התחזות באינטרנט - עבירות מין

בהזדמנויות שונות ובדרכים שונות, יצר הנאשם באמצעות האינטרנט קשרים עם בנות המין השני, התחזה לצעיר, במסכת הראשונה, צעיר בן 17 ומתוך התחזות זו, קיים את המיוחס לו, עבירות מין, כאשר במסכת הראשונה מדובר בקטינה המכונה "כ" שטרם מלאו לה 14 שנים. להלן גזר דין בנושא התחזות באינטרנט - עבירות מין: גזר דין כב' השופט יצחק כהן - אב"ד - סגן נשיא: 1. הנאשם הורשע על פי הודאתו נשוא הסדר טיעון בביצוע עבירות מין חמורות לאמור, במסכת הראשונה לכתב האישום עבירת אינוס בניגוד לס' 345 (א) (3) לחוק העונשין ה'תשל"ז - 1977 זאת, במספר מקרים, ביצוע מעשים מגונים, עבירה בניגוד לס' 348 (א) בנסיבות ס' 345 (א) (3) לחוק העונשין, מספר מקרים, מעשה סדום, עבירה בניגוד לס' 347 (ב) בנסיבות ס' 345 (א) (3) לחוק העונשין, מספר מקרים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירה בניגוד לס' 415 סיפא לחוק העונשין. המסכת השניה של כתב האישום מדברת בבעילה אסורה בהסכמה, עבירה בניגוד לס' 346 (א) (1) לחוק העונשין. המסכת השלישית לכתב האישום עניינה אינוס, בניגוד לס' 345 (א) (2) לחוק העונשין וקבלת דבר במרמה, עבירה בניגוד לס' 415 רישא לחוק העונשין. במסכת הרביעית לכתב האישום כפי שתוקן, עבירה של נסיון לקבלת דבר במרמה, בניגוד לס' 415 רישא + ס' 25 לחוק העונשין. 2. עובדות כתב האישום מלמדות על נאשם יליד 1977, היום נשוי, העומד בעוד כחודשיים להיות אב לתינוק אשר מנהג רע עשה לו לפתות בנות צעירות ולקיים עמן יחסי מין. בהזדמנויות שונות ובדרכים שונות, יצר הנאשם באמצעות האינטרנט קשרים עם בנות המין השני, התחזה לצעיר, במסכת הראשונה, צעיר בן 17 ומתוך התחזות זו, קיים את המיוחס לו, עבירות מין, כאשר במסכת הראשונה מדובר בקטינה המכונה "כ" שטרם מלאו לה 14 שנים. במסכת השניה מדובר בקיום יחסי מין עם קטינה בת 15.5 בהיות הנאשם בן 22, באישום השלישי, עסקינן בהתחזות כאילו הנאשם הנו בן 19, יצירת היכרות עם מ.ג. בת 16, התכתבות עמה באינטרנט באותה שיטה כמפורט לעיל וקיום יחסי מין תוך קבלת הסכמת המתלוננת הקטינה במרמה. האישום הרביעי מדבר בהתרחשות לאחר חשיפת האירועים נשוא פעולת הנאשם והתחזותו באינטרנט לצעיר מכפי גילו וניצול ההיכרויות ליצריו המיניים, כאן, התחזתה שוטרת לקטינה בת 16, הנאשם התחזה לצעיר בן 18 והציע ל"נערה" מפגש אינטימי למעשה תוך נסיון לקבלת דבר במרמה. בכל אלה כפי שתוארו בתמצית, הודה הנאשם והורשע על פי הסדר טיעון. הסדר הטיעון כולל גם הסדר טיעון לענין העונש, כאשר כמוסכם על הצדדים, יגזרו על הנאשם 75 חודשי מאסר בפועל וכן מאסר על תנאי, קנס ופיצויים למתלוננות על פי שיקול דעת ההרכב. 