פיצוי על עיכוב משיכת כספים מהבנק

להלן פסק דין בנושא פיצוי על עיכוב משיכת כספים מהבנק: פסק דין השאלה בקליפת אגוז-האם וכמה צריך בנק לפצות לקוח על תקלה שמנעה משיכת כספים במועד 1. השאלה העקרונית פשוטה היא. לקוח היה צריך לקבל כספי תוכנית חסכון במועד ספציפי. אך בגלל תקלה שהבנק אחראי לה, לא הצליח לקבל את כספיו במועד. מהו הפיצוי הראוי והאם פיצוי זה צריך להיות גבוה יותר במקרה שהלקוח היה זקוק לכסף זה דווקא במועד וזה לא ניתן לו ומכאן לעובדות שלפנינו. העובדות שאין עליהן חולק 2. בתאריך 17.12.07 (להלן תאריך היעד), היה אמור להשתחרר מחשבונו של מר יעקב מלול (להלן: "התובע") פיקדון על סך 300,000₪. פיקדון זה חסך משך 4 שנים בבנק המזרחי (להלן:"הנתבע") והיה מעוניין להוציאו על מנת לרכוש דירה לבנו שעמד להתחתן. מועד השחרור היה חשוב לתובע היות ובחוזה לרכישת הדירה לבנו התחייב לשלם עד ליום 20.12.07. איחור בתשלום גרר איתו סנקציות שונות כידוע וכמקובל בעניינים מעין אלו. 3. וכאן החלה מסכת הייסורים. - שבועיים לפני תאריך היעד, התקשר התובע למוקד השירות הטלפוני של בנק המזרחי ונתן הוראה לפרוע פיקדונו בתאריך 17.12.2007 - בתאריך היעד 17.12.2008, ראה התובע לתדהמתו שהכסף לא נמצא בחשבונו, על כן מיהר ויצר קשר עם המוקד הטלפוני של הנתבע לברר את פשר הדברים. לטענתו, בחור בשם מניש שוחח עימו הודיע לו כי את הכסף הוא יוכל לראות רק ביום למחרת, קרי 18.12.07. - למחרת, בבוקר התאריך 18.12.07 לא ראה התובע את הכסף בחשבונו למרות ההבטחה. הוא התקשר למוקד ושוחח עם בחורה בשם לאה. לאה זו טענה בפניו כי יוכל הוא לראות את הכסף באחר הצהרים של אותו יום. - ביום 18.12.2008, אחרי הצהרים, באופן לא מפתיע, שוב לא ראה התובע כי בוצעה העברה לחשבונו. - למחרת בתאריך 19.12.07 בשעות הבוקר, שוב לא ראה התובע כי בוצעה העברה לחשבונו. הוא התקשר שוב למוקד הטלפוני לבקש סעד. שם נאמר לו כי הם מבחינתם רואים את הכסף בחשבונו של התובע, וכי הוא מן הסתם יראה את כספו אחה"צ. - בשעה 18:30 של ה - 19.12.2007 פנה התובע שוב למוקד ושם נאמר לו כי מן הסתם בשעה 20:30 "בטוח" יראה את הכסף. - בשעה 20:30 של ה 19.12.2007 התקשר שוב התובע למוקד ושם אמרה לו פלונית אלמונית כי למחרת כספו יהיה בחשבונו. - בנתיים הפציע המועד 20.12.07, והכסף איננו בחשבונו. התובע יצר קשר עם המוקד והשאיר מספר הודעות לנציגה ששוחחה עמו ערב קודם אך לא היה לו מושיע. - מחוסר ברירה אץ התובע לסניפו וביקש לדבר עם אחד הפקידים. זה אכן מסר לו כי הכסף הועבר לסניף אך עדיין לא הגיע לחשבונו של התובע. על כן, ביצע הפקיד העברה לחשבונו של התובע, חייבו בעמלת העברה והודיעו כי את הכסף יראה למחרת. - התובע, שהיה זקוק לכסף באותו היום, ניסה להסביר לנציגי הנתבע את חשיבות קבלת הסכום במועד. כן שטח בפניהם את כל מהלך העניינים של הימים האחרונים, אך ללא הצלחה. בסופו של דבר, בשעה טובה ומוצלחת אכן הכסף נכנס לחשבונו של התובע ביום שלמחרת, 21.12.07. אין חולק כי מגיעים לתובע פיצויים והשאלה קשורה לשיעורם 4. התובע גולל בפני את סיפורו כשהוא כועס בייחוד על ה "התעללויות" והיחס מזלזל מצד הנתבע. עוד טען התובע כי בעקבות השתלשלות העניינים המייגעת סבל מבעיות בריאותיות, לחץ בקיבה. וכן נטל בעקבות זאת מאז ועד היום תרופות. אשר על כן דרש התובע כפיצוי סך של 10,000 ₪. 5. הנתבע מצידו טוען כי מדובר בטעות טכנית שייתכן ותקרה. מלכתחילה לשיטתו היה על התובע לפנות לסניף והבעיה הייתה נפתרת קודם לכן. לעניין הפיצוי הכספי טוען הנתבע כי כל רצון התובע הוא לנצל תקלה טכנית על מנת להוציא ממנו כספים שלא כדין. הנתבע הציע לו סכום של 250 ₪ ואך ורק מתוך רצון טוב מצידו. 