פיצוי על העתקת תמונה באינטרנט

בית המשפט חייב את אתר walla.co.il לשלם לתובע פיצוי כספי בסך 10,000 בגין הפרת זכויות יוצרים של צילום באינטרנט. להלן פסק דין בנושא פיצוי על העתקת תמונה באינטרנט: פסק דין 1. א. לטענת התובע מפעיל הוא אתר אינטרנט בכתובותverti-photography.com ו-pbase.comverti ובהן מאגר צילומים. הנתבעת מפעילה את פורטל האינטרנט walla.co.il. ב. התובע טוען כי הנתבעת הפרה זכויות יוצרים שיש לו-זכויות כמשמעותן בסעיפים 2, 3 לחוק זכויות יוצרים 1911 (להלן: "החוק") - דבר שפגע בזכותו המוסרית כמשמעותה בסעיף 4(א) לפקודת זכות יוצרים (להלן: "הפקודה"). על כך תובע התובע מהנתבעת פיצוי בסך 17,800 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק ממוני - כפי שנקבע בסעיפים 3א ו-4א(5) לפקודה. 2. א. ההפרה אותה מיחס התובע לנתבעת באה לידי ביטוי בעובדות הבאות: א) ביום 1.1.05 נודע לתובע, שתמונה פורסמה באתר הנתבעת - זאת ללא ידיעתו ומבלי שנרכשה ממנו כדין. העותק המפר פורסם באתר הנתבעת עם עוד כמה תמונות של צלמים אחרים. לצלמים האחרים ניתן קרדיט בגוף הכתבה בעוד שלתובע לא ניתן קרדיט. העותק המופר הופיע פעמיים בכתבה: פעם כתמונה קטנה בגוף הכתבה, חתוכה בפורמט ריבוע מבלי שהיא מכילה את חותמת המים של אתר התובע ופעם כתמונה בלינק, שהוקטנה למידה כזאת שכתובת חותמת המים של אתר התובע קשה לזיהוי. ב) ביום ההפרה וגם למחרת היום, פנה התובע לנתבעת במטרה להסדיר את נושא ההפרה ונושא התשלום בגין השימוש בתמונה, ברם הנתבעת לא השיבה לפניות התובע, אם כי התמונה ירדה מאתר הנתבעת ביום רביעי או חמישי. ב. התובע מסביר בתביעתו את מהות ההפרה ותוצאותיה והיות והנתבעת לא הורידה את התמונה אלא לאחר 5-6 ימים - סבור התובע כי על הנתבעת לפצותו, כאמור לעיל. נציג הנתבעת אכן מאשר כי בשלב די מוקדם דאגו להסיר התמונות מהאתר. (ראה עמ' 3 לפ', ש' 8). 3. א. הנתבעת טוענת בכתב ההגנה כי היא לא השיגה התמונה מכתובת אתר התובע, אלא שמדובר בתמונה שהגיעה אל הנתבעת דרך מדור "וואלה כיף" אליו שולח הקהל הרחב תמונות על מנת שאלו תפורסמנה באתר הנתבעת. ב. התמונה אף הופיעה באתרי אינטרנט רבים ומגוונים וכך הפכה להיות נחלת הכלל. ג. התובע גם לא הציג ראיה כלשהי, המעידה על כך שהוא זה שצילם התמונה וגם לא מציין מתי ואיפה צילמה. התובע גם לא הציג כל ראיה על כי האתר הנטען מופעל על ידו. ד. היות והנתבעת פרסמה התמונה בתום לב ולא פעלה בזדון - יש לדחות את התביעה נגדה. 4. א. התובע הציג מסמכים רבים ואף הגיש תיק מוצגים על מנת להציג בפני בית המשפט את מקור הצילום, אישור על בעלותו על האתרים ובנוסף להצגת המסמכים העיד התובע בפני תוך התיחסות והצבעה על המסמכים הרלוונטיים. ב. נציג הנתבעת העיד בבית המשפט כי, האתר שלהם מנהל,בין השאר, מנגנון