גישור דיני עבודה - בבית הדין לעבודה

בית הדין לעבודה מחפש כל דרך אפשרית לפתור את הסכסוכים המתבררים בו בצורה הוגנת ויעילה, אשר תסייע לצד המתדיין, תובע או נתבע, להביא את הסכסוך שהוא נתון בו לידי סיום, תוך תחושה שעניינו נדון באופן הוגן וצודק. ##הגישור## מטבע הדברים כבולים בתי המשפט להוראות החוק וכללים אחרים בעת ניהול הדיון בהליך רגיל. הליך הגישור, לעומת זאת, הינו הליך גמיש, המאפשר הצעת פתרונות מקוריים, שלא ניתן להשיגם בדרך הרגילה. הסכם, שנחתם בין הצדדים בהליך הגישור, מוגש לבית-הדין. לאחר אישורו מקבל ההסכם תוקף של פסק דין והינו בר-אכיפה ככל פסק דין אחר. ##מיהו המגשר?## המגשר הוא משפטן או בעל מקצוע אחר, המסייע לצדדים המתדיינים בסכסוך. הכשרתו מאפשרת להנחות את הצדדים, כדי שיגיעו לגיבוש הדדי של הסכם לשביעות רצון כולם. הדבר נעשה על-ידי ראיית התמונה השלמה: המגשר מתייחס לא רק להוראות החוק והעדויות הרלוונטיות לתיק אלא גם לעניינים אחרים שמעלים הצדדים בפניו, ומחייבים מתן תשומת לב או שינוי סדר העדיפויות. המגשר מכיר את הסכסוך רק באמצעות הצדדים ודרך עיניהם: ברצותם - יציגו בפניו את כתבי הטענות, שהגישו לבית הדין, וברצותם - יציגו מסמכים אחרים או מסמכים נוספים. הדברים, הנאמרים במהלך פגישות הגישור, והמסמכים, הנמסרים למגשר, הינם חסויים. המידע נשמר בין הנוכחים בהליך בלבד ובשום מקרה אינו מועבר לבית הדין. חשוב לזכור, כי למגשר אין כל סמכות לכפות הסכם על הצדדים. ##מהו הליך הגישור?## הגישור מבוסס על רצון הדדי של הצדדים והסכמה ביניהם. חשוב מאוד, כי הצדדים עצמם בצד עורכי הדין שלהם יהיו מעורבים בהליך. המגשר יוצר תנאי שיחה נוחים, בהם יהיה קל יותר לכל צד לבטא את עניינו. המגשר משפר את התקשורת בין הצדדים ומבהיר את עמדותיהם ועניינם. בנוסף על הפגישה המשותפת רשאי המגשר להיפגש עם כל צד בנפרד, כדי לבחון את האפשרויות השונות ליצירת הסכם בין הצדדים. בניגוד לדיון המשפטי הרגיל הליך הגישור אינו מחייב סדר מסוים או דרך טיעון העלולה להכביד על הצדדים. המגשר מקשיב לצדדים תוך שמירה על כבוד הדדי ועל דיסקרטיות. ##האם אני חייב ללכת?## כאמור, מותנה הליך הגישור בהסכמת הצדדים. בית הדין ממליץ בכל לב לצדדים לפנות להליך שכזה אך רואה לנכון להדגיש, כי צד אשר משוכנע שאין מקום לנסות את ההליך, רשאי לסרב לו, והדבר לא ייחשב לחובתו בשום שלב. ##מה קורה אם לא הושג הסכם גישור?## לא תמיד עולה ההליך יפה; לעיתים, גם לאחר ישיבות גישור אחדות לא מגיעים הצדדים להסכמה. במקרה כזה יחזור התיק לטיפול הרגיל בבית הדין. אך הפעולות, שנעשו במסגרת הגישור, אינן מיותרות: עתה לאחר ההידברות הראשונית בין הצדדים הם בשלים יותר להביא את טענותיהם בפני הרשם או השופט, וההליך המשפטי יתנהל אף הוא ביתר יעילות. צוות המנ"ת, המחלקה לניתוב תיקים, מפנה את התיק לגישור ועוקב אחר התקדמות ההליך. הצוות כולל משפטנים, שתפקידם לסייע בפתרון הסכסוך. ##סיכום## הגישור הינו תהליך המבוסס על הרעיון לפיו יש יתרונות גדולים לפתרון שהצדדים מגיעים אליו בדרך של הסכמה. בפתרון שכזה אין "מנצחים" ו"מפסידים", והצדדים מיישבים בו את ענייניהם ברצון ובהבנה הדדית.יישוב סכסוכיםגישורדיני עבודהבית הדין לעבודה