6. נדגיש כי נסיבות המקרה והעובדות האמורת אינן במחלוקת. הצדדים מסכימים כי קרתה תקלה טכנית אצל הנתבע שבאה לפתרונה מאוחר מדי. גדר המחלוקת הוא סביב גובה הפיצויים כשהתובע מבקש 10,000 ₪ והבנק מוכן לתת 250 ₪. הבנקים כחבים חובת אמון לציבור (ובשל כך, חייבים הם גם לשאת בהוצאות אם הפרו זאת) 7. אין חולק כי בנקים חבים ללקוחותיהם חובת אמון. מאלה נגזרות ובות זהירות, נאמנות ותום לב. מקורן של חלק מחובות אלו הוא בדינים המיוחדים לבנקים כגון חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 וחלקן נגזרות מכח דינים אחרים כדיני החוזים, דיני הנזיקין ועוד. 8. לעניינינו יפים דברי בית משפט בע"א 78251/01 דאטה סיסטמס אנד סופטוור אינ'. נ' בנק דיסקונט, פ"ד נח (5) 348 , 356 נפסק מפי כב' השופט לוי, כי: "..המסגרת הנורמטיבית החולשת על היחסים בין בנק ולקוח, מורכבת מפסיפס של נורמות משפטיות, שבעיקרן הן בעלות אופי חוזי. בבסיס יחסים אלה עומדים התנאים וההסכמות שגיבשו הצדדים לצורך הסדרת יחסיהם. אולם ההסדרים החוזיים אינם חזות הכל, הואיל והבנקים כפופים לחובות נוספות שבעיקרן שאובות הן מ ( ) חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981. בנוסף לאלה, חלות על הבנק חובות שמקורן בדיני הנזיקין (" 6799/02 ע"א 6799/02 יולזרי משולם ואח' נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ - סניף בורסת היהלומים ואח', פ"ד נח(2) 145; " 6899/97 :ע"א 6899/97 פניה פייבושביץ נ' בנק לאומי לישראל ואח' (טרם פורסם); " 1570/92 ע"א 1570/92 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' פרופ' צבי ציגלר, פ"ד מט(1) 369). עיקרן של חובות אלו הוא בדרישות מוגברות של תום לב וגילוי נאות של הבנק כלפי לקוחותיו, ובאשר להיקפן וביטוין המעשי של אותן חובות, כל אלה נקבעים על פי נסיבותיו של כל מקרה (ראו " 5893/91 ע"א 5893/91 טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' נתן צבאח ואח', פ"ד מח(2), 573; " 1548/96 :ע"א 1548/96, בנק איגוד לישראל בע"מ נ' זהבה לופו ואח' (טרם פורסם); " 7424/96 ע"א 7424/96 בנק המזרחי בע"מ נ' חברת אליהו גרציאני (1998) בע"מ ואח', פ"ד נד(2), 145)". 9. עוד בעניין זה ראה פרשת יעקבי (ע"א 8409/04 - מזל יעקובי ואח' נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ - סניף יהודה המכבי . תק-על 2007(3), 4429. במילים אחרות, בהחלט ייתכן כי הפרת החובות המוטלות על בנק כלפי לקוחותיו לא תגיע כדי עושק, הטעייה, כפייה או תרמית ולא תצדיק סעדים הצהרתיים גורפים (כגון אלה שהמערערים עתרו להם במקרה שלפנינו), אך היא עשויה להקים ללקוח במישור החוזי או במישור הנזיקי סעדים אחרים, מתונים יותר, כגון קביעת ממצא שהבנק גרם ללקוח נזקים בהתנהגותו ומתן אפשרות ללקוח לקזז נזקים אלה מן החוב שהוא חב לבנק..". 10. בענייננו העובדות פשוטות. הבנק היה צריך להעביר את הכסף בנקודת זמן מסויימת ולא עשה זאת. כפי שציינו כל פסקי הדין, בין בנק ולקוח יש מערכת יחסים מיוחדת שאינה זהה לבעל עסק רגיל ולקוחו. אין מדובר פה בחנות מכולת שהייתה צריכה לספק משלוח ולא סיפקה. למען הסר ספק, גם חנות המכולת צריכה לשלם על מחדליה אם איננה מתנהגת כראוי. אך החבות על הבנק גדולה פי כמה. מהו הסכום הראוי 11. כפי שהסברנו, לתובע מגיעים פיצויים ומעל ומעבר למקרה שבו עסק רגיל כושל בהתחיבויותיו. אולם השאלה כיצד לכמת זאת. לתובע היו טענות של נזקים בריאותיים שנגרמו לו כתוצאה מהאירוע, אך הוא לא עמד בנטל הראיה כך שאין צורך לדון בנזקים הבריאותיים. 12. אולם אין ספק שנגרמה לו הרבה עוגמת נפש, והרבה רוגז והתרוצציות חינם עברו עליו, והכל ללא עוול בכפו ולאחר שעשה כל שצריך ונדרש היה לעשות על ידי הבנק. 13. אשר לכן, על דרך האומדן, ולאחר שאיזנתי בין הדרישה ממוסדות בנקאיים שהיא גבוהה מטבעה, ובין הידיעה שטעויות קורות בכל מקום שיש בו אנשים, הגעתי למסקנה שהסכום ההולם בענייננו הוא 2500 ₪ (אלפיים חמש מאות). סוף דבר 14. לנוכח כל האמור למעלה, הרי כפיצוי סופי ומוחלט של כל הנזקים שנגרמו לתובע, ישלם לו הנתבע סך של 2,500 ₪ לחיסול כל טענותיו כנגדו, כולל, טרחה, הוצאות משפט ועוגמת נפש. הסכום הנ"ל, ישולם לתובע תוך 21 יום מהיום. לא ישולם ישא ריבית והצמדה עד לתשלום בפועל. זכות בקשת רשות ערעור תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין לבית משפט המחוזי . בנקפיצויים