שחרור ממעצר למוסד גמילה מסמים

בית המשפט פסק כי יש לתת לנאשם הזדמנות להיכנס למוסד גמילה כדי להגמל מסמים, כחלופת מעצר. להלן החלטה בנושא שחרור ממעצר למוסד גמילה מסמים: החלטה 1. לפני בקשה להארכת מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים בתיק פלילי 6118/07, בהתאם לסעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו - 1996 (להלן - "חוק המעצרים"). 2. כתב האישום א. בכתב האישום נטען כי המשיב והמתלוננת היו נשואים זה לזו והתגרשו בחודש אוגוסט 2006. לבני הזוג שלושה ילדים שהגדולה שבהם ילידת 7.12.95 והקטן שבהם יליד 7.2.06. ב. המתלוננת ושלושת ילדיה מתגוררים בדירה בחיפה. ג. המאשימה טענה בכתב האישום כי בתקופה הרלוונטית לכתב האישום נהג המשיב להשתמש בסמים והמעשים נשוא כתב האישום בוצעו על ידו לאחר שהשתמש בסמים. ד. בכתב האישום נטען כי במהלך כחצי שנה, עובר ליום 6.8.07, נהג המשיב להגיע לדירה בהזדמנויות רבות וכשהמתלוננת היתה מבקשת ממנו לעזוב את הדירה "הוא נהג לקלל אותה ואת הילדים, לאיים על המתלוננת ש"ישלח אותה לטיפול נמרץ", שיכה אותה, שיחתוך לה את הפנים וכן שלא תעז להתקשר למשטרה - כל זאת, בכוונה להפחידה ולהקניטה. בנוסף, נהג הנאשם לדחוף את המתלוננת ולתקוף אותה שלא כדין, כמו כן נהג הנאשם לשבור חפצים בדירה במזיד ושלא כדין". עוד נטען בכתב האישום כי בהזדמנויות רבות נהג המשיב להגיע לדירה ולצעוק על המתלוננת לקלל אותה ולאיים עליה, לרבות איומים שימכור את מכשיר הטלויזיה שבביתה ושלא יצא מהדירה, ולהטיל עליה אימה בתנועות ובמבטים בכדי להניעה ליתן לו כספים. בחלק מהפעמים, מחמת האימה שהטיל עליה המשיב, נתנה לו המתלוננת את כספה. ה. עוד נטען בכתב האישום כי בסוף חודש יולי תחילת חודש אוגוסט 2007, במועד מדויק שאינו ידוע למאשימה, שבר המשיב את זכוכית הויטרינה בסלון הדירה במזיד ושלא כדין. ו. המאשימה הוסיפה וטענה כי ביום 6.8.07 בשעה 22:00 לערך הגיע המשיב לדירת המתלוננת. המתלוננת ביקשה ממנו שילך מן המקום אך המשיב אמר כי הוא רוצה לאכול ולהתקלח. המתלוננת אמרה לו שיאכל ויתקלח ואז ילך מן הדירה. בעת שהמשיב והמתלוננת היו במטבח אמרה לו המתלוננת שיסיים את ענייניו וילך. המשיב נטל ממגירת המטבח סכין גדולה התקרב אל המתלוננת ואיים להרוג את עצמו. בהמשך איים המשיב כי יהרוג את המתלוננת ושניים מילדיה, וזאת בכוונה להפחיד את המתלוננת או להקניטה. המאשימה טענה כי הבת הבכורה יצאה מחדרה ואמרה למשיב ללכת מן הדירה. המתלוננת הצליחה לחלץ את הסכין מידו של המשיב והבת חזרה לחדרה. לאחר מכן, כך נטען, תקף המשיב את המתלוננת שלא כדין ונתן לה מכת אגרוף באיזור הגב. המשיב הלך לחדרה של הבת הבכירה ותקף אותה שלא כדין בכך שישב עליה בעט בבירכה ותפס אותה בידיה. עוד נטען כי בהמשך לאמור לעיל הגיע הבן האמצעי ביקש מהמשיב לעזוב את אחותו וכי המשיב תקף את בנו שלא כדין וסטר לו על לחיו. על שום כך הוגש כנגד המשיב כתב אשום שבו ייחסה לו המאשימה עבירות של תקיפת בת זוג, עבירה לפי הסעיפים 379 + 382(ב)(1) לחוק העונשין, תשל"ז - 1979 (להלן - "החוק") (ריבוי עבירות); תקיפת קטין ע"י האחראי על הקטין, עבירה לפי הסעיפים 379 + 382(ב)(2) לחוק (שתי עבירות); סחיטה באיומים, עבירה לפי הסעיפים 428 רישא + 428 סיפא לחוק; איומים, עבירה לפי סעיף 192 לחוק (ריבוי עבירות); והיזק בזדון, עבירה לפי סעיף 452 לחוק (ריבוי עבירות). 