדר אינם רלוונטיים. אין טעם לשפוט נהג על נהיגה בזמן פסילה ו/או ללא רישיון נהיגה לפסילה. ממילא הוא נוהג תוך התעלמות וזלזול בחוק, וקנסות אין הוא נוהג לשלם מלכתחילה. יוצא מכך שעונש המוטל בהיעדר על עבירות מעין אלו איננו אלא פגיעה בחוק ובציבור. 3. אלא שלמרות שהדברים ברורים וידועים, ובית המשפט התריע עליהם פעמים רבות, נוהגת המשטרה להתעלם מכך. נהגים הנתפסים בעבירות חמורות משוחררים ללא ערב, ללא הפקדה, ללא הבאה מיידית לפני שופט, ופעמים רבות גם עם כתובת בלתי ברורה וללא כל פרטים. בעבירות מסוג זה ידוע וברור מראש שהנאשם לא יגיע לבית המשפט וכשמגיע התיק לבית המשפט, הנאשם איננו מופיע. 4. ניסיון בית משפט זה מלמד שאין כל טעם בצווי ההבאה. צווי ההבאה לא מבוצעים כלל שכן הכתובות אינן שלמות ומעודכנות. יתירה מזו, לצערי ברוב המקרים הרי תחנות המשטרה אינן טורחות אפילו להחזיר את הצו ולדווח על אי ביצועו. 5. במקרים כאלו מבקשים התובעים כי הנאשמים יישפטו בהיעדר. אינני יכול לקבל זאת. מדובר בעבירות חמורות שהעונש ההולם אותם הוא מאסר בפועל ולא עונש אחר. אלא שמאסר ניתן להטיל רק בפני הנאשם ולא בהיעדר. כפי שהסברנו, איזה טעם יש לפסול בהיעדר נהג הנוהג ממילא בפסילה? לפסול נהג ללא רישיון שלא טרח אפילו להוציא רישיון? לתת קנס נוסף לנהג שלא שילם את קנסותיו ולכן לא חודש רישיונו? שפיטה בהיעדר במקרים אלה איננה אלא תעודת עניות ופרס לעבריינים. הדוגמאות שלפנינו 6. כדי להסביר את התופעה, אני מצרף שלושה תיקים שכולם נידונו בפני היום. המשותף להם הוא שכולם הגיעו מיחידות במשטרת איו"ש. אציין כי ישנם מקרים רבים נוספים אך אלו נבחרו באקראי כדוגמא בלבד. ונפרט: פל. 173-08 טארק בסילי: הנאשם נוהג ללא רשיון נהיגה תקף משנת 2004 ורישיונו נפסל עוד מאז 2005. הוא התבקש להזדהות אך לא עצר לשוטרים עד שנעצר במחסום. שם התחזה לאחר ונתן תעודת זהות אחרת. הוא שוחרר ללא דרך להגעתו לבית המשפט וכמובן התחמק מלהופיע. הכתובת היחידה שנתן היא מחנה הפליטים שועפט 106 ירושלים. התיק נדחה כבר במשך ארבע ישיבות ואין כל דרך להשיגו. תיק מס' 15389/07 ניב פרץ: הנאשם נוהג ללא רישיון נהיגה תקף על אופנוע. הוא לא טרח להגיע לישיבת ההקראה בבית המשפט וצו ההבאה כנגדו לא בוצע (מסיבות לא ברורות). תיק מס' 9359/08 יוסף ענאתי: הנאשם נהג ללא רשיון נהיגה ושוחרר ללא כל דרך להבטחת הופעתו. מדובר במי שמתגורר בענאתא החדשה כך שצו הבאה כנגדו איננו רלוונטי. 7. אציין שוב כי מכלול תיקים אלו איננו אלא מעט מזעיר מים התיקים מסוג זה המגיעים לבית משפט שוב ושוב. ניסיונות להתריע על המצב לא צלחו משום שהמשטרה ממשיכה שוב ושוב לשחרר נאשמים בעבירות חמורות כאשר ברור לחלוטין שאין כל סיכוי ואפשרות שהם יגיעו לבית המשפט, ונמצא חוטא נשכר. ובמיוחד, החוטא העבריין. אשר לכן, אין מנוס מההחלטה הבאה: קובע ליום 4/6/2008 שעה 13:00 את כל התיקים. התביעה תדאג להזמנת הנאשמים, ועליה להסביר במועד הדיון אלו פעולות נקטה להבטחת הופעתם של הנאשמים. בנוסף, המזכירות תזמין את קצין את"ן של מחוז ש"י ועליו להופיע במועד זה ולהסביר מדוע מוגשים תיקים מעין אלו לבית המשפט ואת שנעשה בכל תיק ותיק. הופעתו בדיון חובה העתק יישלח לקצין את"ן ירושלים ולידיעתו כי התנהלות התביעות בתיקים אלו לאחר שהוגשו איננה ראויה. זאת משום שגם אחרי שברור היה שהנאשמים אינם מופיעים, לא עשתה התביעה דבר, ויש גבול לסבלנותו של בית המשפט.משפט תעבורהדיוןאי התייצבות לדיון