קבלת תמונות מגולשים אשר שולחים תמונות משעשעות והנתבעת עצמה אינה בודקת את מקור התמונות. לדעת נציג הנתבעת, אין בהצגת המסמכים שהציג התובע כדי להוכיח בעלותו על האתרים הנזכרים בכתב התביעה, אלא כל שהציג היא תוכנה, שהתובע משתמש במחשב - תוכנה הניתנת לרכישה ולא צריך לשם כך להיות בעלים של אתר כדי להשתמש בתוכנה זו. 5. א. נציג הנתבעת, על אף טענותיו, אינו מכחיש כי האתר הוא של התובע (ראה בעמ' 3 לפ', ש' 18) הוא לא מכחיש שהתמונה פורסמה והוא לא מכחיש כי לאחר שהתובע פנה - הוסרו התמונות. נציג הנתבעת מאשר כי התמונה אכן היתה אצל הנתבעת - אם כי טוען שלא הנתבעת יזמה העברת התמונה. נציג הנתבעת מעיד כי מעולם לא טענו, שהתמונה או האתר לא של התובע. (עמ' 3 לפ', ש' 3 וש' 18). ב. א) לאור דברי נציג הנתבעת ולאור דברי התובע והמסמכים, שהוגשו על ידו, אני קובע כי התובע הוכיח בעלותו באתרים והוכיח את זכותו ובעלותו בתמונה שפורסמה על ידי הנתבעת. לעומת זאת, לא הוכיחה הנתבעת טענותיה וגם לא הובאה עדות בכתב או בע"פ על כי התמונה הופיעה באתר הנתבעת כתוצאה מכך שהיא הגיעה דרך מדור "וואלה כיף" אליו שולח הקהל הרחב תמונות לפרסום. הנתבעת גם לא הוכיחה כי הופעת תמונה זו באתר הנתבעת הופיעה כתוצאה מכך שגולשים שלחו אליה תמונות משעשעות - כולל תמונה זו. ב) הנתבעת לא הציגה ראיה כיצד הפכה התמונה לנחלת הכלל ולא הראתה לבית המשפט, למשל, כי תמונה זו הופיעה גם באתרים אחרים. 6. א. החוק מכיר בצילום כיצירה מוגנת ולבעל הזכות בלעדיות לפרסום והיות והוכח שהאתר הוא של התובע והוכח שהתמונה - יצירתו - היא שלו, הרי שעל יצירה זו יש להגן במסגרת ההגנה הנתונה בחוק ובפקודה ולבעל הזכות - הזכות למנוע מאחרים להשתמש בתמונה ללא רשותו. ב. פרסום יצירה גם באתר האינטרנט - ללא רשותו של בעל הזכות - מהווה הפרה של הזכות על פי החוק. 7. א. מכל האמור לעיל, אני קובע כי הנתבעת אכן הפרה זכות יוצרים, שהיתה לתובע בתמונה ומשכך על הנתבעת לפצות את התובע במסגרת סעיף 3 לפקודה. באשר לסכום, השאלה היא האם יש לקבוע בנסיבות אלו את הרף העליון ולהעניק לתובע סכום פיצוי של 17,800 ₪ - שהוא סכום התביעה - או על פי הרף התחתון. אני קובע כי בנסיבות כפי שהובהרו, כאשר לא הוכח כי הנתבעת עשתה הפרסום כדי להפיק תועלת רווחית ולאור הנסיבות שבהן פורסמה התמונה - אין מקום להעניק לתובע את מלוא סכום התביעה. ב. א) על כן אני מחליט לחייב הנתבעת לשלם לתובע פיצוי כספי בסך 10,000 ₪, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק, מיום הגשת התביעה - 10.1.05- ועד התשלום בפועל. ב) כמו כן, אני מחייב הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 300 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.מחשבים ואינטרנטפיצוייםזכויות יוצרים (הפרת)