3. בפתח הדיון טענה באת כוחו המלומדת של המשיב, עו"ד גב' שרית גולן, כי המשיב אינו חולק על קיומן של ראיות לכאורה, למעט לעניין העבירה והעובדות הנוגעות לסחיטה באיומים. כן טענה עו"ד גולן כי אין מחלוקת על קיומה של עילת מעצר ביחס לעבירות שלגביהן המשיב אינו כופר בקיומן של ראיות לכאורה. באת כח המשיב טענה שכעולה מן הנטען בכתב האישום הרקע לביצוע העבירות הוא עובדת התמכרותו של המשיב לסמים. על שום כך ביקשה להורות לשחרר את המשיב לחלופת מעצר במוסד גמילה סגור. עו"ד גולן הציעה את מרכז ההחלמה והטיפול בנפגעי סמים שבטמרה כחלופת מעצר. לדבריה, היא שוחחה עם האחראי במקום והמוסד יוכל לקבל את המשיב החל מיום: 8.9.07. 4. בא כוחה המלומד של המבקשת, עו"ד ענאן ג'אנם, הביע את התנגדותו לחלופת מעצר וטען כי המבקשת עומדת על מעצרו של המשיב במעצר ממש. לדבריו, "שרות בתי הסוהר כיום מספק את האפשרות (היינו, אפשרות הגמילה מסמים. ע.ג.) בין כותלי בית הכלא". ב"כ המבקשת הפנה להרשעותיו הקודמות הרבות של המשיב וטען כי המשיב ריצה בעבר עונשי מאסר ממושכים בגין עבירות אלימות. בהרשעה מס' 6 הורשע המשיב אף בהריגה. עו"ד ג'אנם טען כי בתי המשפט נתנו למשיב אין ספור הזדמנויות אך המשיב שב לבצוע עבירות ולא נרתע אף מעונשי מאסר ממושכים שהוטלו עליו. ב"כ המבקשת טען כי המשיב מבקש חלופת מעצר על דרך של גמילה מסמים כיום כשהוא נמצא מאחורי סורג ובריח וכי "שום מוסד לא יכול לנטרל את מסוכנותו של הנאשם". מה גם שהמשיב מציע את הליך הגמילה רק לאחר שנעצר. משום כך ביקש ב"כ המבקשת להעתר לבקשה. 5. באת כוחו של המשיב טענה כי למרות הרשעותיו הקודמות בעבירות אלימות, מעולם לא הורשע בעבירות של אלימות במשפחה. זאת, למרות שהוא נשוי 17 שנים ומגדל שלושה ילדים. עו"ד גולן טענה כי שרות בתי הסוהר אינו משלב הליכי גמילה במסגרת הליכי מעצר ואילו "התיק בעניינו של המשיב צפוי להמשך זמן רב, שכן לטענתנו כתב האישום נופח הרבה מעבר למה שהיה אמור להיות ולכל היותר המשיב מודה ב-20% ממנו כך שנראה שנאלץ לנהל את התיק". עו"ד גולן טענה כי במקרה זה המשיב החל בתהליך הגמילה עוד לפני מעצרו והמעצר אינו הסיבה לכך שהוא בחר בדרך זו. לדבריה, המשיב נדרש ע"י מוסד הגמילה לערוך סידרת בדיקות והוא שילם את התשלום לצורך התחלת הגמילה וביצע בדיקות וכל זאת בטרם נעצר. על שום כך אין לומר על המשיב כי הוא מבקש את חלופת המעצר הזאת רק משום שנעצר. באת כח המשיב טענה כי אם המשיב יעבור הליך של גמילה בשלב המעצר, ינצל את הסיכוי הקלוש שינתן לו ויצליח בגמילה כי אז הדבר יביא תועלת גם למשפחתו וגם לחברה כולה. עו"ד גולן הדגישה כי המשיב ביצע את העבירות הנטענות על רקע שימוש בסמים. באת כח המשיב הלינה על כך שהמשיב נחקר רק פעם אחת, בליל הארוע שביום 6.8.07 ואילו המתלוננת נחקרה 5 