3. א. ב"כ המאשימה עמדה על חומרת המעשים, על השיטתיות, על הדרך הנלוזה, בה בוצעו המעשים את העובדה שמדובר בקטינות ומבקשת מאיתנו לקבל את הסדר הטיעון שנעשה לאחר שיקול דעת מעמיק, פגישות לרבות עם פרקליטת המחוז, פעם אחר פעם, תוך התייחסות לאינטרס הציבורי ולראיות בתיק. עו"ד ירושלמי, ב"כ המאשימה, רואה לציין כי בהסדר הטיעון קיים איזון ראוי בין העונש לבין מעשי הנאשם וכי ההסדר נעשה תוך עירוב המועצה לשלום הילד וקבלת עמדת הקורבנות הקטינות. מציינת כי היחסים האינטימיים היו בהסכמה וחוזרת ומבקשת לכבד את ההסדר. ב. ב"כ הנאשם, עוה"ד הייב ופרוינד מבקשות אף הן לקבל את הסדר הטיעון, עומדות על האיזון בין העבירות לבין נסיבות הנאשם. הנאשם עצמו הביע צער וחרטה, הביע התנצלות בפני קורבנות העבירה, הביע חרטה ומבקש טיפול. אנו רואים לציין כי הנאשם עתר לטיפול גם עת נחקר במשטרה וטרם ההכרעה כאן. ב"כ הנאשם מדגישה את ההודאה, חסכון הזמן היקר, הצער ובקשת הסליחה מהמתלוננות, מפנה למידת הפגיעה במתלוננות (נ/1, נ/2) למכתב בדבר אופיו הטוב של הנאשם ע"י מעבידו (נ/3) וכן כי מרבית הרשעותיו הקודמות הן משנת 2002 ועומד להיות אב. 4. לאחר ששקלנו את המכלול העומד בפנינו מחד, העבירות הקשות של הנאשם אשר בדרך נלוזה ובזויה ביצע את מעשיו הרעים בקטינות לרבות הקטינה "כ" שטרם מלאו לה 14 שנים, ניצל את תמימותן וכמיהתן לקשר, תוך התחזות לאחר, פרש רשת מכוערת בה נלכדו הן בשיחות באמצעות האינטרנט בדרכים שונות והן בהתחזות לצעיר מכפי גילו, הפיל בפח את קורבנותיו וביצע את זממו ומאידך, לטובת הנאשם כקרן אור ישירה ורבת השפעה להכרעתנו, הודאתו אשר מנעה את חקירת הקטינות וגרימת נזק להן, העובדה שהביע חרטה מלאה וכנה, מודע לחולשתו מלכתחילה ומבקש טיפול. מדובר בנאשם צעיר ביחס, אשר הנו נשוי מזה כ - 4 חודשים, אשר לחובתו עבירת מין קודמת. עוד נוסיף ונאמר, כי בד"כ יקבל בית משפט הסדר טיעון אלא אם כן מדובר בחריגה מהותית ופגיעה ממשית באינטרס הציבורי. כאן, ציינה ב"כ המאשימה את השיקולים שהביאו לידי הסדר הטיעון, חזקה היא כי התביעה שקלה את כל הנדרש בטרם ההסדר ואנו אף רואים להוסיף ולציין כי בנסיבות כאן, נראה לנו כי מדובר באיזון ראוי ונכון בין מעשי הנאשם נשוא כתב האישום המתוקן והעונש כפי שנגזר לאחר הודאתו והמפורט לעיל. מכל האמור לעיל, אנו מקבלים את הסדר הטיעון וגוזרים על הנאשם עונשים כמפורט לקמן: א. אנו גוזרים על הנאשם 9 שנות מאסר ו - 3 חודשים מתוכם, 6 שנים ו - 3 חודשים לריצוי בפועל והיתרה, 36 חודשי מאסר תהא על תנאי. התנאי יהא לתקופה של 3 שנים ויחול על כל העבירות נשוא הרשעתו ועל כל העבירות המנויות בפרק י' סימן ה' לחוק העונשין. ב. מימי המאסר כפי שירוצו בפועל, ינוכו ימי המעצר מיום 14/5/07. ג. הנאשם יפצה כל אחת מהמתלוננות כדי סך 15,000 ₪ כעולה מס' 77 לחוק העונשין (ללא קשר לדרך הפתוחה בפניהן על פי פקודת הנזיקין). ד. לאור הפיצוי כפי שנגזר והמאסר הארוך ביחס, לא נגזור קנס כספי. ה. הנאשם יקבל טיפול לעברייני מין בהיותו בבית האסורים. ו. הודעה זכות ערעור. משפט פלילימחשבים ואינטרנטעבירות מחשב ואינטרנטעבירות מיןהתחזות