סמכות מקומית אינטרנט

בית המשפט פסק כי לאור תפוצת האינטרנט בכל רחבי הארץ ובהיעדר הוראה בחוק על הסמכות המקומית המוקנית, בהתקשרות באינטרנט, מוקנית סמכות מקומית לדון בתביעה זו בבית משפט זה (ראה: בש"א (שלום י-ם) 8033/06 חיים לוי נ' אלון שטיינברג, לא פורסם). שירותי האינטרנט, מגיעים לביתו של כל לקוח, ועיסקאות נקשרות באמצעותו. כך התוודע התובע לעיסקה המוצעת ופנה לנתבעת כדי להזמין נופש. כשם שהנתבעת, מעוניינת להגיע לכלל הלקוחות בארץ, מבלי שהללו יטרחו להגיע לכתובתה הרשומה בנתניה, ובכך מגדילה את עסקיה, כך אין להטריח את הלקוח לברר את המחלוקת בינו לבין הנתבעת, בבית משפט, שמושבו בנתניה. להלן החלטה בנושא סמכות מקומית אינטרנט: החלטה 1. בפני בקשה, לדחיית תביעה על הסף, מחמת חוסר סמכות מקומית. המבקשת, טוענת בבקשתה, כי היה על התובע לילך אחר הנתבע, כמצוות תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) התשל"ז-1967 (להלן - "התקנות"), ולהגיש את תביעתו בכתובתה הרשומה של הנתבעת, או היכן שנערכה ההזמנה, בנתניה. 2. עיון בכתב ההגנה מעלה, כי הנתבעת, מפעילה מרכז הזמנות באמצעות האינטרנט, וכך גם עולה מהרישא לכתב התביעה, בדבר נסיבות ההתקשרות. 3. שירותי האינטרנט, מגיעים לביתו של כל לקוח, ועיסקאות נקשרות באמצעותו. כך התוודע התובע לעיסקה המוצעת ופנה לנתבעת כדי להזמין נופש. כשם שהנתבעת, מעוניינת להגיע לכלל הלקוחות בארץ, מבלי שהללו יטרחו להגיע לכתובתה הרשומה בנתניה, ובכך מגדילה את עסקיה, כך אין להטריח את הלקוח לברר את המחלוקת בינו לבין הנתבעת, בבית משפט, שמושבו בנתניה. לאור תפוצת האינטרנט בכל רחבי הארץ ובהיעדר הוראה בחוק על הסמכות המקומית המוקנית, בהתקשרות באינטרנט, מוקנית סמכות מקומית לדון בתביעה זו בבית משפט זה (ראה: בש"א (שלום י-ם) 8033/06 חיים לוי נ' אלון שטיינברג, לא פורסם). 4. אילו רצתה הנתבעת, להתנות את ההתקשרות עמה דרך האינטרנט, בחיוב הלקוח בבירור מחלוקת איתה, דווקא בבית משפט בנתניה, היה עליה להתנות זאת מראש, כבר בפרסומיה באינטרנט. 5. כך גם, המחוקק, סייג את האפשרות להחלת תניית שיפוט בתביעות קטנות, כאמור בתקנה 2 לתקנות, בניגוד לרשות, שניתנת לה לעשות כן, בהליכים בסדר דין רגיל, כאמור בתקנות סדר הדין האזרחי. בכך, ניתן ביטוי למטרת החוק והתקנות לאפשר, לתובעים בתביעות קטנות, למצות זכויותיהם, הנטענות, מבלי להרתיעם מכך בשל תניית שיפוט של נותן השירות, בפרט כאשר המבקש, מגיע לכל בית, באמצעות האינטרנט, ובהיעדר צורך בזיקה גיאוגרפית לצורך ההתקשרות. 6. יפים לעניינו, דברי כב' השופט ריבלין ברע"א 188/02 מפעל הפיס נ' אלי כהן ואח': "כיום רבים המפקפקים בעצם תועלתה של הסמכות המקומית ככלי לקידום הנוחיות. מדינת ישראל היא מדינה קטנה בשלחה, המרחקים קצרים בין הערים השונות במדינה, ויהיו אלו אף המרוחקות ביותר זו מזו, אינם גדולים..." (פד"י נ"ז(4) 473, 478). 7. בית משפט רשאי יהיה לקחת בחשבון במסגרת פסק הדין ולפי התוצאות, את טירחת המבקשת להגיע לירושלים. 8. לפיכך, הבקשה נדחית. מחשבים ואינטרנטסמכות מקומיתדיני אינטרנט