עונש על הפרעה לשוטר במילוי תפקידו

להלן גזר דין בנושא עונש על הפרעה לשוטר במילוי תפקידו: גזר דין 1. הנאשם הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב אישום מתוקן בעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין התשל"ז - 1977 (להלן: "חוק העונשין") וכן בעבירה של נהיגה בשכרות לפי סעיף 62 (3) לפקודת התעבורה התשכ"א - 1961. 2. הצדדים הציגו בפני הסדר גם לעניין העונש באופן בו עתרו במשותף כי בית המשפט ישית על הנאשם עונש מאסר בפועל ל-6 חודשים בניכוי ימי מעצרו שהם 21.6.07 עד 27.7.07 וכן כי יושתו עליו עונשים נוספים, על פי שיקול דעת בית משפט, של פסילה מלהחזיק ולקבל רישיון נהיגה, מאסר על תנאי וקנס. 3. עובדות כתב האישום מלמדות כי ביום 21.6.07 בסמוך לשעה 23:50 נהג הנאשם בכלי רכב לאחר ששתה אלכוהול ובהיותו בגילופין. באותה עת שוטר אשר נסע ברכב משטרתי אחר רכבו של הנאשם, הבחין כי הנאשם במהלך נסיעתו סוטה בפתאומיות לכיוון הנתיב השמאלי, באופן בו סיכן כלי רכב אחר, אשר נסע בנתיב זה ואותו כלי רכב נאלץ לסטות בחדות לשולי הכביש כדי למנוע תאונה עם רכבו של הנאשם. בעקבות אירוע זה הורה השוטר לנאשם לעצור. הנאשם עשה כן אולם סרב לבקשת השוטר להציג תעודה מזהה, סרב לעבור בדיקה לגילוי רמת אלכוהול בגופו וכן התנגד למעצרו. 4. בתחילת טיעוניה לעונש הסבירה ב"כ המדינה את דבר הסדר הטיעון, אשר במסגרתו תוקן כתב האישום ונמחקה העבירה של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, והכול לנוכח קשיים ראייתיים שהתגלו בתיק זה לעניין עבירה זו. על רקע דברים אלו ביקשה המדינה כי בית המשפט יאשר את ההסדר ובנוסף לעונש המאסר המוסכם יושת על הנאשם עונש של פסילה בפועל לתקופה שלא תפחת משנתיים ימים וכן קנס כספי כבד ומרתיע, מאסר מותנה ופסילה על תנאי והכול לנוכח הסכנה הממשית שנשקפה לעושים שימוש בדרך לנוכח נהיגתו הפוחזת של הנאשם והעובדה כי נהג ברכב כשהוא שתוי, לאחר שהודה כי שתה שני בקבוקי וודקה יחד עם חבריו. המדינה תמכה טיעוניה בפסיקה מתאימה. 5. מאידך טען ב"כ הנאשם בזכות מרשו וציין כי מדובר באדם צעיר בן 21 אשר הודה מיד לאחר שתוקן כתב האישום וחסך זמן שיפוטי יקר. הדגיש ב"כ הנאשם כי לנאשם אין הרשעות קודמות, למעט הרשעה בודדת אחת מחודש אוקטובר 2006, בגין עבירת איומים וכי יש בהסדר העונש, בפרט עונש המאסר בפועל, כדי לקדם את אינטרס ההרתעה ועל כן עתר שלא להכביד על הנאשם בהשתת ענישה נוספת של קנס ופסילה בפועל לתקופה ממושכת. ב"כ הנאשם הדגיש כי הנאשם בא ממשפחה מרובת ילדים, עם מצב כלכלי קשה, כי הנאשם לא זכה מעולם לחינוך ופיקוח אלא סבל מהזנחה רגשית וטיפולית. עוד ציין כי הנאשם אינו שותה אלכוהול דרך קבע וכי מדובר באירוע יוצא דופן וחריג מבחינת אורחות חייו וכי בפועל זקוק הנאשם לרישיון הנהיגה לצורכי עבודה. 6. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים לעונש ובנסיבות ביצוע העבירות כמפורט לעיל סבורה אני כי הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים, הנוגע לעונש המאסר בפועל לרבות מרכיבי ענישה נוספים, לשיקול דעת בית המשפט, יש בו כדי לאזן נכונה את העונש הראוי אותו יש להשית על הנאשם ובפרט בנסיבות בהן הורשע הנאשם בעבירה של נהיגה בשכרות. עונש המאסר בפועל, שהינו חמור לכשעצמו יביא להקלת מה בעונש הפסילה ובקנס הכספי . 7. לפיכך ובאיזון כל האינטרסים העומדים על הפרק אני משיתה על הנאשם את העונשים הבאים: א. מאסר בפועל ל-6 חודשים ובהפחתת ימי מעצרו מיום 25.6.07 עד 27.7.07. הנאשם ירצה את עונשו החל מהיום. ב. מאסר על תנאי ל-4 חודשים והתנאי שהנאשם לא יעבור עבירה של נהיגה בשכרות או עבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו וזאת תוך 3 שנים מיום שחרורו. ג. אני פוסלת את הנאשם מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה לתקופה של 18 חודשים החל מהיום, אלא אם כן יוצג בפני בית משפט אישור על כי נלקח ממנו רישיון הנהיגה ביום האירוע אז תמנה הפסילה מיום 21.6.07. ד. פסילה על תנאי ל-6 חודשים והתנאי שהנאשם לא יעבור כל עבירה של נהיגה בשכרות תוך 3 שנים מיום שחרורו. בנסיבות המיוחדות של העניין אינני מוצאת לנכון להוסיף ולהכביד בהשתת קנס כספי. זכות ערעור תוך 45 יום.משטרההפרעה לשוטר במילוי תפקידושוטר