פעמים. לטענתה, "כל פעם חזרו ושאלו אותה על עוד נקודה ועוד נקודה כדי לנפח את כתב האישום אך לא מצאו לנכון לחקור את המשיב לגבי דברים שהיא אמרה". אשר לטענה בדבר סחיטה באיומים טענה עו"ד גולן כי המשיב כלל לא הוזהר כי הוא חשוד בעבירה זו והוא נשאל רק שאלה לאקונית אחת, היינו שאשתו טוענת כי הוא דורש ממנה כספים והוא השיב בקצרה כי היה מבקש כספים לנסיעות וכן אמר שגם הוא נתן למתלוננת 500 ₪. עו"ד גולן טענה "מדובר בזוג המנהל משק בית משותף למרות שהם גרושים. אם היו טורחים וחוקרים אותו כמו שצריך על סחיטה באיומים הם היו רואים את זה. את הכספים שהוא מרוויח הוא נותן לה ולא לוקח ממנה". בתשובה לשאלת ביהמ"ש הבהירה עו"ד גולן כי דרישת הכספים על ידי המשיב נעשתה אחרי הגירושין. לדבריה "הם התגרשו טכנית אך עדיין חיים ביחד". עו"ד גולן הוסיפה וטענה לגבי תקיפת הילדים כי מדובר בארוע חד פעמי וכי "אולי פעם בעבר היו מכות. היא לא היתה נותנת לדבר כזה לקרות". 6. המתלוננת עצמה נכחה בדיון וביקשה לומר את דברה לביהמ"ש. המתלוננת אמרה כי - "באמת אותו לילה היה מקרה לא נעים, זה היה מקרה חד פעמי, הענין הזה התגלגל והגיע למימדים לא צפויים, לא נכונים. אני עם (...) הנאשם המון שנים, יש לנו שלושה ילדים, שהכי הרבה בעולם הייתי רוצה להיות איתו ולגדל איתו ילדים. במקרה זה הכי הרבה היינו רוצים שילך למוסד גמילה ולהציל את המשפחה שלנו". 7. דיון א. עיינתי בחומר הראיות, בטענות באי כח הצדדים ובדברי המתלוננת עצמה באולם ביהמ"ש. הגעתי למסקנה כי לאור העובדה שגם בכתב האישום עצמו נטען שהעבירות בוצעו לאחר שהמשיב השתמש בסמים, יש לתת לעובדה זו משמעות ומשקל ראויים בבוא ביהמ"ש להחליט אם להורות על חלופת מעצר במוסד גמילה אם לאו. לאמור לעיל מתווספת העובדה שהמתלוננת עצמה טענה בפני כי מבחינתה היא רואה בכל הפרשה "מקרה חד פעמי" וכי הדבר שבו היתה רוצה יותר מכל הוא כי המשיב "ילך למוסד גמילה" כדי שהדבר יסייע להצלת המשפחה. ב. עיינתי בחומר שנתנה לי הסנגורית המלומדת בקשר למרכז הגמילה שבטמרה. בדפי ההסבר נאמר כי "המרכז יקלוט מטופלים נפגעי אלכוהול לצורך גמילה בת שבועיים. המרכז גם יקלוט מטופלים נפגעי סמים לצורך גמילה בת שלושה שבועות. במקרים חריגים יוכל לבקש ממשרד הבריאות הארכה וכמו כן במידה והמטופל ירצה לשלם באופן פרטי לתקופה נוספת הוא יוכל לעשות זאת אם תהיה אפשרות". ג. על שום כך נראה לי לתת למשיב הזדמנות להכנס למוסד גמילה כדי להגמל מסמים, כחלופת מעצר. למרות זאת, נראה שלאור הקטע המצוטט לעיל מתוך דפי ההסבר של מוסד הגמילה בטמרה אין המוסד האמור מתאים לענייננו. שהרי לאור דברי באת כח המשיב ההליכים אמורים להיות לא קצרים. 8. אחרית דבר אשר על כן ולאור כל האמור לעיל אני מורה כדלקמן: א. אני מזמין בזה תסקיר של שרות המבחן למבוגרים כדי לבדוק ולהציע לביהמ"ש חלופת מעצר שבה יוכל המשיב לעבור הליך של גמילה מסמים מסוכנים. התסקיר יוגש תוך 15 יום מהיום. ב. המשך הדיון נדחה ליום 10.9.07 שעה: 09:00. על יחידת הליווי של שרות בתי הסוהר לדאוג להבאת המשיב לדיון במועד הנ"ל. גמילה מסמיםשחרור ממעצרסמיםמעצר