דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

להלן החלטה בנושא ערעור על דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים: החלטה 1. המבקש עותר להרשות לו לערער על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות באילת לפיו נדחתה תביעתו נגד המשיבים לפיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים. המשותף לצדדים הינו עיסוקם בתחום טיולי השטח והמדבר, לרבות הפעלת אתרי אינטרנט. המבקש טוען שהמשיבים העתיקו מאתר האינטרנט שלו תיאור של שלושה מסלולי טיולים והעלו אותם לאתר שברשותם. בהליך קמא הצביע המבקש על הפרה ביחס לתוואי מסלול הטיולים ולטקסט שבהצגת המסלול. אולם בבקשה זו הושם דגש על הניסוח יותר מתוכן המסלול. בית משפט קמא דחה את התביעה בהנמקה הבאה: "מסלולי הטיול שהכין התובע ופירסם באתר האינטרנט, אינם יכולים להיכנס לגדר יצירה מקורית, באשר אין בהם את המקוריות הנדרשת לצורך כך, לא במסלול עצמו ולא בסגנון... לסכום אינני סבורה כי מסלול כזה או אחר של טיול, נכנס לגדר 'יצירה' מוגנת. בנוסף, הסגנון בו בחר התובע, אינו ייחודי לו, תיאורי המקומות אינם פרי המצאתו, כפי שהראתי, ולכן אין לו זכויות יוצרים במסלולים אלה" 2. אודה כי ניתן להבין לליבו של המבקש. מהחומר עולה שהמבקש צבר ניסיון רב. ניכר כי אתרו מושקע. הוא הצליח להצביע על מספר משפטים או ביטויים באתר של המשיבים שדומים בסגנונם לחומר המופיע באתרו. ברם, אין די בכך. אף אם נניח שמדובר בהעתקה, החוק אינו אוסר כל העתקה שהיא אלא רק העתקה המפרה זכויות יוצרים. מספר סיבות לכך. ראשית, זכות יוצרים אינה קיימת לגבי רעיון, מה שאינו כן לגבי ביטוי (ראה סעיף 7 ב לפקודת זכות יוצרים). לעתים הקו בין רעיון לבין ביטוי אינו נקי. היכולת לתאר מסלול, למשל, במספר משפטים, רחוקה מלהיות מוגבלת. מכאן, וכפי שבית משפט קמא ציין, הפרת זכויות יוצרים מתייחסת ליצירה מוגנת ולא לכל יצירה - תהא איכותה והיקפה אשר תהא. ברי כי המדובר בענין של מידה. אכן ייתכנו מקרים בהם מטבע לשון מסוים יזכה להגנה. כך למשל בת.א (שלום) 59229/96 אקו"מ נ' פלד הוכר הביטוי "אין סוסים שמדברים עברית" כראוי להגנה. דוגמא נוספת היא הביטוי "הסיידר לא נופל רחוק מן העץ" (ת.א (שלום) 1010/88 נשר נ' רחמים) אך יש להוכיח את הייחודיות שנובעת מפרי מאמץ והשקעה של המחבר, נטל שסבורני כי המבקש לא עמד בו במקרה דנן. נקודה נוספת היא שבית המשפט הצביע על סגנון דומה באתר אחר בשפה האנגלית. 3. סיכומו של דבר, אינני סבור כי הונחה במקרה שלפנינו תשתית עובדתית מספקת כדי להוכיח שעסקינן בדרך ביטוי הראויה להגנה על פי דיני זכויות היוצרים. כאמור, מדובר בתיאור קצר של מסלולי טיול המוכרים לעוסקים בתחום ועל כן שימוש במטבע לשון כגון "נוף מדהים בפראותו", "היסטורי" וכדומה, אינו ייחודי למבקש, אף אם ישנם ביטויים מסויימים שצירופם ייחודי במידת מה למבקש, עדיין זהו עניין של מידה וחוש המשפטן מסייע לתחימת הגבול. לאמור, על העותר להפרת זכויות יוצרים להוכיח כי יצירתו עוברת רף מסוים המחייב הגנתה. כאן בית המשפט בחן את הדברים בצורה עניינית תוך יישום ראוי של הדין המחייב. טרם אסיים אוסיף שתי הערות. האחת, הבקשה למתן רשות ערעור, שנערכה על ידי עוה"ד התייחסה לטענות שונות שלא נטענו בהליך קמא. בכל מקרה ההכרעה בתביעה הנדונה אינה בהכרח מחייבת, מצב בו יגיש המבקש תביעה חדשה על סמך נתונים עובדתיים חדשים. האחרת, כי המסקנה המתבקשת מהאמור היא שהחוק אינו שואף לפתור כל בעיה, וישנם מצבים בהם השוק החופשי אמור להכריע על פי כללי התחרות המקובלים. 4. הבקשה נדחית. אין צו להוצאות.זכויות יוצרים (הפרת)